Kommunikations
politik
Hvem udtaler sig om hvad

Fondsdirektøren repræsenterer Fonden over for pressen i relation til spørgsmål, der ligger inden for den almindelige drift af Fonden og Fondens almindelige aktiviteter. Udtalelser til pressen i spørgsmål af usædvanlig eller kontroversiel karakter afgives kun efter samråd med Formanden for bestyrelsen.

Spørgsmål om Fondens stillingtagen til forhold i Grundfos henvises i videst omfang til Grundfos’ kommunikationsafdeling. Fonden har overfor pressen i almindelighed tillid til at den valgte bestyrelse og ledelsen i Grundfos Holding A/S håndterer Grundfos’ forhold på betryggende vis.

Kontakt Poul Due Jensens Fond

Kommunikationsspecialist Anne Bisgaard Christensen
Tlf. +45 8750 5209 eller abchristensen@grundfos.com

Fondsdirektør Kim Nøhr Skibsted
Tlf. +45 3052 5020 eller kskibsted@grundfos.com