Formål og fundats
Poul Due Jensens Fonds primære formål er gennem sit aktive og ansvarlige ejerskab at sikre og understøtte en sund økonomisk vækst og udvikling af Grundfos-koncernen.

Fonden uddeler årligt midler til vandprojekter i udviklingslande, arbejdsmarkedsinklusion i Region Midtjylland samt til udvalgte naturvidenskabelige og tekniske grundforskningsmiljøer.

Fonden ejer i dag 88,1% af aktiekapitalen i Grundfos Holding A/S. Medarbejderne ejer 1,3%, og de resterende 10,6% tilhører stifterens efterkommere.

Fundats
Fondens fundats udtrykker stifterens vilje og vejledning til Fondens bestyrelse, om hvordan stifteren ønsker sit livsværk drevet videre, så længe Fonden består.

Fondens fundats