Presse og medier
Poul Due Jensens Fond eller Grundfos Fonden kan krediteres i al offentlig kommunikation, der relaterer sig til projekter og initiativer støttet af Fonden.

Det skal klart fremgå i alle publikationer, pressemateriale og andre typer kommunikation, at det pågældende projekt er støttet af Grundfos Fonden eller Poul Due Jensens Fond, ejer af Grundfos.

"I pressemeddelelser skal fonden refereres til som Poul Due Jensens Fond eller Grundfos Fonden. "
Poul Due Jensens Fond er stiftet i 1975 af Poul Due Jensen, manden der skabte Grundfos. Fonden ejer 88 % af aktierne i Grundfos-koncernen.

Boilerplate til pressemeddelelser

Poul Due Jensens Fond (Grundfos Fonden) er en dansk erhvervsdrivende fond. Fonden er stiftet den 19. maj 1975 af Grundfos’ grundlægger, Poul Due Jensen. Med 88 % af aktierne er fonden hovedaktionær i Grundfos. Siden 2016 har fonden været engageret i soldrevne vandprojekter i flygtningelejre og indsamlet vigtige erfaringer fra de lokalsamfund som huser verdens flygtninge. I 2022 har fonden afsat 250 millioner til filantropiske formål inden for tre hovedområder: Vand, Forskning og Inklusion. Mere om Grundfos Fonden.

Social media tags

Fondens logo

Poul Due Jensens Fonds logo kan bruges i forbindelse med projekter, der er støttet af Fonden.

  • Logo samt vejledning i anvendelse kan downloades her

Fotos og fototilladelser

  • Formular til indhentelse af samtykke i forbindelse med optagelse af fotos findes her
  • Pressefotos af fondsdirektøren kan hentes her. Andre fotos i høj opløsning fremsendes efter behov

Kontakt Poul Due Jensens Fond

Kommunikationsspecialist Anne Bisgaard Christensen
Tel +45 2628 7248 eller mail til abchristensen@grundfos.com