Vand

Fonden samarbejder med erfarne internationale NGO'er om at gøre rent og sikkert drikkevand tilgængeligt for verdens fattigste i landdistrikter og i verdens glemte flygtningelejre.

Forskning

I samarbejde med udvalgte universiteter ønsker Fonden at opbygge og styrke udvalgte forskningsmiljøer, initiativer og individer indenfor tekniske og naturvidenskabelige discipliner.

Inklusion

Fonden gør en særlig indsats for at fremme inklusion på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland. Vi ønsker at flere får mulighed for et arbejdsliv, og at færre personer falder uden for og ender på passiv forsørgelse.

Hvordan var det økonomiske split mellem de tre filantropiske områder i 2019?

117

millioner

Poul Due Jensens Fond uddelte 117 mio. DKK til velgørende projekter i 2019

41%

Vand

I 2019 gik  41 % af fondens midler til vandprojekter.

46%

Forskning

I 2019 gik 46 % af midlerne til forsknings- og uddannelsesmiljøer.

6%

Inklusion

I 2019 støttede Fonden inklusion på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland. Denne kategori modtog 6 % af midlerne.

7%

Samfund

I 2019 etablerede Fonden et nyt område for uddelinger: Samfundsengagement. Dette område modtog 7 % af midlerne.

Formål
Poul Due Jensens Fonds primære formål er gennem sit aktive og ansvarlige ejerskab at sikre og understøtte en sund økonomisk vækst og udvikling af Grundfos-koncernen.

Fire lokale Grundfos-projekter får del i Community Engagement Grant

Grundfos' salgsselskaber i Indien og Filippinerne giver en håndsrækning til deres lokalsamfund med hjælp fra Poul Due Jensens Fonds nyetablerede Community Engagement Grant.

Nødhjælp til flygtninge i Libanon

Poul Due Jensens Fond har doneret knap 2 millioner kroner til Læger uden Grænser. Donationen går til den livsvigtige indsats mod COVID-19 i Libanons store flygtningesamfund.

Forskere vil spille skak mod Corona: Dét sker der, når vi åbner samfundet igen

Forskere på Aalborg Universitet skal bidrage til at udvikle et beslutningsværktøj, som myndighederne kan bruge i forbindelse med genåbningen af Danmark. Projektet udnytter en anerkendt metode, hvor forskerne populært sagt spiller skak mod Corona-virusset og kommer med bud på, hvilke tiltag der skal afvikles hvornår.

Verdens coronaforskning kortlægges

Danske forskere skal sammen med internationale kolleger kortlægge og vurdere al global forskning som omhandler behandling af COVID-19 med midler fra Poul Due Jensens Fond.

Flere bevillinger til bekæmpelse af COVID-19

Knap 9,2 millioner kroner er på vej til en række projekter som skal bidrage til bekæmpelse af COVID-19 og dens følgevirkninger. Donationerne bringer fondens bidrag til kampen mod coronavirus op til knap 39 millioner kroner.

Omprioritering af midler hos PlanBørnefonden

PlanBørnefonden og Poul Due Jensens Fond er gået sammen om at omprioritere 3,6 millioner til forebyggelse af COVID19-smitte i udsatte samfund i Togo og flygtningelejre i Etiopien.

Nyt Community Engagement Grant

Poul Due Jensens Fond etablerer en pulje på 20 millioner til at støtte lokale Grundfos-projekter over hele verden.

Flere COVID-19 initiativer får støtte

Poul Due Jensens Fond allokerer yderligere 17,5 millioner til forskellige nødhjælpsinitiativer, der skal begrænse skadevirkningerne af coronaepidemien, både i Danmark og globalt. Flere initiativer er på vej

Fra Microflora Danica til Corona Danica

Forskere på Aalborg Universitet har i samarbejde med to hospitaler og Statens Serum Institut sat sig et mål. De vil analysere coronavirussens arvemasse for at forstå virussens smitteveje og spredning i Danmark.