Vand

Fonden samarbejder med erfarne internationale NGO'er om at gøre rent og sikkert drikkevand tilgængeligt for verdens fattigste i landdistrikter og i verdens glemte flygtningelejre.

Forskning

I samarbejde med udvalgte universiteter ønsker Fonden at opbygge og styrke udvalgte forskningsmiljøer, initiativer og individer indenfor tekniske og naturvidenskabelige discipliner.

Inklusion

Fonden gør en særlig indsats for at fremme inklusion på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland. Vi ønsker at flere får mulighed for et arbejdsliv, og at færre personer falder uden for og ender på passiv forsørgelse.

Hvordan var det økonomiske split mellem de tre filantropiske områder i 2019?

117

millioner

Poul Due Jensens Fond uddelte 117 mio. DKK til velgørende projekter i 2019

41%

Vand

I 2019 gik  41 % af fondens midler til vandprojekter.

46%

Forskning

I 2019 gik 46 % af midlerne til forsknings- og uddannelsesmiljøer.

6%

Inklusion

I 2019 støttede Fonden inklusion på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland. Denne kategori modtog 6 % af midlerne.

7%

Samfund

I 2019 etablerede Fonden et nyt område for uddelinger: Samfundsengagement. Dette område modtog 7 % af midlerne.

Formål
Poul Due Jensens Fonds primære formål er gennem sit aktive og ansvarlige ejerskab at sikre og understøtte en sund økonomisk vækst og udvikling af Grundfos-koncernen.

Flere COVID-19 initiativer får støtte

Poul Due Jensens Fond allokerer yderligere 17,5 millioner til forskellige nødhjælpsinitiativer, der skal begrænse skadevirkningerne af coronaepidemien, både i Danmark og globalt. Flere initiativer er på vej

Fra Microflora Danica til Corona Danica

Forskere på Aalborg Universitet har i samarbejde med to hospitaler og Statens Serum Institut sat sig et mål. De vil analysere coronavirussens arvemasse for at forstå virussens smitteveje og spredning i Danmark.

Fonden støtter en række COVID-19 initiativer

Poul Due Jensens Fond donerer 12,25 millioner til forskellige nødhjælpsinitiativer, der skal begrænse skadevirkningerne af coronaepidemien, både i Danmark og globalt. Flere initiativer er på vej.

Poul Due Jensens Fond øger uddelingerne, og coronavirus vil ændre fokus

Hovedejeren af Grundfos koncernen øger sine uddelinger til samfundsnyttige formål. I 2019 uddelte fonden 117 millioner DKK. I anledning af Grundfos 75 års jubilæum i år øges rammen yderligere med 75 millioner DKK, så den nærmer sig de 200 millioner. Fokusområderne er stadig forskning og læring inden for naturvidenskab, vandprojekter i udviklingslande og social inklusion af særligt udsatte. Men indsatsen mod coronavirus og dens konsekvenser vil ændre fokus.

Verdensmålene på plakaten

2030 NOW sender i uge 9 en plakatudstilling om FN's 17 verdensmål rundt til alle landets skoler. Poul Due Jensens Fond og Grundfos er med bag Verdensmål 6.

Foredrag om batteriprojekt i Togo

Hvad skal der egentlig til for at få et hi-tech vandprojekt til at spille i et udviklingsland ved ækvator? Poul Due Jensens Fond inviterede til gå-hjem-møde om pilotprojektet i Togo, hvor vi tester bæredygtige saltvandsbatterier.

Julehjælp til udsatte familier

Julen nærmer sig. Mens de fleste danskere glæder sig, må et stigende antal fattige forældre ansøge om julehjælp for at kunne give deres børn en juleaften, de kan glæde sig til. Derfor er der stadig hårdt brug for at bidrage til de organisationer, som uddeler julehjælp til udsatte børnefamilier.

Stærkt samarbejde får Aarhus Maskinmesterskole til Viborg

Når Aarhus Maskinmesterskole åbner en afdeling i Viborg i 2021, sker det fordi en række lokale aktører har engageret sig og stået sammen om at bane vejen for den nye uddannelse.

Op og ud

To unge fra Norddjurs og Randers har med hjælp fra ungdomsskolernes Projekt RUN afsluttet mange måneders ledighed og er nu på vej. For begge var mødet med ungdomsuddannelserne ikke særlig vellykket på trods af deres gode hoveder. Efter et forløb hvor de unge har udforsket fremtidsscenarier ud fra deres personlige erfaringer i et tæt samarbejde med voksne, der stiller krav og har forventninger, er de nu begge fortrøstningsfulde.