Bestyrelsens sammensætning
Fondsbestyrelsen består af 12 personer: fire efterkommere af Poul Due Jensen, fire eksternt valgte og fire medarbejderrepræsentanter fra Grundfos.

Group photo, Foundation Board of Directors

Stifterens efterkommere

Ifølge Fondens Fundats har efterkommere af Poul Due Jensen fire pladser i Fondens bestyrelse. Poul Due Jensens børn kan fortsætte i bestyrelsen så længe de ønsker, men efter det fyldte 70. år kan bestyrelsen give dispensation for en 2-årig periode. Efterkommerne er på valg efter et rotationsprincip.

Estrid Due Hesselholt Ingermarie Due Nielsen Annette Due Jensen Poul Due Jensen
CV Estrid Due Hesselholt CV Ingermarie Due Nielsen CV Annette Due Jensen CV Poul Due Jensen

Eksterne medlemmer

Ifølge Fundatsen skal der i bestyrelsen indgå 4 eksterne medlemmer. Disse vælges af bestyrelsen efter et rotationsprincip og kan genvælges. Kandidater til disse pladser skal være kompetente inden for et eller flere af følgende områder: teknologi, finans, salg eller ledelse. Eksterne bestyrelsesmedlemmer kan ikke samtidig være medlemmer af Grundfos-koncernens ledelse.

Jens Maaløe Flemming Konradsen Elsebeth Gerner Nielsen Jens Moberg
CV Jens Maaløe CV Flemming Konradsen CV Elsebeth Gerner Nielsen CV Jens Moberg

Medarbejderrepræsentanter

De sidste fire pladser i Fondens bestyrelse tilfalder medarbejderrepræsentanter, jævnfør den danske Lov om erhvervsdrivende fonde. Medarbejderrepræsentanter vælges for en fireårig periode blandt Grundfos’ ansatte i hhv. Danmark og EU. Det seneste valg blev afholdt i 2020.

Rudi Martini Torben Ømark Jens Erik Lysdahl
CV Rudi Martini CV Melinda Briski CV Torben Ømark CV Jens Erik Bjørklund Lysdahl

Nyvalg af medarbejderrepræsentanter finder sted næste gang i 2024. Medarbejdere i Grundfos kan læse mere på Insite (intranet).

To bestyrelsesmedlemmer og to medarbejderrepræsentanter sidder også i bestyrelsen for Grundfos. Læs mere (eksternt link).