Regnskab
Finansielle rapporter inklusiv regnskab for Poul Due Jensens Fond. Fra og med 2017 indeholder ledelsesberetningen desuden fondens CSR-rapportering.