20. Nov. 2018
Mængden af data vokser disse år eksplosivt. På tre timer genererer vi flere data, end der eksisterede i 2003. Den 38-årige nyudnævnte professor i datalogi Katja Hose vil kortlægge datahavet, så vi fremover får de informationer, vi har brug for, og ikke mindst så informationerne er let tilgængelige, nøjagtige og korrekte.

Katja Hose er nyudnævnt professor på Aalborg Universitet takket være en bevilling fra Poul Due Jensens Fond. Og hun har en mission. Hun vil redde menneskeheden fra at blive skibbrudne på fremtidens uendelige informationshav – eller med andre ord sørge for, at vi får lettere adgang til nøjagtige og pålidelige informationer.

Maskinernes internet og big data

Verden oversvømmes af milliarder af dataelementer, som er forbundet via et stadigt voksende antal links. Den almindeligt kendte del er naturligvis internettet med dets mange websites, som brugerne tilgår for at finde informationer om det meste. Men internettet er ikke kun en samling websites. Det ved professor Katja Hose mere om end de fleste, for hun forsker i web-videnskab:

– Internettet giver adgang til enorme mængder åbne data. En meget stor mængde af de data bliver aldrig udforsket og dermed heller ikke udnyttet. Det er uhensigtsmæssigt, og det vil jeg ændre på med min forskning, siger hun.

Der findes nemlig en pendant til det bredt kendte internet: det semantiske web. I modsætning til det almindelige internet med dets www-sider giver det semantiske web adgang til en særlig type åbne data, som stammer fra forskellige datakilder og skal læses af maskiner. Og målet er, at de maskiner med tiden skal blive i stand til automatisk at behandle, fortolke og konkludere ud fra de tilgængelige informationer.

– Der er dog stadig et langt stykke vej, til vi har nået det mål, påpeger Katja Hose, hvis forskning ligger i krydsfeltet mellem big data, maskinlæring og semantiske teknologier.

Der skal ikke være monopol på sandheden

Et intelligent semantisk web vil bl.a. kunne bruges til at søge informationer og til at tjekke facts. Det kan eksempelvis bruges af journalister og forskere. Det vil alt andet lige være lettere og mere pålideligt at modtage hårde facts fra det intelligente web i stedet for, at man som bruger skal spilde tid på at læse lange artikler fra det almindelige internet for at uddrage de ønskede fakta.

– Jeg skal bare vide, hvor Obama er født. Lad være med at overdynge mig med tekst, bare giv mig det rigtige svar, siger Katja Hose som et eksempel med henvisning til, at der tidligere har været diskussioner om, hvorvidt han er født på Hawaii eller i Kenya.

Og samfundets adgang til informationer via det intelligente web er noget, der ligger den nyslåede professor meget på sinde:

− Det er min holdning, at vi ikke bør give nogle tilfældige virksomheder monopol på sandheden, men at vi selv skal kunne udlede den ved hjælp af de informationer, der er tilgængelige på internettet. Det vil sige, at vi i stedet for at sætte vores lid til Google eller andre virksomheder skal kunne bruge de åbne data, som er tilgængelige, og derigennem finde svar på vores spørgsmål.

"Jeg skal bare vide, hvor Obama er født. Lad være med at overdynge mig med tekst, bare giv mig det rigtige svar."
Professor Katja Hose, Aalborg Universitet

Professortitlen åbner døre

Katja Hose glæder sig meget over professortitlen:

– Jeg har altid haft en ambition om at blive professor. Når jeg ønsker at indgå samarbejde med virksomheder, bliver det sandsynligvis lettere. Hvis lektor Katja Hose banker på døren, forbliver den måske lukket, men hvis professor Katja Hose henvender sig, er der nok større chance for, at de lukker op, siger hun.

Hun peger desuden på, at hun nu kan opbygge en stærk gruppe omkring sit arbejde, da der med bevillingen fra fonden står fire postdoc-årsværk til hendes disposition. Med andre ord en mærkbar styrkelse af hendes forskningsområde.

På Aalborg Universitet hersker der stor glæde over den nytiltrådte professor:

– Katja Hose er en shooting star. Hun er en meget talentfuld ung datalog, som er i færd med at opdyrke et nyt selvstændigt område, nemlig web science. Det vil indgå i en glimrende synergi med vores andre hovedområder inden for databaseforskning: Spatiotemporale databaser og data analytics siger Henrik Pedersen, som er Dekan for Det Tekniske Fakultet for IT og Design.

Katja Hose har tidligere fået en YDUN-bevilling på 6,5 mio. kr. fra Det Frie Forskningsråd – en bevilling, der gives til særlige forskertalenter, ligesom hun i 2016 blev udvalgt til Aalborg Universitets talentprogram for lovende unge forskere.

Danmarks første Poul Due Jensen-professorat

Med Katja Hoses udnævnelse kan Poul Due Jensens Fond fejre, at Danmarks første Poul Due Jensen-professorat er blevet tildelt:

– Vi har med bevillingen ønsket at bidrage til at styrke og fremtidssikre den fremragende forskning, som foregår på Institut for Datalogi på Aalborg Universitet. Katjas forskning er ikke bare langsigtet, men har også klare samfundsgavnlige aspekter med sit fokus på verificerbarhed, sandhed og dermed tillid, forklarer Kim Nøhr Skibsted, direktør for Poul Due Jensens Fond.

Fakta om Katja Hose

  • Navn: Katja Hose
  • Alder: 38 år
  • Nationalitet: Tysk
  • Stilling: Professor i datalogi på Aalborg Universitet