Kommunikations
politik
Hvem udtaler sig om hvad

Fondsdirektøren repræsenterer Fonden over for pressen i relation til spørgsmål, der ligger inden for den almindelige drift af Fonden og Fondens almindelige aktiviteter. Udtalelser til pressen i spørgsmål af usædvanlig eller kontroversiel karakter afgives kun efter samråd med Formanden for bestyrelsen.

Spørgsmål om Fondens stillingtagen til forhold i Grundfos henvises i videst omfang til Grundfos’ kommunikationsafdeling. Fonden har overfor pressen i almindelighed tillid til at den valgte bestyrelse og ledelsen i Grundfos Holding A/S håndterer Grundfos’ forhold på betryggende vis.

Kontakt Poul Due Jensens Fond

 

Kim Nøhr Skibsted
Fondsdirektør

Kim Nøhr Skibsted leder Fondens sekretariat og driver den strategiske udvikling. Det er også Kim, som udtaler sig til pressen på Fondens vegne.

 

Anne Bisgaard Christensen
Kommunikationsspecialist

Anne er din go-to-person, hvis du har brug for hjælp til kommunikation af fondsstøttede projekter. Hun er ansvarlig for Fondens website og sociale medier, billed- og videoarkiv og GDPR-compliance mv. Hun er desuden hovedansvarlig for fondens årsskrift og for at planlægge og afvikle Grundfosprisen.