Vand

Fonden samarbejder med erfarne internationale NGO'er om at gøre rent og sikkert drikkevand tilgængeligt for verdens fattigste i landdistrikter og i verdens glemte flygtningelejre.

Forskning

I samarbejde med udvalgte universiteter ønsker Fonden at opbygge og styrke forskningsmiljøer, initiativer og individer indenfor tekniske og naturvidenskabelige discipliner.

Inklusion

Fonden gør en særlig indsats for at fremme inklusion på arbejdsmarkedet. Vi ønsker at flere får mulighed for et arbejdsliv, og at færre personer falder udenfor og ender på passiv forsørgelse.

Hvordan var det økonomiske split mellem de filantropiske områder i 2022?

237

millioner

Poul Due Jensens Fond uddelte 237 mio. DKK til velgørende projekter i 2022. Læs mere her.

47%

Vand

I 2022 gik 47 % af fondens midler til vandprojekter.

20%

Forskning

I 2022 gik 20 % af midlerne til forsknings- og uddannelsesinitiativer.

23%

Inklusion

I 2022 støttede Fonden inklusion og samfundsengagement med 23 % af midlerne.

Hvem er vi?
Poul Due Jensens Fonds primære formål er gennem sit aktive og ansvarlige ejerskab at sikre og understøtte en sund økonomisk vækst og udvikling af Grundfos-koncernen.

Grundfos Fonden og UNICEF i ny humanitær satsning

Fonden skruer op for tilliden og ned for kravene til UNICEF i ny aftale. Målet er hurtigere og mere retfærdig fordeling af nødhjælpen. Op til årsdagen for krigen i Ukraine frigiver Fonden 1 mio. kr. til global humanitær indsats.

For de drenge har det været en million kroner værd

1.521 gange har børn og unge fået økonomisk til kontingent eller stævnedeltagelse i 2023 via DGI’s pulje Foreningsliv for alle.

Startblokken skal hjælpe unge i uddannelse og job

En stor gruppe unge står uden for fællesskabet på en uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Nyt samarbejde mellem aktører fra idrættens verden, fonde, kommuner og erhvervsliv skal støtte de unge til nye livsbaner.

13 community grants til Grundfos' lokale indsatser

Fonden har for nylig godkendt 13 nye Community Engagement Grants, som bakker op om Grundfos-medarbejdernes lokale engagement i hele verden.

Dansk styrkeposition i vandteknologi er truet af mangel på forskningsstøtte

Den første kortlægning af vandteknologisk forskning i Danmark, der har til formål at give en indsigt i og skabe dialog om videreudvikling af vilkårene for vandteknologiforskningen, afdækker et stort efterslæb i offentlig forskningsstøtte sammenlignet med andre brancher.

Hyldes i Herning: Her er vinderen af ny idrætspris

Mogens Damgaard modtager DIF og Grundfos Fondens Idrættens Sociale Pris for sin store indsats for mennesker med psykisk sårbarhed. Prisen uddeles ved det årlige sportsgalla-show i Herning den 6. januar 2024.

UNHCR lancerer nyt stort partnerskab med Novo Nordisk Fonden og Grundfos Fonden

Det innovative samarbejde skal sikre inklusion af flygtninge i et forbedret sundhedssystem i den nordlige del af Kenya. De to fonde bidrager med teknisk viden og et samlet beløb på 63 millioner kroner.

Grundfos Fonden øger julehjælp til udsatte familier

Poul Due Jensens Fond øger igen den årlige støtte til juleindsamlinger fra 3 til 4 millioner kroner. Støtten går til Mødrehjælpen, Røde Kors, Dansk Folkehjælp og Børnehjælpsdagen.

Nyt eksportakademi skyder op i Silkeborg

Første spadestik: Med ambitionen om at gøre Silkeborg til centrum for uddannelse og opkvalificering inden for eksport og internationalisering, er byggeriet af det nye Danish Export Academy gået i gang.