Bestyrelsens sammensætning
Fondsbestyrelsen består af 12 personer: fire efterkommere af Poul Due Jensen, fire eksternt valgte og fire medarbejderrepræsentanter fra Grundfos.
12 persons. From left: Melinda Briski, Jens Erik Lysdahl, Jens Moberg, Annette Due Jensen, Flemming Konradsen, Helena Due Langvad, Poul Due Jensen, Ingermarie Due Nielsen, Elsebeth Gerner Nielsen, Torben Ømark, Rudi Martini, Jabine van der Meijs.

Fra venstre: Melinda Briski, Jens Erik Lysdahl, Jens Moberg, Annette Due Jensen, Flemming Konradsen, Helena Due Langvad, Poul Due Jensen, Ingermarie Due Nielsen, Elsebeth Gerner Nielsen, Torben Ømark, Rudi Martini, Jabine van der Meijs. Foto: Montgomery Foto

Stifterens efterkommere

Ifølge Fondens Fundats har efterkommere af Poul Due Jensen fire pladser i Fondens bestyrelse. Poul Due Jensens børn kan fortsætte i bestyrelsen så længe de ønsker, men efter det fyldte 70. år kan bestyrelsen give dispensation for en 2-årig periode. Efterkommerne er på valg efter et rotationsprincip.

Helena Due Langvad Ingermarie Due Nielsen Annette Due Jensen
CV Helena Due Langvad CV Ingermarie Due Nielsen CV Annette Due Jensen CV Poul Due Jensen

Eksterne medlemmer

Ifølge Fundatsen skal der i bestyrelsen indgå 4 eksterne medlemmer. Disse vælges af bestyrelsen efter et rotationsprincip og kan genvælges. Kandidater til disse pladser skal være kompetente inden for et eller flere af følgende områder: teknologi, finans, salg eller ledelse. Eksterne bestyrelsesmedlemmer kan ikke samtidig være medlemmer af Grundfos-koncernens ledelse.

Jabine van der Meijs Flemming Konradsen Elsebeth Gerner Nielsen Jens Moberg
CV Jabine van der Meijs CV Flemming Konradsen (formand) CV Elsebeth Gerner Nielsen CV Jens Moberg (næstformand)

Medarbejderrepræsentanter

De sidste fire pladser i Fondens bestyrelse tilfalder medarbejderrepræsentanter, jævnfør den danske Lov om erhvervsdrivende fonde. Medarbejderrepræsentanter vælges for en fireårig periode blandt Grundfos’ ansatte i hhv. Danmark og EU. Det seneste valg blev afholdt i 2020.

Rudi Martini Torben Ømark Jens Erik Lysdahl
CV Rudi Martini CV Melinda Briski CV Torben Ømark CV Jens Erik Bjørklund Lysdahl

Nyvalg af medarbejderrepræsentanter finder sted næste gang i 2024. Medarbejdere i Grundfos kan læse mere på Insite (intranet).

To bestyrelsesmedlemmer og to medarbejderrepræsentanter sidder også i bestyrelsen for Grundfos. Læs mere (eksternt link).