Bestyrelsens sammensætning
Fondsbestyrelsen består normalt af 12 personer: fire efterkommere af Poul Due Jensen, fire eksternt valgte og fire medarbejderrepræsentanter fra Grundfos.

Fondsbestyrelsen, april 2019. Flemming Konradsen mangler på billedet.

Stifterens efterkommere

Ifølge Fondens Fundats har efterkommere af Poul Due Jensen fire pladser i Fondens bestyrelse. Poul Due Jensens børn kan fortsætte i bestyrelsen så længe de ønsker, men efter det fyldte 70. år genvælges disse af bestyrelsen for en 2-årig periode. Efterkommerne er på valg efter et rotationsprincip.

– Estrid Due Hesselholt | CV Estrid Due Hesselholt
– Ingermarie Due Nielsen | CV Ingermarie Due Nielsen
– Poul Due Jensen | CV Poul Due Jensen (næstformand)
– Annette Due Jensen | CV Annette Due Jensen

Eksterne medlemmer

Ifølge Fundatsen skal der i bestyrelsen indgå 4 eksterne medlemmer. Disse vælges af bestyrelsen efter et rotationsprincip og kan genvælges. Kandidater til disse pladser skal være kompetente inden for et eller flere af følgende områder: teknologi, finans, salg eller ledelse. Eksterne bestyrelsesmedlemmer kan ikke samtidig være medlemmer af Grundfos-koncernens ledelse.

– Jens Maaløe | CV Jens Maaløe (Chairman)
– Jens Moberg | CV Jens Moberg
– Elsebeth Gerner Nielsen | CV Elsebeth Gerner Nielsen
– Flemming Konradsen | CV Flemming Konradsen

Medarbejderrepræsentanter

De sidste fire pladser i Fondens bestyrelse tilfalder medarbejderrepræsentanter, jævnfør den danske Lov om erhvervsdrivende fonde. Medarbejderrepræsentanter vælges for en fireårig periode blandt Grundfos’ ansatte i hhv. Danmark og EU. Det seneste valg blev afholdt i 2016.

– Zsuzsanna Tóth (HU) | CV Zsuzsanna Toth
– Jens Erik Lysdahl (DK) | CV Jens Erik Bjørklund Lysdahl
– Torben Ømark (DK) | CV Torben Ømark
– Rudolf Martini (A) | CV Rudolf Martini

Nyvalg af medarbejderrepræsentanter finder sted næste gang i 2020. Læs mere på Insite.

To bestyrelsesmedlemmer og en medarbejderrepræsentant sidder også i bestyrelsen for Grundfos.