17. Dec. 2020
Bestyrelsen for Poul Due Jensens Fond godkendte på gårsdagens møde årets sidste donationer. Beslutningen bringer årets samlede uddelinger op på 195 millioner med en fordeling inden for Fondens uddelingsområder på 65 millioner til forskning og læring, 90 millioner til vand og bæredygtig udvikling og 40 millioner til inklusion og samfundsengagement. Fonden besluttede samtidig at fastholde bevillingsrammen på 200 millioner i 2021.

2020 blev på mange måder et bemærkelsesværdigt år for Poul Due Jensens Fond. I anledning af 75-året for Grundfos besluttede Fonden at øge bevillingsrammen til 200 millioner svarende til 1 procent af Grundfos globale indtjening i det foregående år. Samtidig ramte coronapandemien, og det blev klart at business as usual ikke længere var en mulighed.

“Det stod ret tidligt klart for os, at pandemien ville få vidtrækkende konsekvenser for alle tre uddelingsområder. Vi har i årets løb uddelt en række bevillinger til sundhedsforskning, noget vi ellers normalt ville overlade til de store medicinal-fonde. Inden for vand har vi uddelt ekstraordinært mange midler til humanitær bistand og  installeret tusindvis af håndvaskestationer rundt omkring i verden. Endelig har vi gjort vores inklusionsområde globalt ved at etablere en pulje hvor Grundfos-selskaber og ansatte engagerer sig i lokale sociale formål,” siger fondsdirektør Kim Nøhr Skibsted.

Den endelige liste over årets uddelinger offentliggøres sammen med Fondens årsregnskab og årsskrift til marts, men herunder følger et par highlights.

65 millioner til forskning og læring

Inden for området Forskning og læring fylder især ét projekt godt i landskabet: Bæredygtig sørestaurering. Projektet, som samler flere danske universiteter om et samlet mål om at finde en bæredygtig og skånsom metode til at fjerne fosfor fra søer og genanvende det, har modtaget 6,1 millioner til projektets første fase i 2020, som nu følges op med en bevilling på 14,4 millioner til videreudvikling og inddragelse af flere partnere.

“Vi og alle de involverede universiteter er meget begejstrede for det her projekt, som vi håber kan bidrage til at forbedre søernes vandkvalitet, biodiversitet og klimapåvirkning, ikke bare i Danmark men i hele verden,” forklarer Poul Toft Frederiksen, programchef for Forskning.  

Af andre større satsninger kan nævnes en række bevillinger til COVID-19 forskning, omlægning af Microflora Danicas laboratorium til corona-sekventering, en naturvidenskabelig julekalender samt en udvidelse af Smart Water Infrastructure Lab bl.a. med tekno-antropologisk forskning for at sikre implementering af forskningsresultaterne.

90 millioner til vand og bæredygtig udvikling

Inden for området Vand og bæredygtig udvikling skal bidraget til humanitær bistand især bemærkes, som i år når op på samlet set 43,3 millioner. For både eksisterende og nye humanitære kriser i 2020 har COVID-19 betydet en ekstra trussel for børn og familier, der har et akut behov for hjælp. De fleste midler er udbetalt til initiativer gennem Fondens faste partnere, men samtidig er en række større beløb gået til Læger uden Grænser (MSF), Internationalt Røde Kors (ICRC), Norsk Flygtningehjælp (NRC), Human Needs Project og World Vision.

Af andre større bevillinger kan nævnes et nyt flagskibsprojekt i det vestlige Etiopien, knap 7 millioner til udvidelser af programmet i Indien, hvor vi samlet set har etableret over 235 soldrevne vandsystemer, World Water Week Communications Initiative, samt fortsættelse af vores programmer i Togo, Burundi, Kenya og Tanzania.

Access to handwashing ensures that Soraya can continue in school.

Adgang til håndvask betyder bl.a. at 10-årige Soraya fortsat kan gå i skole. Foto: UNICEF

Fondens støtte til eksempelvis UNICEFs nødhjælpsreserve, E365, samt et ekstraordinært tilskud på 5 millioner til smitteforebyggelse med rent vand og hygiejne, har betydet livsvigtig hjælp til nogle af verdens mest udsatte børn og deres familier.

“Da DR Congos 11. ebolaudbrud bredte sig i Equateur provinsen i juni 2020, samtidig med, at truslen fra både mæslinger og COVID-19 voksede, rykkede UNICEFs katastrofeberedskab hurtigt ud med nødhjælp for at beskytte befolkningen fra smitte ved hjælp af vand, hygiejne og sanitetsaktiviteter – det vi kalder WASH,” forklarer Karen Hækkerup, Generalsekretær  i UNICEF Danmark.

40 millioner til inklusion og samfundsengagement

Donationer inden for Fondens sociale engagement har taget et gevaldigt hop i 2020. Fonden har bl.a. etableret Poul Due Jensens Community Engagement Grant, hvor Grundfos-selskaber og ansatte engagerer sig i lokale sociale formål. Ud af den afsatte pulje på 20 millioner er der uddelt lidt over 15 millioner til 42 projekter og initiativer, primært uden for Danmark.

“Fondens nye Community Grant er i høj grad blevet brugt på at modvirke følgerne af corona-nedlukninger over alt i verden. Vi fortsætter naturligvis initiativet i det nye år, og håber at endnu flere selskaber vil benytte sig af muligheden for at etablere nogle mere langvarige partnerskaber,” siger fondsdirektør Kim Nøhr Skibsted.

I årets løb er en række nye projekter sat i søen, heriblandt Flere i Fællesskaber og et nyt samarbejde mellem DRC Integration, Viborg og Herning Kommune og Poul Due Jensens Fond som over to år skal udvikle og dokumentere en ny social investeringsmodel. Desuden har Dansk Røde Kors og Den Sociale Retshjælp begge fået støtte til at udvide de digitale aktiviteter for udsatte borgere, et behov som kun er blevet ekstra vigtigt og relevant med nedlukningerne af Danmark. Endelig har Fonden også valgt at støtte lokale formål, herunder et værested for unge i Bjerringbro og en ombygning af Energimuseet i Tange.

Queue on streets at food distribution in Sao Paolo, Brazil

Kø ved maduddeling i Brasilien, sponsoreret ved hjælp af Fondens Community Engagement Grant. Foto: Associação Franciscana de Solidariedade (SEFRAS)