Aktier i Grundfos
Med 88,2 % af aktierne er Poul Due Jensens Fond hovedaktionær i Grundfos. Medarbejderne i Grundfos ejer 2,2% og stifterens efterkommere 9,6%.

Fonden ønsker, at medarbejderne i Grundfos skal eje flere af aktierne i fremtiden, så det er glædeligt at se, at Grundfos-koncernens medarbejderaktieprogrammer fortsat modtages godt blandt medarbejderne.

Tilbagekøbsforpligtelse og kapitalforvaltning

Fonden er forpligtet til og forventes at tilbagekøbe aktier ejet af andre Grundfos-aktionærer, hvis de ønsker at sælge deres dem. De midler, det kræver at indfri disse forpligtelser, skønnes at andrage 4 mia. DKK. Midlerne holdes til rådighed med kort varsel gennem en kapitalforvaltningsportefølje.

Der er indgået en formel aftale med Grundfos’ finansafdeling, som varetager porteføljen på vegne af Fonden. Fondsbestyrelsen har i den forbindelse vedtaget en investeringspolitik, som understøtter FN’s Global Compact-retningslinjer.

Investeringspolitikkens målsætninger

Obligationer      Min. 70 %

Aktier                  Max. 30 %

Fordeling ultimo 2019

Obligationer      82 %

Aktier                  18 %

Ved udgangen af 2019 ejede Fonden værdipapirer for omkring 5,3 mia. kr.