Kontakt os
Sekretariatet forestår den daglige drift og tager sig af administration, evaluering af donationer, kommunikation og projektudvikling.

Poul Due Jensens Fond

Tlf: 87 50 12 45
E-mail: PDJF@grundfos.com
CVR-nummer: 83 64 88 13

Postadresse

Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro

Besøgsadresse

Grundfos Syd1
Birkevænget 2
8850 Bjerringbro

Kim Nøhr Skibsted
Fondsdirektør

Kim Nøhr Skibsted leder Fondens sekretariat og driver den strategiske udvikling. Det er også Kim, som udtaler sig til pressen på Fondens vegne.

 

Christian Toft Ramsbøl
Vicedirektør

Christian Toft Ramsbøl er hovedansvarlig for Fonden filantropiske aktiviteter på tværs af de tre programområder Vand, Forskning og Inklusion samt for at udvikle nye partnerskaber.

 

Lene Munkholm
Fondssekretær

Lene er Fondens sekretær og PA for direktøren. Hun servicerer desuden fondsbestyrelsen.

 

Vibeke Glerup Sanderhoff
Administrations- og økonomichef

Vibeke er fra 1. oktober fuldtidsansat i sekretariatet med ansvar for fondens administration og regnskaber.

 

Tel:+4587501230

E-mail:vsanderhoff@grundfos.com

Anne Bisgaard Christensen
Kommunikationsspecialist

Anne er din go-to-person, hvis du har brug for hjælp til kommunikation af fondsstøttede projekter. Hun er ansvarlig for Fondens website og sociale medier, billed- og videoarkiv og GDPR-compliance mv. Hun er desuden hovedansvarlig for fondens årsskrift og for at planlægge og afvikle Grundfosprisen.

Nils Thorup
Programchef, Vand

Nils er ansvarlig for projektudvikling og opfølgning på Fondens globale engagement for at bidrage til opfyldelse af FN’s verdensmål nr. 6: Rent vand og sanitet.

 

 

Poul Toft Frederiksen
Programchef, Forskning

Poul er ansvarlig for projektudvikling og opfølgning på Fondens engagement inden for naturvidenskab og teknik, hvor Fonden arbejder for at styrke faglige miljøer og sikre at flere børn og unge vælger en karriere inden for STEM.

 

Mona Mølgaard
Projektmedarbejder

Mona assisterer Fondens programchefer med data management i vores projektstyringssystem (11 t/uge)

Emily Hüther
Praktikant /portefølgekoordinator

Emily startede som praktikant i februar 2022 og er nu ansat som portefølgekoordinator frem til juni 2023.