Kontakt os
Sekretariatet forestår den daglige drift og tager sig af administration, evaluering af donationer, kommunikation og projektudvikling.

 

Poul Due Jensens Fond
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro

Tlf: +45 8750 1245
E-mail: PDJF@grundfos.com

CVR-nummer: 83 64 88 13

Kim Nøhr Skibsted
Fondsdirektør

Kim Nøhr Skibsted leder Fondens sekretariat og driver den strategiske udvikling. Det er også Kim, som udtaler sig til pressen på Fondens vegne.

Du kan hente Kims CV her. Se i øvrigt fondens kommunikationspolitik.

Lisbeth Bech
Sekretær

Lisbeth er det primære ankerpunkt i Fonden, hvad angår administration og økonomi.

 

Tel:+45 8750 1245

E-mail:libech@grundfos.com

Anne Bisgaard Christensen
Kommunikationsspecialist

Anne er ansvarlig for fondens website og sociale medier, billed- og videoarkiv samt diverse kommunikationsprodukter, eksempelvis fondens årsskrift og afrapporteringer til fondsmyndigheden. Hun er desuden hovedansvarlig for at planlægge og afvikle det årlige Grundfospris event.

Se også fondens kommunikationspolitik.

 

Ellen Marcussen
Programchef, Inklusion

Ellen er ansvarlig for projektudvikling, opfølgning på Fondens engagement inden for arbejdsmarkedsinklusion herunder FN’s verdensmål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst) og 4 (Kvalitetsuddannelse).

 

Tel:+45 8750 1286

E-mail:emarcussen@grundfos.com

Nils Thorup
Programchef, Vand

Nils er ansvarlig for projektudvikling og opfølgning på Fondens globale engagement for at bidrage til opfyldelse af FN’s verdensmål nr. 6: Adgang til rent vand for alle inden 2030.

 

Poul Toft Frederiksen
Programchef, Forskning

Poul er ansvarlig for projektudvikling og opfølgning på Fondens engagement udvalgte forskningsmiljøer inden for naturvidenskabelige og tekniske discipliner.

Mere om fondens forskningsstøtte.

Vibeke Glerup Sanderhoff
Senior Financial Controller

Vibeke er ansat i Grundfos Finance, men to dage om ugen sidder hun i fondssekretariatet, hvor hun bistår med opgaver vedrørende fondens økonomi og regnskaber.

Tel:+4587501230

E-mail:vsanderhoff@grundfos.com