Vand

Fonden samarbejder med erfarne internationale NGO'er om at gøre rent og sikkert drikkevand tilgængeligt for verdens fattigste i landdistrikter og i verdens glemte flygtningelejre.

Forskning

I samarbejde med udvalgte universiteter ønsker Fonden at opbygge og styrke udvalgte forskningsmiljøer, initiativer og individer indenfor tekniske og naturvidenskabelige discipliner.

Inklusion

Fonden gør en særlig indsats for at fremme inklusion på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland. Vi ønsker at flere får mulighed for et arbejdsliv, og at færre personer falder uden for og ender på passiv forsørgelse.

Hvordan var det økonomiske split mellem de filantropiske områder i 2020?

195

millioner

Poul Due Jensens Fond uddelte 195 mio. DKK til velgørende projekter i 2020

46%

Vand

I 2020 gik  46 % af fondens midler til vandprojekter.

33%

Forskning

I 2020 gik 33 % af midlerne til forsknings- og uddannelsesmiljøer.

21%

Inklusion

I 2020 støttede Fonden inklusion og samfundsengagement med 21 % af midlerne.

Formål
Poul Due Jensens Fonds primære formål er gennem sit aktive og ansvarlige ejerskab at sikre og understøtte en sund økonomisk vækst og udvikling af Grundfos-koncernen.

Broen: et positivt fællesskab for Bjerringbros unge

Et nyt ambitiøst ungdomsprojekt er under opbygning i Bjerringbro. Ungdomshuset Broen, som giver unge fra området mulighed for at skabe deres eget værested, skal både huse en café, kreative værksteder og støtte op om kulturliv og iværksætteri i byen. Mød nogle af de unge her.

Nye tal: Flere test og øget brug af Smittestop-app vil have markant effekt på smitteudviklingen

Med en ny teststrategi, hvor antallet af test forventes mangedoblet, bør myndighederne tilskynde flere danskere til at bruge Smittestop-appen. Sådan lyder det fra forskere fra Aalborg Universitet, der har lavet beregninger af, hvordan kombinationen af test og brug af appen bidrager til at bryde smittekæder og potentielt kan spare samfundet mange penge i form af færre test.

Visirer gør gavn for sundhedspersonale

I løbet af foråret og sommeren 2020 blev over 138.000 visirer produceret på Grundfos i Bjerringbro som en hjælp til stærkt pressede sundhedssystemer. Vi har talt med nogle af modtagerne for at finde ud af, hvor de blev brugt.

Vand og hygiejnetræning bekæmper COVID-19 i Argentina

Med et Poul Due Jensen Community Engagement Grant i ryggen var Grundfos Argentina og Agua Segura i stand til at sikre adgang til rent drikkevand til over 16.000 mennesker gennem 70 lokalcentre i Escobar, Pilar og Tigre (Buenos Aires).

Mange partnere, ét fælles mål

Med en ny, stor bevilling fra Poul Due Jensens Fond i ryggen er fem partnere nu gået sammen med Fonden om at finde og formidle skånsomme metoder til at genindvinde fosfor fra søer. Forskere fra Aarhus Universitet, DTU og Syddansk Universitet har i 2020 kortlagt søens tilstand, Naturvidenskabernes Hus og Københavns Universitet er nu også kommet med i det storstilede missionsdrevne forskningsprojekt: Bæredygtig søforvaltning.

Nødhjælp på vej til Indonesien

Poul Due Jensens Fond har frigivet 1 million kroner til akut nødhjælp til ofrene for jordskælvet på Sulawesi i Indonesien.

Hurtig indsats redder liv i Etiopiens flygtningelejre

Med støtte fra Poul Due Jensens Fond kunne PlanBørnefonden rykke hurtigt ud, da COVID-19-pandemien ramte. Det har været med til at skabe ro og redde liv blandt nogle af verdens mest udsatte mennesker i Etiopiens flygtningelejre, hvor flere hundrede tusinder har fået glæde af indsatsen.

Rent vand forandrer liv i det nordlige Burundi

Fase 2 af norske Kirkens Nødhjelps arbejde i Kirundo-provinsen forventes afsluttet i begyndelsen ad 2021. Vi har talt med nogle af de mennesker, hvis liv vi har berørt. Burundi er et af verdens fattigste lande og meget af landets infrastruktur er derfor forsømt i årene siden borgerkrigen sluttede i 2003. (Artiklen er på engelsk)

195 millioner til vigtige formål i 2020

Bestyrelsen for Poul Due Jensens Fond godkendte på gårsdagens møde årets sidste donationer. Beslutningen bringer årets samlede uddelinger op på 195 millioner med en fordeling inden for Fondens uddelingsområder på 65 millioner til forskning og læring, 90 millioner til vand og bæredygtig udvikling og 40 millioner til inklusion og samfundsengagement. Fonden besluttede samtidig at fastholde bevillingsrammen på 200 millioner i 2021.