Bestyrelsens sammensætning
Fondsbestyrelsen består af 12 personer: fire efterkommere af Poul Due Jensen, fire eksternt valgte og fire medarbejderrepræsentanter fra Grundfos.

Fondsbestyrelsen har 12 medlemmer. Der blev afholdt valg til af medarbejderrepræsentanter i Grundfos i januar 2024. Foto: Montgomery Foto

Stifterens efterkommere

Ifølge Fondens Fundats har efterkommere af Poul Due Jensen fire pladser i Fondens bestyrelse. Poul Due Jensens børn kan fortsætte i bestyrelsen så længe de ønsker, men efter det fyldte 70. år kan bestyrelsen give dispensation for en 2-årig periode. Efterkommerne er på valg efter et rotationsprincip.

Helena Due Langvad morten@montgomery.dk phone +45 20997076 www.montgomery.dk Ingermarie Due Nielsen morten@montgomery.dk phone +45 20997076 www.montgomery.dk Annette Due Jensen Photo by Morten Fauerby // MONTGOMERY Photo by Morten Fauerby // MONTGOMERY morten@montgomery.dk phone +45 20997076 www.montgomery.dk
Helena Videbæk Due Langvad Ingermarie Due Nielsen Annette Due Jensen Poul Due Jensen

Eksterne medlemmer

Ifølge Fundatsen skal der i bestyrelsen indgå 4 eksterne medlemmer. Disse vælges af bestyrelsen efter et rotationsprincip og kan genvælges. Kandidater til disse pladser skal være kompetente inden for et eller flere af følgende områder: teknologi, finans, salg eller ledelse. Eksterne bestyrelsesmedlemmer kan ikke samtidig være medlemmer af Grundfos-koncernens ledelse.

Jabine van der Meijs Photo by Morten Fauerby // MONTGOMERY morten@montgomery.dk phone +45 20997076 www.montgomery.dk Chairman, Flemming Konradsen morten@montgomery.dk phone +45 20997076 www.montgomery.dk Photo by Morten Fauerby // MONTGOMERY Elsebeth Gerner Nielsen Photo by Morten Fauerby // MONTGOMERY Jens Moberg Photo by Morten Fauerby // MONTGOMERY morten@montgomery.dk phone +45 20997076 www.montgomery.dk
Jabine van der Meijs Flemming Konradsen (formand) Elsebeth Gerner Nielsen  Jens Moberg (næstformand)

Medarbejderrepræsentanter

De sidste fire pladser i Fondens bestyrelse tilfalder medarbejderrepræsentanter, jævnfør den danske Lov om erhvervsdrivende fonde. Medarbejderrepræsentanter vælges for en fireårig periode blandt Grundfos’ ansatte i hhv. Danmark og EU. To bestyrelsesmedlemmer og to medarbejderrepræsentanter sidder også i bestyrelsen for Grundfos. Læs mere (eksternt link).

  • Medarbejderrepræsentanter har fuldmedbestemmelse i alle spørgsmål vedrørende Fondens aktive ejerskab;
  • Ifølge dansk lov har medarbejderrepræsentanterne ikke ret til medbestemmelse vedrørende Fondens filantropiske uddelinger.
Poul Due Jensen / Grundfos Foundation logo

Photo pending

Melinda Briski Photo by Morten Fauerby // MONTGOMERY morten@montgomery.dk phone +45 20997076 www.montgomery.dk Jesper Richter Rasmussen
Ágnes Eszter Pauer Melinda Briski Søren Lund Nielsen Jesper Richter Rasmussen

Valg af medarbejderrepræsentanter

Grundfos afholdt medarbejdervalg i januar 2024, hvor følgende opnåede valg til fondsbestyrelsen:

  • Danmark: Søren Lund Nielsen, Jesper Richter Rasmussen
  • EU: Melinda Briski (genvalg), Ágnes Eszter Pauer (begge fra Ungarn)

Nyvalgte medarbejderrepræsentanter tiltræder formelt efter bestyrelsens årsmøde i marts.

De første medarbejderrepræsentanter blev valgt i 2012. Nyvalg af medarbejderrepræsentanter finder sted næste gang i 2028. Medarbejdere i Grundfos kan læse mere på Insite (intranet).