Bestyrelsens sammensætning
Fondsbestyrelsen består af 12 personer: fire efterkommere af Poul Due Jensen, fire eksternt valgte og fire medarbejderrepræsentanter fra Grundfos.

Stifterens efterkommere

Ifølge Fondens Fundats har efterkommere af Poul Due Jensen fire pladser i Fondens bestyrelse. Poul Due Jensens børn kan fortsætte i bestyrelsen så længe de ønsker, men efter det fyldte 70. år genvælges disse af bestyrelsen for en 2-årig periode. Efterkommerne er på valg efter et rotationsprincip.

– Estrid Due Hesselholt | CV Estrid Due Hesselholt (formand)
– Ingermarie Due Nielsen | CV Ingermarie Due Nielsen
– Poul Due Jensen | CV Poul Due Jensen
– Annette Due Jensen | CV Annette Due Jensen

Eksterne medlemmer

Ifølge Fundatsen skal der i bestyrelsen indgå 4 eksterne medlemmer. Disse vælges af bestyrelsen efter et rotationsprincip og kan genvælges. Kandidater til disse pladser skal være kompetente inden for et eller flere af følgende områder: teknologi, finans, salg eller ledelse. Eksterne bestyrelsesmedlemmer kan ikke samtidig være medlemmer af Grundfos-koncernens ledelse.

– Jens Moberg | CV Jens Moberg (næstformand)
– Jens Maaløe | CV Jens Maaløe
– Elsebeth Gerner Nielsen (CV på vej)
– Christian Schønau | CV Christian Schønau

Medarbejderrepræsentanter

De sidste fire pladser i Fondens bestyrelse tilfalder medarbejderrepræsentanter, jævnfør den danske Lov om erhvervsdrivende fonde. Medarbejderrepræsentanter vælges for en fireårig periode blandt Grundfos’ ansatte i hhv. Danmark og EU.

– Zsuzsanna Tóth (HU) | CV Zsuzsanna Toth
– Jens Erik Lysdahl (DK) | CV Jens Erik Bjørklund Lysdahl
– Torben Ømark (DK) | CV Torben Ømark
– Rudolf Martini (A) | CV Rudolf Martini

Nyvalg af medarbejderrepræsentanter fandt sted i 2016. Læs mere på Insite.

To bestyrelsesmedlemmer og en medarbejderrepræsentant sidder også i bestyrelsen for Grundfos.