Kontakt os
Sekretariatet forestår den daglige drift og tager sig af administration, evaluering af donationer, kommunikation og projektudvikling.

Poul Due Jensens Fond

Tlf: 87 50 12 45
E-mail: PDJF@grundfos.com
CVR-nummer: 83 64 88 13

Postadresse

Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro

Besøgsadresse

Grundfos Syd1
Birkevænget 2
8850 Bjerringbro

Kim Nøhr Skibsted
Fondsdirektør

Kim Nøhr Skibsted leder Fondens sekretariat og driver den strategiske udvikling. Det er også Kim, som udtaler sig til pressen på Fondens vegne.

Du kan hente Kims CV her. Se i øvrigt fondens kommunikationspolitik.

Lisbeth Bech
Sekretær

Lisbeth er det primære ankerpunkt i Fonden, hvad angår administration og økonomi.

 

Tel:+45 8750 1245

E-mail:libech@grundfos.com

Anne Bisgaard Christensen
Kommunikationsspecialist

Anne er din go-to-person, hvis du har brug for hjælp til kommunikation af fondsstøttede projekter. Hun er ansvarlig for fondens website og sociale medier, billed- og videoarkiv samt fondens årsskrift og afrapporteringer til fondsmyndigheden. Hun er desuden hovedansvarlig for at planlægge og afvikle Grundfosprisen.

  • Find generelle retningslinjer, Fondens logo og design guidelines her: Presse og medier

 

 

Nils Thorup
Programchef, Vand

Nils er ansvarlig for projektudvikling og opfølgning på Fondens globale engagement for at bidrage til opfyldelse af FN’s verdensmål nr. 6: Rent vand og sanitet.

 

Poul Toft Frederiksen
Programchef, Forskning

Poul er ansvarlig for projektudvikling og opfølgning på Fondens engagement udvalgte forskningsmiljøer inden for naturvidenskabelige og tekniske discipliner.

Mere om fondens forskningsstøtte.

Vibeke Glerup Sanderhoff
Senior Financial Controller

Vibeke er ansat i Grundfos Finance, men to dage om ugen sidder hun i fondssekretariatet, hvor hun bistår med opgaver vedrørende fondens økonomi og regnskaber.

Tel:+4587501230

E-mail:vsanderhoff@grundfos.com

Zia Due Jensen
Praktikant

Zia er ansat hos Poul Due Jensens Fond i et tre måneder langt praktikantforløb fra 1. september til 30. november. Zia er på kontoret tirsdag til torsdag og hjælper blandt andet med at arrangere Grundfosprisen.

Tel:+45 87 50 52 09

E-mail:zduejensen@grundfos.com