Samarbejdspartnere
Astra er Danmarks nationale naturfagscenter; en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning, tilknyttet Børne- og Undervisningsministeriet. Vi har fokus på at styrke undervisningen i de naturvidenskabelige fag til gavn for hele samfundet.

Naturvidenskab og teknologi spiller en central rolle i det moderne samfund, og indsigt i disse fags indhold og metoder bør derfor være en naturlig del af alle børn og unges almendannelse, så de kan deltage i samfundet på et oplyst grundlag. Samtidig har Danmark brug for, at flere børn og unge vælger naturvidenskabelige og tekniske uddannelser og karrierer og dermed bidrager til at løse aktuelle problemer og skabe vidensbaserede løsninger til gavn for alle.

Astras vision er derfor: Undervisning i naturfag og naturvidenskab bidrager til alle børn og unges almendannelse og motivation til at vælge en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse og karriere.

Siden 1974 har Aalborg Universitet (AAU) leveret viden, udvikling og højt kvalificerede kandidater til omverdenen.

Om Aalborg Universitet

Inden for uddannelse er universitetet kendt for sit problembaserede projektarbejde, PBL – også kendt som Aalborg-modellen – mens AAU er blandt verdens førende forskningsinstitutioner inden for bl.a. elektronik og energiteknik. Et af AAU’s særkender er også et omfattende samarbejde med erhvervslivet, og Dansk Industri fremhæver AAU som det gode eksempel på samarbejde mellem universitet og virksomheder. AAU har omkring 20.000 studerende og godt 3.500 medarbejdere fordelt på campusser i Aalborg, Esbjerg og København.

 

 

 

Aarhus Universitet blev grundlagt i 1928 og er i dag i den absolutte verdenselite på flere forskningsfelter.

Aarhus Universitet (AU) er blandt verdens 10 bedste universiteter grundlagt inden for de seneste 100 år og har en lang tradition for partnerskaber med nogle af verdens bedste forskningsinstitutioner og universitetsnetværk.

Gennem  samarbejde med myndigheder og erhvervsliv har AU et stærkt engagement i samfundsudviklingen.

AU har som mål at bidrage til at løse de globale og komplekse udfordringer, som verden står over for. Derfor tilstræber universitetet at forene forskernes høje faglighed med samarbejde på tværs af faggrænser for at kombinere forskning på nye måder.

Det sker i tæt kontakt med verden omkring os og skaber grundlag for, at universitetet er internationalt konkurrencedygtigt inden for forskning, uddannelser, talentudvikling og videnudveksling.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) blev grundlagt i 1829 med det formål at ”udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet”.

Poul Due Jensens Fond samarbejder med en række institutter på DTU:

  • DTU Miljø skaber nyt undervisningsmateriale til brug i gymnasieskolen i samarbejde med Naturvidenskabernes Hus | Læs mere
  • DTU Mekanik forsker i 3D-print teknologi med støtte fra fonden | Læs mere
  • DTU Energi forsker i permanente magneter med støtte fra fonden | Læs mere