Vand

Fonden samarbejder med erfarne internationale NGO'er om at gøre rent og sikkert drikkevand tilgængeligt for verdens fattigste i landdistrikter og i verdens glemte flygtningelejre.

Forskning

I samarbejde med udvalgte universiteter ønsker Fonden at opbygge og styrke forskningsmiljøer, initiativer og individer indenfor tekniske og naturvidenskabelige discipliner.

Inklusion

Fonden gør en særlig indsats for at fremme inklusion på arbejdsmarkedet. Vi ønsker at flere får mulighed for et arbejdsliv, og at færre personer falder udenfor og ender på passiv forsørgelse.

Hvordan var det økonomiske split mellem de filantropiske områder i 2021?

200

millioner

Poul Due Jensens Fond uddelte 200 mio. DKK til velgørende projekter i 2021

46%

Vand

I 2021 gik  46 % af fondens midler til vandprojekter.

34%

Forskning

I 2021 gik 34 % af midlerne til forsknings- og uddannelsesmiljøer.

12%

Inklusion

I 2021 støttede Fonden inklusion og samfundsengagement med 12 % af midlerne.

Hvem er vi?
Poul Due Jensens Fonds primære formål er gennem sit aktive og ansvarlige ejerskab at sikre og understøtte en sund økonomisk vækst og udvikling af Grundfos-koncernen.

Poul Due Jensens Fond gør status efter polykrisernes 2022

Nyt årsskrift på gaden: Poul Due Jensens Fond ser tilbage på endnu et år præget af kriser, som påvirkede både Grundfos-koncernen og Fondens aktiviteter.

Håb og drømme for fremtiden

I den indiske Maharashtra-delstats bjergrige Palghar Distrikt forklarer landsbyernes kvinder, hvordan adgang til vand har skabt nye muligheder og bragt nye håb og drømme til live i deres lokalsamfund.

Mr. Grundfos runder 80 år

Der findes næppe mange mere markante danske erhvervsledere end tidligere koncernchef for Grundfos, Niels Due Jensen. Onsdag runder han et skarpt hjørne, når han fylder 80 år.

Børns Vilkår udvider i Jylland

Tirsdag den 28. februar kunne Børns Vilkår officielt rykke ind i Æggepakkeriet i Aarhus. Poul Due Jensens Fond bakker med en tillidsbaseret donation op om organisationens ambition om at hjælpe endnu flere børn og unge på bl.a. BørneTelefonen.

Big Bang: Sammen om naturfag for fremtiden

Poul Due Jensens Fond støtter afholdelsen af årets Big Bang-konference d. 22.-23. marts i Odense.

En krise kommer sjældent alene

Verden befinder sig i en storm af forbundne kriser, som alle er med til at forværre livet for mange af verdens børn.

Nødhjælp til Tyrkiet og Syrien efter jordskælv

Poul Due Jensens Fond (Grundfos Fonden) bevilger i alt 4 millioner til fire organisationer som hjælper ofre for de to jordskælv, som ramte Tyrkiet og Syrien mandag morgen.

Skadede veteraner og virksomheder fandt hinanden under Veteran Match

DIF’s beskæftigelsesinitiativ for jobsøgende soldaterveteraner leverede i 2022 hele 33 match mellem veteraner og virksomheder over hele landet. For Henrik Andersen og Michel Riis blev Veteran Match starten på et nyt arbejdsliv med øget livskvalitet.

Udvidelse af forskningsprojekter i Ormstrup Sø

Sammen med en række forskningspartnere har Fonden siden 2020 arbejdet med karakterisering, modellering og bæredygtig forvaltning af Ormstrup Sø. Samarbejdet er nu udvidet til at omfatte to søsterprojekter: rePair og Bæredygtig Søforvaltning II. Sidsnævnte har Fonden netop besluttet at allokere 20 millioner til.