Rapporteringscyklus
Bestyrelsen for Grundfos-koncernen fremlægger i løbet af hvert kalenderår et fuldt business review for Fondsbestyrelsen.

Dette business review dækker følgende områder:

  1. Den finansielle situation
  2. Forretnings- og markedsudvikling
  3. Kundetilfredshed
  4. Teknologi- og produktudvikling
  5. Strategi-implementering
  6. Medarbejder- og talentudvikling
  7. Bæredygtighed, inklusiv social ansvarlighed
  8. Koncernens risikoprofil
  9. De overordnede mål for Grundfos koncernen
  10. Efterlevelse af stifterens værdinormer

marts måned forelægges den detaljerede gennemgang af den finansielle situation, forretnings- og markedsudvikling og strategiimplementering på fondens årsmøde.

Redegørelsen for teknologi og produktudvikling, bæredygtighed og social ansvarlighed, herunder sikring af en rummelig arbejdsplads og ansvar over for lokalsamfund, hvor Grundfos er etableret, behandles på fondsbestyrelsens ordinære møde i efteråret.

december måned behandles Koncernens risikoprofil, kundetilfredshed, medarbejder- og talentudvikling, status for koncernens efterlevelse af de overordnede mål samt efterlevelse af stifterens værdinormer på fondsbestyrelsens ordinære møde.

Se også: Formål og fundats