Om Fonden
Poul Due Jensens Fond er en dansk erhvervsdrivende fond. Fonden er stiftet den 19. maj 1975 af Grundfos’ grundlægger, Poul Due Jensen.

Poul Due Jensens værdier og skyhøje ambitioner lever den dag i dag videre i Grundfos’ værdigrundlag. Den arv sikrede han sig ved at etablere Poul Due Jensens Fond som hovedejer af Grundfos.

"Fonden ejer i dag 87,5% af aktiekapitalen i Grundfos Holding A/S. Medarbejderne ejer 2,9%, og de resterende 9,6% tilhører stifterens efterkommere."

Poul Due Jensens Fond ledes af en bestyrelse på 12 medlemmer. Bestyrelsen mødes som minimum i marts, september og december og beskæftiger sig med Fondens tre filantropiske områder såvel som med det aktive ejerskab af Grundfos og Fondens øvrige investeringer.

Den daglige drift varetages af fondssekretariatet under ledelse af fondsdirektøren.