Bestyrelsens sammensætning
Fondsbestyrelsen består normalt af 12 personer: fire efterkommere af Poul Due Jensen, fire eksternt valgte og fire medarbejderrepræsentanter fra Grundfos.

Fra venstre: Zsuzanna Tóth (blev afløst af Melinda Briski den 12. marts 2020), Jens Erik Lysdahl, Jens Moberg, Annette Due Jensen, Jens Maaløe (Chairman), Estrid Due Hesselholt, Poul Due Jensen (Vice-Chairman), Ingermarie Due Nielsen, Torben Ømark, Elsebeth Gerner Nielsen, Flemming Konradsen ogRudi Martini. Foto: Montgomery Foto.

Stifterens efterkommere

Ifølge Fondens Fundats har efterkommere af Poul Due Jensen fire pladser i Fondens bestyrelse. Poul Due Jensens børn kan fortsætte i bestyrelsen så længe de ønsker, men efter det fyldte 70. år genvælges disse af bestyrelsen for en 2-årig periode. Efterkommerne er på valg efter et rotationsprincip.

– Estrid Due Hesselholt | CV Estrid Due Hesselholt
– Ingermarie Due Nielsen | CV Ingermarie Due Nielsen
– Poul Due Jensen | CV Poul Due Jensen (næstformand)
– Annette Due Jensen | CV Annette Due Jensen

Eksterne medlemmer

Ifølge Fundatsen skal der i bestyrelsen indgå 4 eksterne medlemmer. Disse vælges af bestyrelsen efter et rotationsprincip og kan genvælges. Kandidater til disse pladser skal være kompetente inden for et eller flere af følgende områder: teknologi, finans, salg eller ledelse. Eksterne bestyrelsesmedlemmer kan ikke samtidig være medlemmer af Grundfos-koncernens ledelse.

– Jens Maaløe | CV Jens Maaløe (Chairman)
– Jens Moberg | CV Jens Moberg
– Elsebeth Gerner Nielsen | CV Elsebeth Gerner Nielsen
– Flemming Konradsen | CV Flemming Konradsen

Medarbejderrepræsentanter

De sidste fire pladser i Fondens bestyrelse tilfalder medarbejderrepræsentanter, jævnfør den danske Lov om erhvervsdrivende fonde. Medarbejderrepræsentanter vælges for en fireårig periode blandt Grundfos’ ansatte i hhv. Danmark og EU. Det seneste valg blev afholdt i 2020.

– Melinda Briski (HU) | CV Melinda Briski
– Jens Erik Lysdahl (DK) | CV Jens Erik Bjørklund Lysdahl
– Torben Ømark (DK) | CV Torben Ømark
– Rudolf Martini (A) | CV Rudolf Martini

Nyvalg af medarbejderrepræsentanter finder sted næste gang i 2024. Læs mere på Insite.

To bestyrelsesmedlemmer og to medarbejderrepræsentanter sidder også i bestyrelsen for Grundfos.