Vand

Fonden samarbejder med erfarne internationale NGO'er om at gøre rent og sikkert drikkevand tilgængeligt for verdens fattigste i landdistrikter og i verdens glemte flygtningelejre.

Forskning

I samarbejde med udvalgte universiteter ønsker Fonden at opbygge og styrke udvalgte forskningsmiljøer, initiativer og individer indenfor tekniske og naturvidenskabelige discipliner.

Inklusion

Fonden gør en særlig indsats for at fremme inklusion på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland. Vi ønsker at flere får mulighed for et arbejdsliv, og at færre personer falder uden for og ender på passiv forsørgelse.

Hvordan var det økonomiske split mellem de filantropiske områder i 2020?

195

millioner

Poul Due Jensens Fond uddelte 195 mio. DKK til velgørende projekter i 2020

46%

Vand

I 2020 gik  46 % af fondens midler til vandprojekter.

33%

Forskning

I 2020 gik 33 % af midlerne til forsknings- og uddannelsesmiljøer.

21%

Inklusion

I 2020 støttede Fonden inklusion og samfundsengagement med 21 % af midlerne.

Formål
Poul Due Jensens Fonds primære formål er gennem sit aktive og ansvarlige ejerskab at sikre og understøtte en sund økonomisk vækst og udvikling af Grundfos-koncernen.

Fonden uddeler fem nye Community Engagement Grants

Fondsbestyrelsen har den 11. marts godkendt fem nye Community Engagement Grants, som bakker op om Grundfos-selskabers lokale engagement i Afrika, Asien og Sydamerika. Fonden opfordrer også danske Grundfos-selskaber til at gøre brug af ordningen.

Rekordstor donation til vandindsats i Tanzania

I anledning af World Water Day annoncerer Poul Due Jensens Fond et omfattende millionsamarbejde med UNICEF. Målet er at sikre rent vand og sanitet til næsten 200.000 mennesker i udsatte regioner i Tanzania.

Status på 2020: en ny virkelighed

Den globale COVID-19 pandemi ændrede med et slag virkeligheden og skabte helt nye behov og udfordringer, der måtte adresseres hurtigt og fleksibelt. Pandemien viste hvor sårbar verden også er, og hvor vigtigt ansvarlighed, dialog og samarbejde er for et samfunds stabilitet og bæredygtige udvikling. Fondens 2020-årsskrift dykker ned i årets begivenheder.

Et år i pandemiens tegn

11. marts 2021 var det nøjagtig ét år siden verdenssundhedsorganisationen WHO erklærede COVID-19 en global pandemi. I det forgangne år har Poul Due Jensens Fond i tæt samarbejde med sine partnere sikret adgang til håndvaskefaciliteter for over 1 million mennesker og formidling af information om god hygiejne for at undgå smitte til hele 2 millioner mennesker.

Åbent for nomineringer til Grundfosprisen 2021

Poul Due Jensens Fond har nu åbnet for indstillinger til årets Grundfospris, som skal gå til en yngre forsker der har gjort sig bemærket inden for teknik og naturvidenskab.

Broen: et positivt fællesskab for Bjerringbros unge

Et nyt ambitiøst ungdomsprojekt er under opbygning i Bjerringbro. Ungdomshuset Broen, som giver unge fra området mulighed for at skabe deres eget værested, skal både huse en café, kreative værksteder og støtte op om kulturliv og iværksætteri i byen. Mød nogle af de unge her.

Nye tal: Flere test og øget brug af Smittestop-app vil have markant effekt på smitteudviklingen

Med en ny teststrategi, hvor antallet af test forventes mangedoblet, bør myndighederne tilskynde flere danskere til at bruge Smittestop-appen. Sådan lyder det fra forskere fra Aalborg Universitet, der har lavet beregninger af, hvordan kombinationen af test og brug af appen bidrager til at bryde smittekæder og potentielt kan spare samfundet mange penge i form af færre test.

Visirer gør gavn for sundhedspersonale

I løbet af foråret og sommeren 2020 blev over 138.000 visirer produceret på Grundfos i Bjerringbro som en hjælp til stærkt pressede sundhedssystemer. Vi har talt med nogle af modtagerne for at finde ud af, hvor de blev brugt.

Vand og hygiejnetræning bekæmper COVID-19 i Argentina

Med et Poul Due Jensen Community Engagement Grant i ryggen var Grundfos Argentina og Agua Segura i stand til at sikre adgang til rent drikkevand til over 16.000 mennesker gennem 70 lokalcentre i Escobar, Pilar og Tigre (Buenos Aires).