Regnskab
Finansielle rapporter inklusiv regnskab for Poul Due Jensens Fond. Fra og med 2017 indeholder ledelsesberetningen desuden fondens CSR-rapportering.

Fondens seneste årsregnskab findes her:

Tidligere regnskaber:

Fondens midler bidrager til vækst og udvikling. Foto: PatherMedia