Vand

Fonden samarbejder med erfarne internationale NGO'er om at gøre rent og sikkert drikkevand tilgængeligt for verdens fattigste i landdistrikter og i verdens glemte flygtningelejre.

Forskning

I samarbejde med udvalgte universiteter ønsker Fonden at opbygge og styrke udvalgte forskningsmiljøer, initiativer og individer indenfor tekniske og naturvidenskabelige discipliner.

Inklusion

Fonden gør en særlig indsats for at fremme inklusion på arbejdsmarkedet. Vi ønsker at flere får mulighed for et arbejdsliv, og at færre personer falder uden for og ender på passiv forsørgelse.

Hvordan var det økonomiske split mellem de filantropiske områder i 2021?

200

millioner

Poul Due Jensens Fond uddelte 200 mio. DKK til velgørende projekter i 2021

46%

Vand

I 2021 gik  46 % af fondens midler til vandprojekter.

34%

Forskning

I 2021 gik 34 % af midlerne til forsknings- og uddannelsesmiljøer.

12%

Inklusion

I 2021 støttede Fonden inklusion og samfundsengagement med 12 % af midlerne.

Hvem er vi?
Poul Due Jensens Fonds primære formål er gennem sit aktive og ansvarlige ejerskab at sikre og understøtte en sund økonomisk vækst og udvikling af Grundfos-koncernen.

Sådan hjælper Læger uden Grænser i Ukraine

Læger uden Grænser var allerede til stede i Ukraine, da krigen begyndte den 24. februar. Med hjælp fra donorer kunne organisationen opskalere indsatsen og sende akut-hold, medicin og udstyr ind i landet, og allerede i starten af marts kørte mobilklinikker frem mod krigen via den polske grænse for at hjælpe sårede og syge mennesker.

SuperTEM - Næste generations værktøj til karakterisering af grundvand

SuperTEM er et ambitiøst projekt der sigter efter at løse problemer inden for vandkvantitet og vandkvalitet, der findes i mange lande i det globale syd. Projektet søger løsninger til at fastlægge og monitorere grundvandsspejlet og eventuel saltvandsindtrængning uden brug af dyre borehulsinstallationer. Vi løser det ved brug af både permanente monitoreringssystemer og nye dronebaserede systemer.

Øger uddelinger trods turbulent verden

I anledning af Grundfos-koncernens generalforsamling 29. april offentliggør Poul Due Jensens Fond en rekordstor donationsramme: I 2022 forventer Fonden at uddele i alt 250 millioner kroner til vigtige formål både herhjemme og ude i verden.

Grants for næsten 12 millioner til lokale formål

Fonden har godkendt community grants for næsten 9 millioner kroner til 17 lokale initiativer over hele verden. Desuden er der 2,7 millioner på vej til lokale nødhjælpsorganisationer som assisterer flygtninge i Polen, Ungarn og Slovakiet.

En populær model i Indien

Poul Due Jensens Fond sender 5,5 millioner til Indien, hvor Fondens partner Sunlit Future samarbejder med lokale NGO'er om at sikre bæredygtig adgang til vand i underprivilegerede stamme- og landsbysamfund. Over årene har samarbejdet skabt en ny standard for etablering af vandprojekter.

20 millioner til at hjælpe flygtninge

Poul Due Jensens Fond sender 3 x 5 millioner kroner til Læger uden Grænser (MSF), DRC Dansk Flygtningehjælp og Danmarks Idrætsforbund (DIF) som skal hjælpe flygtninge i Ukraine og nabolandene og her i Danmark. Yderligere 5 millioner kan søges til lokale initiativer af Grundfos selskaber i lokalområdet via Fondens Community Engagement Grant.

Fjerde generation Due Jensen i fondsbestyrelsen

Ved årsmødet 14. marts valgte bestyrelsen Helena Due Langvad som efterfølger til Estrid Due Hesselholt, som udtræder af fondsbestyrelsen. Dermed er det første af stifterens oldebørn indtrådt i bestyrelsen for den fond, Poul Due Jensen stiftede i 1975 for at sikre sit livsværk, Grundfos.

Et ungt aftryk på den globale vanddagsorden

For andet år i træk samler Next Generation Water Action over 100 udvalgte studerende og unge iværksættere under fanerne for at løse globale vandudfordringer gennem udvikling af modige og bæredygtige løsninger i samarbejde med industri, universiteter og andre partnere.

Grundfosprisen 2022 - åbent for nomineringer

Frem til 1. maj kan danske universiteter indstille dygtige unge forskere, der har udmærket sig inden for naturvidenskab eller teknik, til årets Grundfospris.