Aktier i Grundfos
Med 87,5 % af aktierne er Poul Due Jensens Fond hovedaktionær i Grundfos. Medarbejderne i Grundfos ejer 2,9% og stifterens efterkommere 9,6%.

Ved udgangen af 2023 var der 9.326 Grundfos-aktionærer. Fonden ønsker, at medarbejderne i Grundfos skal eje flere af aktierne i fremtiden, så det er glædeligt at se, at Grundfos-koncernens medarbejderaktieprogrammer fortsat modtages godt blandt medarbejderne.

"Fonden er forpligtet til og forventes at tilbagekøbe aktier ejet af andre Grundfos-aktionærer, hvis de ønsker at sælge deres dem."

Tilbagekøbsforpligtelse og kapitalforvaltning

Fonden er forpligtet til og forventes at tilbagekøbe aktier ejet af andre Grundfos-aktionærer, hvis de ønsker at sælge deres dem. De midler, det kræver at indfri disse forpligtelser, skønnes at andrage 6,4 mia. DKK. Midlerne holdes til rådighed med kort varsel gennem en kapitalforvaltningsportefølje.

Der er indgået en formel aftale med Grundfos’ finansafdeling, som varetager porteføljen på vegne af Fonden. Fondsbestyrelsen har i den forbindelse vedtaget en investeringspolitik, som understøtter FN’s Global Compact-retningslinjer.

Investeringsstrategiens målsætninger

Obligationer      Min. 60 %

Aktier                  Max. 40 %

Fordeling ultimo 2022

Obligationer      61 %

Aktier                  39 %

Ved udgangen af 2023 ejede Fonden værdipapirer og kontantbeholdning for omkring 8,7 mia. kr.