Samarbejdspartnere
Astra er det nationale naturfagscenter og har fokus på at styrke undervisningen i de naturvidenskabelige fag til gavn for hele samfundet. Astras primære arbejdsområde er grundskoler og ungdomsuddannelser og desuden overgangen fra dagtilbud til indskolingen, fra grundskole til ungdomsuddannelser og fra ungdomsuddannelser til videregående uddannelser.

Naturvidenskab og teknologi spiller en central rolle i det moderne samfund, og indsigt i disse fags indhold og metoder bør derfor være en naturlig del af alle børn og unges almendannelse, så de kan deltage i samfundet på et oplyst grundlag. Samtidig har Danmark brug for, at flere børn og unge vælger naturvidenskabelige og tekniske uddannelser og karrierer og dermed bidrager til at løse aktuelle problemer og skabe vidensbaserede løsninger til gavn for alle.

Astras vision er derfor: Undervisning i naturfag og naturvidenskab bidrager til alle børn og unges almendannelse og motivation til at vælge en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse og karriere.

Siden 1974 har Aalborg Universitet (AAU) leveret viden, udvikling og højt kvalificerede kandidater til omverdenen.

Om Aalborg Universitet

Inden for uddannelse er universitetet kendt for sit problembaserede projektarbejde, PBL – også kendt som Aalborg-modellen – mens AAU er blandt verdens førende forskningsinstitutioner inden for bl.a. elektronik og energiteknik. Et af AAU’s særkender er også et omfattende samarbejde med erhvervslivet, og Dansk Industri fremhæver AAU som det gode eksempel på samarbejde mellem universitet og virksomheder. AAU har omkring 20.000 studerende og godt 3.500 medarbejdere fordelt på campusser i Aalborg, Esbjerg og København.

 

 

 

Aarhus Universitet blev grundlagt i 1928 og er i dag i den absolutte verdenselite på flere forskningsfelter.

Aarhus Universitet (AU) er blandt verdens 10 bedste universiteter grundlagt inden for de seneste 100 år og har en lang tradition for partnerskaber med nogle af verdens bedste forskningsinstitutioner og universitetsnetværk.

Gennem  samarbejde med myndigheder og erhvervsliv har AU et stærkt engagement i samfundsudviklingen.

AU har som mål at bidrage til at løse de globale og komplekse udfordringer, som verden står over for. Derfor tilstræber universitetet at forene forskernes høje faglighed med samarbejde på tværs af faggrænser for at kombinere forskning på nye måder.

Det sker i tæt kontakt med verden omkring os og skaber grundlag for, at universitetet er internationalt konkurrencedygtigt inden for forskning, uddannelser, talentudvikling og videnudveksling.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) blev grundlagt i 1829 med det formål at ”udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet”.

Poul Due Jensens Fond samarbejder med en række institutter på DTU:

  • DTU Miljø skaber nyt undervisningsmateriale til brug i gymnasieskolen i samarbejde med Naturvidenskabernes Hus | Læs mere
  • DTU Mekanik forsker i 3D-print teknologi med støtte fra fonden | Læs mere
  • DTU Energi forsker i permanente magneter med støtte fra fonden | Læs mere
Københavns Universitet blev grundlagt 1479 af Christian 1 og har i dag 37.000 studerende og 10.000 ansatte – heraf flere end 5.000 forskere – og en omsætning på 9,4 milliarder kroner. Universitetet giver sine forskere og studerende mulighed for at udvikle deres talent og supplerer stærke fagmiljøer med ambitiøse tværdisciplinære satsninger.

Gennem forskningsbaseret undervisning – og ved at inddrage de studerende i forskningen – bliver de studerende rustet til at løse samfundets udfordringer og behov.

Københavns Universitet arbejder målrettet på at få nogle af verdens grønneste campusområder, der efterlader så lille et miljø- og klimaaftryk som muligt. Universitetet faciliterer tværgående samarbejde, har kontakt til erhvervslivet og hjælper de studerende med at finde relevante studier og projekter inden for bæredygtighed.

Desuden har universitetet fokus på ligestilling og ser diversitet og mangfoldighed som en styrke.

SDU er grundlagt i 1966 i en brydningstid, der prægede kunsten, normer, institutioner - og de højere læreanstalter. Politisk mente man, at universiteterne i langt højere grad skulle bidrage til velfærdsstatens udvikling ved at: ”Fremme den dygtiggørelse, tiden kræver.” Siden grundlæggelsen har SDU været drevet af en ambition om at fremme forskningsresultater, der udvikler samfundet.

Fremtidens udfordringer inden for klima, velfærd og sundhed er komplekse og uforudsigelige, og det kræver mere end et fag og en metode at løse dem. Derfor er mange af vores strategiske forskningsprojekter tværdisciplinære og studerende vil finde fag på skemaerne, der er sammensat af flere fakulteter.