Grundfosprisen
Danske universiteter inviteres igen i 2024 til at indstille morgendagens forskerstjerner til Grundfosprisen. Siden 2018 har prisen hædret unge forskere gennem temaet “The Stars of Tomorrow”.

Grundfosprisen blev oprettet af Poul Due Jensens Fond i 2001 med det formål at stimulere, anerkende og støtte national og international forskning i banebrydende, samfundsgavnlige og fremsynede løsninger inden for det tekniske og naturvidenskabelige område. 

Målrettet unge forskere

Siden 2018 har Grundfosprisen hædret yngre forskere gennem temaet “The Stars of Tomorrow”. Udvælgelseskriterierne er følgende:

  • Forskningsområde inden for teknik eller naturvidenskab
  • Banebrydende, anerkendt og signifikant forskning
  • Forskning, som skaber eller lægger fundamentet til samfundspåvirkning, fx ved at bidrage til at opnå FN’s verdensmål

Grundfosprisen består af skulpturen “Be-Think-Innovate” af kunstneren Flemming Brylle og en kontant betaling på 1 mio. kr, hvoraf 250.000 kr. går direkte til prismodtageren, mens de resterende 750.000 kr. går til videre forskning inden for området. 

Nominering af kandidater

Nomineringen skal bestå af en motivation (maks. 3 til 4 sider) samt et kort CV som sendes til grundfosprize@grundfos.com senest 1. maj 2024. I CV indgår den indstilledes ORCID, beregning af netto PhD-alder (se nedenfor), en publikationsliste samt liste over eventuelle ansøgte, henholdsvis tildelte patenter.

Aldersgrænse: Kandidater som indstilles til Grundfosprisen 2024 skal opfylde 2 kriterier:

  1. Kandidaten skal være født efter den 6. november 1974
  2. Kandidatens netto PhD-alder skal være under 13,0 år (eller 156 måneder)*

* Nøgle til beregning af PhD-alder:

Instruks Eksempel
Angiv dato for PhD-gradens tildeling 6. november 2011
Beregn tiden fra PhD-gradens tildeling til 10. november 2023. Denne tid er brutto PhD-alderen. 6. november 2011 > 6. november 2024 = 13,0 år = 156 måneder
Angiv den samlede længde af barsels- og forældreorlov, som fremgår af CV 24 måneder
Gang dette med to og træk det fra brutto PhD alderen 156 måneder – (24 måneder*2) = 108 måneder
Angiv den samlede længde af længerevarende syge- og plejeorlov, som fremgår af CV 2 måneder
Træk dette fra brutto PhD alderen fraregnet barsel. Dette er netto PhD alderen 108 måneder – 2 måneder = 106 måneder
Netto PhD-alder 106 måneder = 8,8 år

Bedømmelseskomiteen består i 2024 af:

  • Flemming Konradsen, formand, Poul Due Jensens Fond
  • Niels Due Jensen, tidligere formand, Poul Due Jensens Fond
  • Per Halkjær Nielsen, professor, Aalborg Universitet
  • Susanne Bødker, professor, Aarhus Universitet
  • Ole Sigmund, professor, Danmarks Tekniske Universitet

Vinderen vil blive underrettet direkte i juli måned. I tilfælde af at komiteen ikke identificerer en kvalificeret kandidat, vil prisen ikke blive tildelt.

"Vinderen bliver offentliggjort i forbindelse med Grundfospris-ceremonien i Bjerringbro."