Markedet for kunstig intelligens (AI) er i eksplosiv vækst. Det vækker både begejstring og bekymring. Dilemmaerne står i kø - for hvad er AI-teknologiernes betydning for individet og samfundet? En forskergruppe vil i et banebrydende projekt med støtte fra Grundfos Fonden undersøge spændingsfeltet mellem teknologi, etik, regulering og værdiskabelse inden for AI.

Projektet ‘Responsible AI for Value Creation’ udspringer af det tværfaglige AAU-center AI for the People, men er et selvstændigt projekt. Genstandsfeltet for forskningsprojektet er stort og komplekst, hvilket kræver et tværfagligt projektteam der repræsenterer diverse fagligheder. Samarbejde på tværs af fagligheder er ikke trivielt, og derfor vil projektet også have særligt fokus på dette med en særskilt forskningsindsats, der sammen med to andre AI-projekter, ’Algoritmer, Data og Demokrati’ og ’Pioneer Center for AI’, undersøger, hvordan samarbejdet i større AI-projekter foregår og kan forbedres.

"Der er masser af værdiskabende potentiale i AI, men vi risikerer også at skade vores demokratiske samtale, menneskerettigheder og privatliv, når vi bruger det. Som virksomhedsejere føler vi os derfor kaldede til at bidrage til at udvikle en ansvarlig praksis omkring brugen af teknologierne. Derfor er vi meget glade for at kunne støtte dette projekt. "
Kim Nøhr Skibsted, fondsdirektør.

Thomas B. Moeslund skal sammen med professor i Data- og AI-etik Thomas Ploug og professor i Organisation og Ledelse Jeppe Agger Nielsen fra Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, AAU indgå i en fælles projektledelse for netop at sikre det tværfaglige aspekt i forskningsprojektet.

Tre mænd på række. Thomas B. Moeslund er tilknyttet Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Thomas Ploug er tilknyttet Institut for Kommunikation og Psykologi og Jeppe Agger er tilknyttet Institut for Politik og Samfund • Projektet ledes af AAU og har partnere fra KU, AU, University of Barcelona, University of Manchester og Georgia State University.

I spidsen for projektet står AAU-forskerne Thomas Ploug (Institut for Kommunikation og Psykologi), Projektleder Thomas B. Moeslund  (Institut for Arkitektur og Medieteknolog) og Jeppe Agger (Institut for Politik og Samfund). Foto: Anne-Sophia Lundgaard Jensen AAU Kommunikation. Foto: Anne-Sophia Lundgaard Jensen, AAU Kommunikation

 

Projektet er båret af et stærkt ønske om at bidrage til det store arbejde med at udvikle lovgivning og politikker på AI-området. I projektet bliver der derfor også lagt stor vægt på udveksling med og formidling til en bred vifte af interessenter fra politikere til erhvervsliv. For at sikre en høj kvalitet af formidlingen sker det i partnerskab med konsulenthuset Mandag Morgen.

Fakta

24

m

Projektet er støttet af Grundfos Fonden (Poul Due Jensens Fond) med 24 millioner kr.

4

år

Projektet løber over fire år.

6

parter

Projektet ledes af AAU og har partnere fra KU, AU, University of Barcelona, University of Manchester og Georgia State University.