Aktier i Grundfos
Med 88,2 % af aktierne er Poul Due Jensens Fond hovedaktionær i Grundfos. Medarbejderne i Grundfos ejer 2,2% og stifterens efterkommere 9,6%.

Fonden ønsker, at medarbejderne i Grundfos skal eje flere af aktierne i fremtiden, så det er glædeligt at se, at Grundfos-koncernens medarbejderaktieprogrammer fortsat modtages godt blandt medarbejderne.

Tilbagekøbsforpligtelse og kapitalforvaltning

Fonden er forpligtet til og forventes at tilbagekøbe aktier ejet af andre Grundfos-aktionærer, hvis de ønsker at sælge deres dem. De midler, det kræver at indfri disse forpligtelser, skønnes at andrage 5,2 mia. DKK. Midlerne holdes til rådighed med kort varsel gennem en kapitalforvaltningsportefølje.

Der er indgået en formel aftale med Grundfos’ finansafdeling, som varetager porteføljen på vegne af Fonden. Fondsbestyrelsen har i den forbindelse vedtaget en investeringspolitik, som understøtter FN’s Global Compact-retningslinjer.

Investeringspolitikkens målsætninger

Obligationer      Min. 70 %

Aktier                  Max. 30 %

Fordeling ultimo 2020

Obligationer      73 %

Aktier                  27 %

Ved udgangen af 2020 ejede Fonden værdipapirer for omkring 5,9 mia. kr.