Kontakt os
Sekretariatet forestår den daglige drift og tager sig af administration, evaluering af donationer, kommunikation og projektudvikling.

Poul Due Jensens Fond

Tlf: 87 50 12 45
E-mail: PDJF@grundfos.com
CVR-nummer: 83 64 88 13

Postadresse

Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro

Besøgsadresse

Grundfos Syd1
Birkevænget 2
8850 Bjerringbro

Kim Nøhr Skibsted
Fondsdirektør

Kim Nøhr Skibsted leder Fondens sekretariat og driver den strategiske udvikling. Det er også Kim, som udtaler sig til pressen på Fondens vegne.

 

Christian Toft Ramsbøl
Vicedirektør

Christian Toft Ramsbøl er hovedansvarlig for Fonden filantropiske aktiviteter på tværs af de tre programområder Vand, Forskning og Inklusion samt for at udvikle nye partnerskaber.

 

Lene Munkholm
Fondssekretær

Lene er Fondens sekretær og PA for fondsdirektøren. Hun servicerer desuden fondsbestyrelsen.

 

Vibeke Glerup Sanderhoff
Administrations- og økonomichef

Vibeke er fra 1. oktober fuldtidsansat i sekretariatet med ansvar for fondens administration og regnskaber.

 

Tel:+4587501230

E-mail:vsanderhoff@grundfos.com

Anne Bisgaard Christensen
Kommunikationsspecialist

Anne er din go-to-person, hvis du har brug for hjælp til kommunikation af fondsstøttede projekter. Hun er ansvarlig for Fondens website og sociale medier, billed- og videoarkiv og GDPR-compliance mv. Hun er desuden hovedansvarlig for fondens årsskrift og for at planlægge og afvikle Grundfosprisen.

Poul Toft Frederiksen
Programchef, Forskning

Poul er ansvarlig for projektudvikling og opfølgning på Fondens engagement inden for naturvidenskab og teknik, hvor Fonden arbejder for at styrke faglige miljøer og sikre at flere børn og unge vælger en karriere inden for STEM.

 

Gitte Thordahl Jespersen
Programchef, Inklusion

Gitte er ansvarlig for projektudvikling og opfølgning på Fondens engagement inden for Inklusion og Samfundsengagement, hvor Fonden arbejder for at flere udsatte skal finde vej til uddannelse og arbejde gennem positive fællesskaber. Herunder hører desuden Fondens Community Engagement Grant.

Mona Mølgaard
Projektmedarbejder

Mona assisterer Fondens programchefer med data management i vores projektstyringssystem (11 t/uge)

Martin Skovrup Bertelsen
Porteføljemanager

Martin har ansvaret for Fondens filantropiske projektportefølje, herunder data og rapportering, med reference til vicedirektøren.