Grundfosprisen
Danske universiteter inviteres igen i 2022 til at indstille morgendagens forskerstjerner til Grundfosprisen. Siden 2018 har prisen hædret unge forskere gennem temaet “The Stars of Tomorrow”.

Grundfosprisen blev oprettet af Poul Due Jensens Fond i 2001 med det formål at stimulere, anerkende og støtte national og international forskning i banebrydende, samfundsgavnlige og fremsynede løsninger inden for det tekniske og naturvidenskabelige område. 

Målrettet unge forskere

Siden 2018 har Grundfosprisen hædret unge forskere gennem temaet “The Stars of Tomorrow”. Udvælgelseskriterierne er følgende:

  • Forskningsområde inden for teknik eller naturvidenskab
  • Banebrydende, anerkendt og signifikant forskning
  • Forskning, som skaber eller lægger fundamentet til samfundspåvirkning, fx ved at bidrage til at opnå FN’s verdensmål

Grundfosprisen består af skulpturen “Be-Think-Innovate” af kunstneren Flemming Brylle og en kontant betaling på 1 mio. kr, hvoraf 250.000 kr. går direkte til prismodtageren, mens de resterende 750.000 kr. går til videre forskning inden for området. 

2022 Grundfospris logo DA

Nominering af kandidater

Nomineringen skal bestå af en motivation (maks. 3 til 4 sider) samt et kort CV som sendes til grundfosprize@grundfos.com senest 1. maj 2022. I CV indgår den indstilledes ORCID, en publikationsliste samt liste over eventuelle ansøgte, henholdsvis tildelte patenter.

Aldersgrænse: Kandidater som indstilles til Grundfosprisen må ikke være ældre end 40 år (mænd) / 45 år (kvinder) på dagen for uddelingen.

Bedømmelseskomiteen består i 2022 af:

  • Jens Maaløe, formand, Poul Due Jensens Fond
  • Niels Due Jensen, tidligere formand, Poul Due Jensens Fond
  • Per Halkjær Nielsen, professor, Aalborg Universitet
  • Susanne Bødker, professor, Aarhus Universitet
  • Ole Sigmund, professor, Danmarks Tekniske Universitet

Vinderen vil blive underrettet direkte i juli måned. I tilfælde af at komiteen ikke identificerer en kvalificeret kandidat, vil prisen ikke blive tildelt.

"Vinderen bliver offentliggjort i forbindelse med Grundfospris-ceremonien i Bjerringbro."