Vand

Fonden samarbejder med erfarne internationale NGO'er om at gøre rent og sikkert drikkevand tilgængeligt for verdens fattigste i landdistrikter og i verdens glemte flygtningelejre.

Forskning

I samarbejde med udvalgte universiteter ønsker Fonden at opbygge og styrke udvalgte forskningsmiljøer, initiativer og individer indenfor tekniske og naturvidenskabelige discipliner.

Inklusion

Fonden gør en særlig indsats for at fremme inklusion på arbejdsmarkedet. Vi ønsker at flere får mulighed for et arbejdsliv, og at færre personer falder uden for og ender på passiv forsørgelse.

Hvordan var det økonomiske split mellem de filantropiske områder i 2021?

200

millioner

Poul Due Jensens Fond uddelte 200 mio. DKK til velgørende projekter i 2021

46%

Vand

I 2021 gik  46 % af fondens midler til vandprojekter.

34%

Forskning

I 2021 gik 34 % af midlerne til forsknings- og uddannelsesmiljøer.

12%

Inklusion

I 2021 støttede Fonden inklusion og samfundsengagement med 12 % af midlerne.

Hvem er vi?
Poul Due Jensens Fonds primære formål er gennem sit aktive og ansvarlige ejerskab at sikre og understøtte en sund økonomisk vækst og udvikling af Grundfos-koncernen.

Én måned til kickoff: 35 hyldestkampe udgør historisk markering i dansk topsport

Veteran Match, der hylder og hjælper veteraner i beskæftigelse, skydes i gang på Flagdagen 5. september. Målet er anerkendelse og jobhjælp til Danmarks veteraner.

9 nye Community Engagement Grants godkendt

Poul Due Jensens Fond sender 4,5 millioner kroner afsted til 9 lokale projekter i Danmark, Ghana, Indonesien, Kenya, Sydafrika, Tanzania og Uganda.

Miroslav arrangerer sommerlejr i Serbien

Til daglig arbejder Miroslav Petrovic som vagt ved koncernhovedkvarteret hos Grundfos i Bjerringbro. I fredags rejste han til Serbien for at tage på sommerlejr med vanskeligt stillede børn og unge.

5 millioner til Naturviden-
skabernes Hus

Poul Due Jensens Fond har bevilget 5 millioner til Naturvidenskabernes Hus' langvarige indsatser for at inspirere børn og unge til at dyrke interessen for naturvidenskab. Husets indsatser engagerer mindst 40.000 børn og unge hvert eneste år, og gennem kompetenceudvikling af lærere og understøttelse af kommunale konsulenter når den praksisnære undervisning ud til langt flere elever. 

Klimarelaterede oversvømmelser og tørke forventes at koste verdens store byer 1,4 billioner (~194 milliarder USD) årligt

Et nyt studie fra C40 Cities konkluderer at der skal handling til nu for at undgå at millioner flere mennesker kloden over rammes af oversvømmelser og/eller tørke 2050. C40's borgmestre vil fremover i fællesskab levere på commitments for at mindske risikoen for oversvømmelser og tør i storbyer verden over; et projekt som støttes med 11,7 millioner kroner fra Poul Due Jensens Fond.

Nyt grønt UNHCR-initiativ vil forbedre flygtninges adgang til rent vand

Et nyt initiativ, der lanceres i dag, vil forbedre flygtninges adgang til rent drikkevand. Som en del af Project Flow initiativet vil soldrevne vandpumper erstatte dieselpumper i seks afrikanske lande, som er særligt ramt af klimaforandringernes konsekvenser. Op imod 800.000 flygtninge og lokale vil få gavn af initiativet, der også vil reducere CO2-udledninger markant.

En tidssvarende international skole i Aarhus

Poul Due Jensens Fond skyder 10 millioner i Aarhus International School’s Project One Campus. Projektet renoverer og udvider campus for at fastholde skolen som et attraktivt valg for internationale forældre som rekrutteres til virksomheder og institutioner i Østjylland.

Dansk topidræt med historisk ambitiøs indsats for Danmarks veteraner

3F Superliga, Metal Ligaen, dansk herrehåndbold og Danmarks Idrætsforbund går sammen om Veteran Match 2022, der skal hjælpe soldaterveteraner i beskæftigelse og give unikke hyldester på stadions og i arenaer.

Ny eksperimenterende hjælp til sårbare unge

Randers og Herning kommune vil i de kommende tre år tilbyde i alt 80 sårbare unge at finde deres egen vej videre i livet – og stille både netværk og penge til rådighed for, at de kan lykkes.