Strategi – Forskning
Fonden støtter udvalgte forskningsmiljøer inden for naturvidenskab og teknisk videnskab med det formål at accelerere deres udvikling hen imod eller bidrage til at fastholde eksisterende status som verdensklasse inden for deres forskningsfelt.

Udvikling af forskningsmiljøer i verdensklasse vil ikke blot gavne verden ved at gøre ny viden tilgængelig; Grundfos og andre virksomheder vil også kunne rekruttere kandidater med de rette færdigheder til at udvikle fremtidens avancerede og trendsættende løsninger.

Attraktive støttepakker
Fonden vil booste forskning og uddannelse gennem skræddersyede pakker, kombineret af nedenstående muligheder:

– Laboratorier og udstyr i verdensklasse
– Specielle grundforskningsmidler
– Rejse- og konferenceaktiviteter
– Udsending og modtagelse af gæsteprofessorer
– Talentudvikling og fastholdelse gennem MSO-professorater
– Post docs og attraktive scholarships til master og PhD studerende

Vi fokuserer  primært på udvalgte centre og institutter på danske universiteter.

Grundfospris til pionerer
Grundfosprisen har til formål at stimulere, anerkende og støtte national og international forskning i banebrydende, samfundsgavnlige og fremsynede løsninger inden for det tekniske og naturvidenskabelige område.

Ved den årlige prisuddeling i oktober hædres en ledende forsker inden for et felt af interesse for Grundfos. Dagen udgør desuden et frugtbart mødested for studerende og nøglepersoner fra danske universitetsmiljøer til at skabe eller styrke relationer.