Vand

Fonden samarbejder med erfarne internationale NGO'er om at gøre rent og sikkert drikkevand tilgængeligt for verdens fattigste i landdistrikter og i verdens glemte flygtningelejre.

Forskning

I samarbejde med udvalgte universiteter ønsker Fonden at opbygge og styrke forskningsmiljøer, initiativer og individer indenfor tekniske og naturvidenskabelige discipliner.

Inklusion

Fonden gør en særlig indsats for at fremme inklusion på arbejdsmarkedet. Vi ønsker at flere får mulighed for et arbejdsliv, og at færre personer falder udenfor og ender på passiv forsørgelse.

Hvordan var det økonomiske split mellem de filantropiske områder i 2023?

256

millioner

Poul Due Jensens Fond uddelte 256 mio. DKK til velgørende projekter i 2023. Læs mere her.

45%

Vand

I 2023 gik 45% af midlerne til vandprojekter.

27%

Forskning

I 2023 gik 27% af midlerne til forsknings- og uddannelsesinitiativer.

19%

Inklusion

I 2023 gik 19% af midlerne til inklusion og samfundsengagement.

9%

Medborgerskab

I 2023 brugte Fonden 9% af midlerne på Community Engagement Grants og 1% på uddeling af en række priser.

Hvem er vi?
Poul Due Jensens Fonds primære formål er gennem sit aktive og ansvarlige ejerskab at sikre og understøtte en sund økonomisk vækst og udvikling af Grundfos-koncernen.

Water Mission får bevilling til katastrofeberedskab

Fonden har givet tilsagn om 5 millioner kroner til Water Mission, en kristen ingeniør-NGO med base i USA. Bevillingen understøtter den fortsatte udvidelse af Water Missions katastrofeberedskabsprogram med vægt på at forbedre beredskabet og kapaciteten til hurtigt og effektivt at reagere på flere katastrofer samtidigt.

Danmark, Kenya og tre filantropiske fonde bygger fremtidens flygtningeindsats

To ud af tre flygtninge befinder sig i langvarige humanitære kriser, der strækker sig over flere år, og i mange tilfælde endda årtier. Imens er flygtningelejrene traditionelt udformet og drevet som midlertidige løsninger på akut opståede kriser. Et nyt samarbejde mellem Udenrigsministeriet, LEGO Fonden, Novo Nordisk Fonden og Grundfos Fonden støtter Kenyas ambitioner om at gøre op med en tilgang bygget på midlertidighed til gavn for både flygtninge og lokalsamfund.

Samfundets forandringskræfter samles i Bjerringbro den 20. august

Vi skal give et samfund videre til kommende generationer, som er bedre end det, vi selv er født i. Derfor samler vi kræfterne for at skabe de store forandringer, der er brug for. Det hele starter i Bjerringbro den 20. august 2024.

Sørestaurerings-
teknologi med minimal forstyrrelse af økosystemer

Traditionelt reduceres fosfor i søer ved enten at opgrave sediment eller at tilsætte aluminium, der binder fosforen. Begge dele er voldsomme indgreb, der kan indvirke negativt på søens økosystem.

Superligaklubber vil hjælpe unge i job

F. C. København og Lyngby Boldklub vil hjælpe ledige unge til nye fællesskaber og til at finde nye veje til uddannelse og arbejde. Det sker i nye partnerskaber med kommunernes jobcentre og Danmarks Idrætsforbund.

Forskningsseminar: Circular Phosphorus Recovery

Fonden afholder seminar om cirkulær fosforgenindvinding den 22. og 23. maj. Seminaret er åbent for offentligheden, enten personligt eller online.

Liv og Anne fra Egå Gymnasium skal dyste i Stockholm Junior Water Prize

I et spændende projekt har Anne Gammelmark Therkildsen og Liv Kanstrup Arami fra Egaa Gymnasium beskrevet mulighederne for at gøre planter salttolerante, så planterne kan vandes med saltholdigt vand og vi kan gøre planterne mindre sårbare over for oversvømmelser med havvand. Derfor sender Fonden gruppen til Stockholm i August, hvor de sammen med unge fra hele verden skal dyste i Stockholm Junior Water Prize.

10 nye Community Engagement Grants

Fonden har sendt godt 4 millioner kroner (knap 530.000 euro) afsted til gode projekter over hele verden, hvor Grundfos' medarbejdere bakker op om lokale organisationer med frivilligt arbejde, heriblandt genhusning af ofre for skovbranden i Chile.

Fonden bakker op om SOS Børnebyerne i Ukraine

SOS Børnebyerne Danmark (SOS DK) har igangsat et nyt projekt for at hjælpe med at reformere anbringelsesområdet for børn i Ukraine. Det sker i samarbejde med SOS Børnebyerne Ukraine (SOS UA), Villum Fonden, Viessmann Fonden, Grundfos Fonden, Bitten og Mads Clausens Fond, VELUX Gruppen, Somfy Foundation, DOVISTA, Flügger, VELUX Ukraine, Kromann Reumert og Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO).