Bestyrelsens sammensætning
Fondsbestyrelsen består af 12 personer: fire efterkommere af Poul Due Jensen, fire eksternt valgte og fire medarbejderrepræsentanter fra Grundfos.

Fra venstre: Rudi Martini, John B. Jacobsen, Elsebeth Gerner Nielsen, Ingermarie Due Nielsen, Jabine van der Meijs, Jens Erik Lysdahl, Helena Due Langvad, Poul Due Jensen, Annette Due Jensen, Jens Moberg, Flemming Konradsen, Melinda Briski. Foto: Montgomery Foto

Stifterens efterkommere

Ifølge Fondens Fundats har efterkommere af Poul Due Jensen fire pladser i Fondens bestyrelse. Poul Due Jensens børn kan fortsætte i bestyrelsen så længe de ønsker, men efter det fyldte 70. år kan bestyrelsen give dispensation for en 2-årig periode. Efterkommerne er på valg efter et rotationsprincip.

Helena Due Langvad morten@montgomery.dk phone +45 20997076 www.montgomery.dk Ingermarie Due Nielsen morten@montgomery.dk phone +45 20997076 www.montgomery.dk Annette Due Jensen Photo by Morten Fauerby // MONTGOMERY Photo by Morten Fauerby // MONTGOMERY morten@montgomery.dk phone +45 20997076 www.montgomery.dk
Helena Due Langvad Ingermarie Due Nielsen Annette Due Jensen Poul Due Jensen

Eksterne medlemmer

Ifølge Fundatsen skal der i bestyrelsen indgå 4 eksterne medlemmer. Disse vælges af bestyrelsen efter et rotationsprincip og kan genvælges. Kandidater til disse pladser skal være kompetente inden for et eller flere af følgende områder: teknologi, finans, salg eller ledelse. Eksterne bestyrelsesmedlemmer kan ikke samtidig være medlemmer af Grundfos-koncernens ledelse.

Jabine van der Meijs Photo by Morten Fauerby // MONTGOMERY morten@montgomery.dk phone +45 20997076 www.montgomery.dk Chairman, Flemming Konradsen morten@montgomery.dk phone +45 20997076 www.montgomery.dk Photo by Morten Fauerby // MONTGOMERY Elsebeth Gerner Nielsen Photo by Morten Fauerby // MONTGOMERY Jens Moberg Photo by Morten Fauerby // MONTGOMERY morten@montgomery.dk phone +45 20997076 www.montgomery.dk
Jabine van der Meijs Flemming Konradsen (formand) Elsebeth Gerner Nielsen  Jens Moberg (næstformand)

Medarbejderrepræsentanter

De sidste fire pladser i Fondens bestyrelse tilfalder medarbejderrepræsentanter, jævnfør den danske Lov om erhvervsdrivende fonde. Medarbejderrepræsentanter vælges for en fireårig periode blandt Grundfos’ ansatte i hhv. Danmark og EU. To bestyrelsesmedlemmer og to medarbejderrepræsentanter sidder også i bestyrelsen for Grundfos. Læs mere (eksternt link).

  • Medarbejderrepræsentanter har fuldmedbestemmelse i alle spørgsmål vedrørende Fondens aktive ejerskab;
  • Ifølge dansk lov har medarbejderrepræsentanterne ikke ret til medbestemmelse vedrørende Fondens filantropiske uddelinger.
Poul Due Jensen / Grundfos Foundation logo

Photo pending

Melinda Briski Photo by Morten Fauerby // MONTGOMERY morten@montgomery.dk phone +45 20997076 www.montgomery.dk Jesper Richter Rasmussen
Ágnes Eszter Pauer Melinda Briski Søren Lund Nielsen Jesper Richter Rasmussen

Valg af medarbejderrepræsentanter

Grundfos afholdt medarbejdervalg i januar 2024, hvor følgende opnåede valg til fondsbestyrelsen:

  • Danmark: Søren Lund Nielsen, Jesper Richter Rasmussen
  • EU: Melinda Briski (genvalg), Ágnes Eszter Pauer (begge fra Ungarn)

Nyvalgte medarbejderrepræsentanter tiltræder formelt efter bestyrelsens årsmøde i marts.

De første medarbejderrepræsentanter blev valgt i 2012. Nyvalg af medarbejderrepræsentanter finder sted næste gang i 2028. Medarbejdere i Grundfos kan læse mere på Insite (intranet).