Kontakt os
Sekretariatet forestår den daglige drift og tager sig af administration, evaluering af donationer, kommunikation og projektudvikling.

Poul Due Jensens Fond

Tlf: 87 50 12 45
E-mail: PDJF@grundfos.com
CVR-nummer: 83 64 88 13

Postadresse

Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro

Besøgsadresse

Grundfos Syd1
Birkevænget 2
8850 Bjerringbro

Kim Nøhr Skibsted
Fondsdirektør

Kim Nøhr Skibsted leder Fondens sekretariat og driver den strategiske udvikling. Det er også Kim, som udtaler sig til pressen på Fondens vegne.

 

Vibeke Glerup Sanderhoff
Administrations- og økonomichef

Vibeke er fra 1. oktober fuldtidsansat i sekretariatet med ansvar for fondens administration og regnskaber.

 

Tel:+4587501230

E-mail:vsanderhoff@grundfos.com

Lene Munkholm
Sekretær

Lene er Fondens sekretær og PA for direktøren. Hun servicerer desuden fondsbestyrelsen.

  • Lene overtager posten fra Lisbeths Bech som går på pension 30. november.

 

Tel:+45 8750 1245

E-mail:lmunkholm@grundfos.com

Anne Bisgaard Christensen
Kommunikationsspecialist

Anne er din go-to-person, hvis du har brug for hjælp til kommunikation af fondsstøttede projekter. Hun er ansvarlig for Fondens website og sociale medier, billed- og videoarkiv og GDPR-compliance mv. Hun er desuden hovedansvarlig for fondens årsskrift og for at planlægge og afvikle Grundfosprisen.

Nils Thorup
Programchef, Vand

Nils er ansvarlig for projektudvikling og opfølgning på Fondens globale engagement for at bidrage til opfyldelse af FN’s verdensmål nr. 6: Rent vand og sanitet.

 

 

Poul Toft Frederiksen
Programchef, Forskning

Poul er ansvarlig for projektudvikling og opfølgning på Fondens engagement udvalgte forskningsmiljøer inden for naturvidenskabelige og tekniske discipliner.

 

Christian Toft Ramsbøl
Strategi- og Programchef, Inklusion

Christian Toft Ramsbøl er programchef for programområdet Inklusion og Samfundsengagement. Derudover har han ansvaret for at sikre sammenhæng på tværs mellem Fondens tre programområder Vand, Forskning og Inklusion samt for at udvikle nye partnerskaber.

 

Mona Mølgaard
Projektmedarbejder

Mona assisterer Fondens programchefer med data management i vores projektstyringssystem (11 t/uge)