Vand

Fonden samarbejder med erfarne internationale NGO'er om at gøre rent og sikkert drikkevand tilgængeligt for verdens fattigste i landdistrikter og i verdens glemte flygtningelejre.

Forskning

I samarbejde med udvalgte universiteter ønsker Fonden at opbygge og styrke udvalgte forskningsmiljøer, initiativer og individer indenfor tekniske og naturvidenskabelige discipliner.

Inklusion

Fonden gør en særlig indsats for at fremme inklusion på arbejdsmarkedet. Vi ønsker at flere får mulighed for et arbejdsliv, og at færre personer falder uden for og ender på passiv forsørgelse.

Hvordan var det økonomiske split mellem de filantropiske områder i 2021?

200

millioner

Poul Due Jensens Fond uddelte 200 mio. DKK til velgørende projekter i 2021

46%

Vand

I 2021 gik  46 % af fondens midler til vandprojekter.

34%

Forskning

I 2021 gik 34 % af midlerne til forsknings- og uddannelsesmiljøer.

12%

Inklusion

I 2021 støttede Fonden inklusion og samfundsengagement med 12 % af midlerne.

Hvem er vi?
Poul Due Jensens Fonds primære formål er gennem sit aktive og ansvarlige ejerskab at sikre og understøtte en sund økonomisk vækst og udvikling af Grundfos-koncernen.

Udvidelse af forskningsprojekter i Ormstrup Sø

Sammen med en række forskningspartnere har Fonden siden 2020 arbejdet med karakterisering, modellering og bæredygtig forvaltning af Ormstrup Sø. Samarbejdet er nu udvidet til at omfatte to søsterprojekter: rePair og Bæredygtig Søforvaltning II. Sidsnævnte har Fonden netop besluttet at allokere 20 millioner til.

Der er sjovere på stadion end på jobcenteret

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Poul Due Jensens Fond ønsker at gøre en forskel for unge danskere, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsesområdet. Det skal ske med visionen ’Idrætten skaber beskæftigelse’.

Poul Due Jensens Fond bliver medejer af Aarhus GeoInstruments

Poul Due Jensens Fond køber 24,9 % af aktierne i Aarhus GeoInstruments, en spin-out virksomhed fra Aarhus Universitets HydroGeopysics Group.

Boligselskaber hjælper udsatte borgere i job

Poul Due Jensens Fond støtter anden fase af Projekt Jobløft, som skal øge andelen af beboere i udsatte boligområder i job eller uddannelse gennem et tæt og konstruktivt samarbejde mellem boligselskaber, jobcentre og boligselskabernes underleverandører.

Grundfos Fonden øger støtten til julehjælp

Poul Due Jensens Fond øger den årlige støtte til juleindsamlinger fra 2 til 3 millioner kroner. Støtten fordeles i 2022 mellem fire organisationer: Mødrehjælpen, Røde Kors, Dansk Folkehjælp og Børnehjælpsdagen.

2022 Grundfos Prize Student Awards

Gaveregn til talentfulde Grundfos-studerende: Ved årets Grundfospris-uddeling blev tre talentfulde studerende belønnet med hver 25.000 kr for en ekstraordinær indsats hos Grundfos.

Professor i kemiteknik vinder Grundfosprisen 2022

Professor, Dr. Techn. Anne Ladegaard Skov, Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Kemiteknik, tildeles Grundfosprisen 2022 torsdag den 10. november ved en stort anlagt forskerfest i Bjerringbro.

Hej Fonden forlænger samarbejdet med Grundfos Fonden og Spar Nord Fonden

Hej Fonden med Mathias Gidsel, Mie Højlund og Mikkel Hansen i front forlænger samarbejdet med Grundfos Fonden og Spar Nord Fonden med tre år.

Kronprinsesse Mary tog det første spadestik til stor udvidelse af Aarhus International School

Der var feststemning blandt Aarhus International Schools elever og ansatte, da Kronprinsessen mandag morgen mødte op for at tage det første spadestik til skolens nye tilbygninger.