Bestyrelsens sammensætning
Fondsbestyrelsen består p.t. af 10 personer: fire efterkommere af Poul Due Jensen, to eksternt valgte og fire medarbejderrepræsentanter fra Grundfos. Fonden har desuden igangsat en proces med at finde yderligere to eksterne medlemmer.

Stifterens efterkommere

Ifølge Fondens Fundats har efterkommere af Poul Due Jensen fire pladser i Fondens bestyrelse. Poul Due Jensens børn kan fortsætte i bestyrelsen så længe de ønsker, men efter det fyldte 70. år genvælges disse af bestyrelsen for en 2-årig periode. Efterkommerne er på valg efter et rotationsprincip.

– Estrid Due Hesselholt | CV Estrid Due Hesselholt (formand)
– Ingermarie Due Nielsen | CV Ingermarie Due Nielsen
– Poul Due Jensen | CV Poul Due Jensen
– Annette Due Jensen | CV Annette Due Jensen

Eksterne medlemmer

Ifølge Fundatsen skal der i bestyrelsen indgå 4 eksterne medlemmer. Disse vælges af bestyrelsen efter et rotationsprincip og kan genvælges. Kandidater til disse pladser skal være kompetente inden for et eller flere af følgende områder: teknologi, finans, salg eller ledelse. Eksterne bestyrelsesmedlemmer kan ikke samtidig være medlemmer af Grundfos-koncernens ledelse.

– Jens Moberg | CV Jens Moberg (næstformand)
– Jens Maaløe | CV Jens Maaløe

Medarbejderrepræsentanter

De sidste fire pladser i Fondens bestyrelse tilfalder medarbejderrepræsentanter, jævnfør den danske Lov om erhvervsdrivende fonde. Medarbejderrepræsentanter vælges for en fireårig periode blandt Grundfos’ ansatte i hhv. Danmark og EU.

– Zsuzsanna Tóth (HU) | CV Zsuzsanna Toth
– Jens Erik Lysdahl (DK) | CV Jens Erik Bjørklund Lysdahl
– Torben Ømark (DK) | CV Torben Ømark
– Rudolf Martini (A) | CV Rudolf Martini

Nyvalg af medarbejderrepræsentanter fandt sted i 2016. Læs mere på Insite.

Tre af af Fondsbestyrelsens medlemmer sidder også i bestyrelsen for Grundfos.