Formål og fundats
Poul Due Jensens Fonds primære formål er gennem sit aktive og ansvarlige ejerskab at sikre og understøtte en sund økonomisk vækst og udvikling af Grundfos-koncernen.

Fonden ejer i dag 88% af aktiekapitalen i Grundfos Holding A/S. Medarbejderne ejer 1%, og de resterende 11% tilhører stifterens efterkommere. Fonden opfylder sit hovedformål ved at udøve aktivt ejerskab over for Grundfos-koncernen.

Grundfos founder Poul Due Jensen, 1972

Grundfos’ stifter Poul Due Jensen med kunder, 1972

Fonden uddeler årligt midler til vandprojekter i udviklingslande, arbejdsmarkedsinklusion i Region Midtjylland samt til udvalgte naturvidenskabelige og tekniske grundforskningsmiljøer.

Fundats

Fondens fundats udtrykker stifterens vilje og vejledning til Fondens bestyrelse, om hvordan stifteren ønsker sit livsværk drevet videre, så længe Fonden består.

Fondens fundats