Formål og fundats
Poul Due Jensens Fonds primære formål er gennem sit aktive og ansvarlige ejerskab at sikre og understøtte en sund økonomisk vækst og udvikling af Grundfos-koncernen.

Fonden opfylder sit hovedformål ved at udøve aktivt ejerskab over for Grundfos-koncernen.

Fonden kan ifølge fundatsen yde bidrag til almene upolitiske, videnskabelige, humanistiske, erhvervs- og miljømæssige samt sociale formål. Fonden uddeler årligt midler til vandprojekter i udviklingslande, arbejdsmarkedsinklusion i Region Midtjylland samt til udvalgte naturvidenskabelige og tekniske forskningsmiljøer. Læs mere om fondens filantropiske arbejde.

Fundats

Fondens fundats udtrykker stifterens vilje og vejledning til Fondens bestyrelse om hvordan stifteren ønsker sit livsværk drevet videre, så længe Fonden består.

Grundfos founder Poul Due Jensen, 1972

Grundfos’ stifter Poul Due Jensen med kunder, 1972