Vand

Fonden samarbejder med erfarne internationale NGO'er om at gøre rent og sikkert drikkevand tilgængeligt for verdens fattigste i landdistrikter og i verdens glemte flygtningelejre.

Forskning

I samarbejde med udvalgte universiteter ønsker Fonden at opbygge og styrke forskningsmiljøer, initiativer og individer indenfor tekniske og naturvidenskabelige discipliner.

Inklusion

Fonden gør en særlig indsats for at fremme inklusion på arbejdsmarkedet. Vi ønsker at flere får mulighed for et arbejdsliv, og at færre personer falder udenfor og ender på passiv forsørgelse.

Hvordan var det økonomiske split mellem de filantropiske områder i 2023?

256

millioner

Poul Due Jensens Fond uddelte 256 mio. DKK til velgørende projekter i 2023. Læs mere her.

45%

Vand

I 2023 gik 45% af midlerne til vandprojekter.

27%

Forskning

I 2023 gik 27% af midlerne til forsknings- og uddannelsesinitiativer.

19%

Inklusion

I 2023 gik 19% af midlerne til inklusion og samfundsengagement.

9%

Medborgerskab

I 2023 brugte Fonden 9% af midlerne på Community Engagement Grants og 1% på uddeling af en række priser.

Hvem er vi?
Poul Due Jensens Fonds primære formål er gennem sit aktive og ansvarlige ejerskab at sikre og understøtte en sund økonomisk vækst og udvikling af Grundfos-koncernen.

Historisk stor bevilling til Naturviden-
skabernes Hus

13,65 millioner kroner i en enkelt bevilling fra Poul Due Jensens Fond. Det er det største beløb, Naturvidenskabernes Hus til dato har modtaget på én gang. Pengene skal inspirere flere børn og unge til STEM-uddannelse og -jobs.

17 nye Community Engagement Grants støtter lokale projekter

Fonden har sendt godt og vel 8,2 millioner kroner (1,1 million euro) afsted til 17 forskellige projekter, som arbejder med vand, klima eller mennesker over hele verden.

Seksårig indsats skal styrke børns læring og trivsel

Viborg Kommune har netop indgået et partnerskab med organisationen Lær for Livet, som styrker læring, trivsel og fællesskaber hos børn, der vokser op med svære livsomstændigheder. Med støtte fra Fonden får 30 børn fra Viborg Kommune chancen for at starte et seksårigt forløb i Lær for Livet.

Water Mission får bevilling til katastrofeberedskab

Fonden har givet tilsagn om 5 millioner kroner til Water Mission, en kristen ingeniør-NGO med base i USA. Bevillingen understøtter den fortsatte udvidelse af Water Missions katastrofeberedskabsprogram med vægt på at forbedre beredskabet og kapaciteten til hurtigt og effektivt at reagere på flere katastrofer samtidigt.

Danmark, Kenya og tre filantropiske fonde bygger fremtidens flygtningeindsats

To ud af tre flygtninge befinder sig i langvarige humanitære kriser, der strækker sig over flere år, og i mange tilfælde endda årtier. Imens er flygtningelejrene traditionelt udformet og drevet som midlertidige løsninger på akut opståede kriser. Et nyt samarbejde mellem Udenrigsministeriet, LEGO Fonden, Novo Nordisk Fonden og Grundfos Fonden støtter Kenyas ambitioner om at gøre op med en tilgang bygget på midlertidighed til gavn for både flygtninge og lokalsamfund.

Samfundets forandringskræfter samles i Bjerringbro den 20. august

Vi skal give et samfund videre til kommende generationer, som er bedre end det, vi selv er født i. Derfor samler vi kræfterne for at skabe de store forandringer, der er brug for. Det hele starter i Bjerringbro den 20. august 2024.

Sørestaurerings-
teknologi med minimal forstyrrelse af økosystemer

Traditionelt reduceres fosfor i søer ved enten at opgrave sediment eller at tilsætte aluminium, der binder fosforen. Begge dele er voldsomme indgreb, der kan indvirke negativt på søens økosystem.

Superligaklubber vil hjælpe unge i job

F. C. København og Lyngby Boldklub vil hjælpe ledige unge til nye fællesskaber og til at finde nye veje til uddannelse og arbejde. Det sker i nye partnerskaber med kommunernes jobcentre og Danmarks Idrætsforbund.

Forskningsseminar: Circular Phosphorus Recovery

Fonden afholder seminar om cirkulær fosforgenindvinding den 22. og 23. maj. Seminaret er åbent for offentligheden, enten personligt eller online.