Smart Water Infrastructure
Dette projekt sigter mod, gennem etablering af verdensklasse vandinfrastruktur laboratoriefaciliteter, at understøtte den forskning, der skal lede til robuste design og optimerede løsninger til vandinfrastrukturer og skabe en platform for endnu bedre forskning inden for området. Laboratoriet er første fase i en række aktiviteter, der skal understøtte forskningsmiljøets videre udvikling.

Klimaforandringer, befolkningstilvækst og den stadige urbanisering lægger et massivt pres på de urbane infrastrukturer, der benyttes til transport af vand, spildevand og energi. Forøget forskning i systemer, der både fungerer optimalt og er tilstrækkeligt robuste er omfattende, men mangler laboratorie faciliteter, der kan simulere disse systemer.
Med de ønskede fleksible laboratoriefaciliteter bliver det muligt at simulere forskellige vandinfrastrukturer så som vandforsyning, spildevandshåndtering, fjernvarme og fjernkøling, men det er også hensigten at koble laboratoriet til modeller af energiforsyningsinfrastrukturen, så energieffekter kan afdækkes.

Projektsamarbejdet mellem Aalborg Universitet og Poul Due Jensens Fond igangsættes i 2017. Projektet forventes afsluttet i 2019.

 

Aalborg Universitet - afdeling for elektroniske systemer

Fredrik Bajers Vej 7b, 9100 Aalborg

Other programs

Microflora Danica

Samarbejdspartner

Aalborg Universitet

Open Additive Manufacturing

Samarbejdspartner

Danmarks Tekniske Universitet

Ønskes: stærkere magneter

Samarbejdspartner

Danmarks Tekniske Universitet

Danske unge skal med til Stockholm Junior Water Prize

Samarbejdspartner

Naturvidenskabernes hus, Danmarks Tekniske Universitet

Digital forskning i verdensklasse i Aalborg

Samarbejdspartner

Aalborg Universitet

Inspirerende naturvidenskab for lærere og elever

Samarbejdspartner

Naturvidenskabernes hus

Mission: “nul-energi” trådløse transceivere

Samarbejdspartner

Aarhus Universitet