Samarbejdspartnere
Astra er Danmarks nationale naturfagscenter; en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning, tilknyttet Børne- og Undervisningsministeriet. Vi har fokus på at styrke undervisningen i de naturvidenskabelige fag til gavn for hele samfundet.

Naturvidenskab og teknologi spiller en central rolle i det moderne samfund, og indsigt i disse fags indhold og metoder bør derfor være en naturlig del af alle børn og unges almendannelse, så de kan deltage i samfundet på et oplyst grundlag. Samtidig har Danmark brug for, at flere børn og unge vælger naturvidenskabelige og tekniske uddannelser og karrierer og dermed bidrager til at løse aktuelle problemer og skabe vidensbaserede løsninger til gavn for alle.

Astras vision er derfor: Undervisning i naturfag og naturvidenskab bidrager til alle børn og unges almendannelse og motivation til at vælge en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse og karriere.

Siden 1974 har Aalborg Universitet (AAU) leveret viden, udvikling og højt kvalificerede kandidater til omverdenen.

Om Aalborg Universitet

Inden for uddannelse er universitetet kendt for sit problembaserede projektarbejde, PBL – også kendt som Aalborg-modellen – mens AAU er blandt verdens førende forskningsinstitutioner inden for bl.a. elektronik og energiteknik. Et af AAU’s særkender er også et omfattende samarbejde med erhvervslivet, og Dansk Industri fremhæver AAU som det gode eksempel på samarbejde mellem universitet og virksomheder. AAU har omkring 20.000 studerende og godt 3.500 medarbejdere fordelt på campusser i Aalborg, Esbjerg og København.

 

 

 

Naturvidenskabernes Hus er et non-profit udviklings- og besøgscenter. Vi bygger bro mellem skoler og erhvervsliv og understøtter lærere i at udvikle og gennemføre inspirerende og virkelighedsnær undervisning.

Det er vores mål, at mange flere unge vælger en uddannelse inden for naturvidenskab og teknologi til gavn for erhvervslivet, samfundet og en bæredygtig fremtid. Vi bygger bro mellem skoler og erhvervsliv og understøtter lærere i at udvikle og gennemføre inspirerende og virkelighedsnær undervisning.