Filantropi

Poul Due Jensens Fond uddeler midler til vandprojekter i udviklingslande, arbejdsmarkedsinklusion i Region Midtjylland, samt til udvalgte naturvidenskabelige og tekniske forskningsmiljøer.

Vand

Fonden samarbejder med erfarne internationale NGO'er om at gøre rent og sikkert drikkevand tilgængeligt for verdens fattigste i landdistrikter og i verdens glemte flygtningelejre.

Forskning

I samarbejde med udvalgte universiteter ønsker Fonden at opbygge og styrke udvalgte forskningsmiljøer, initiativer og individer indenfor tekniske og naturvidenskabelige discipliner.

Inklusion

Fonden gør en særlig indsats for at fremme inklusion på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland. Vi ønsker at flere får mulighed for et arbejdsliv, og at færre personer falder uden for og ender på passiv forsørgelse.

Hvordan var det økonomiske split mellem de tre filantropiske områder i 2017?

95,8

millioner

Poul Due Jensens Fond uddelte 95,8 mio. DKK til velgørende projekter i 2017

27%

Vand

I 2017 gik 27 % af fondens midler til drikkevands-projekter.

66%

Forskning

I 2017 gik 66% af midlerne til forsknings- og uddannelsesmiljøer.

7%

Inklusion

I 2017 støttede fonden sociale formål med fokus på inklusion af de mest socialt udsatte mennesker i deres lokalsamfund i Danmark. Denne kategori modtog 7% af midlerne.

Formål
Poul Due Jensens Fonds primære formål er gennem sit aktive og ansvarlige ejerskab at sikre og understøtte en sund økonomisk vækst og udvikling af Grundfos-koncernen.

Festlig indvielse af AU's Wireless Transceiver Lab

Det blev en festdag, da professor Domenico Zito efter to års hårdt arbejde endelig kunne åbne universitetets nye Wireless Transceiver Research Lab. Laboratoriet lægger grunden til at der fremover kan laves vigtig forskning og uddannelse inden for trådløs teknologi.

Ny AAU-professor skal sætte skik på fremtidens informationsstrømme

Mængden af data vokser disse år eksplosivt. På tre timer genererer vi flere data, end der eksisterede i 2003. Den 38-årige nyudnævnte professor i datalogi Katja Hose vil kortlægge datahavet, så vi fremover får de informationer, vi har brug for, og ikke mindst så informationerne er let tilgængelige, nøjagtige og korrekte.

Lab skal medvirke til massive vandbesparelser

Massive vand- og energibesparelser på verdensplan er målet med nyt laboratorium på Aalborg Universitet. Det avancerede vandinfrastrukturlaboratorium, som støttes med fem millioner fra Poul Due Jensens Fond, bliver det første af sin slags i verden.

Et trådløst transceiver-lab til AU

Domenico Zito. Den italienske professor blev for nylig ansat på Institut for Ingeniørvidenskab, afdelingen for elektronik og computerteknologi på Aarhus Universitet, hvor han skal stå i spidsen for et nyt, avanceret laboratorium og en international forskningsgruppe inden for trådløs transceiver-teknologi.