Diversitetsrapport

Fonden har, jævnfør dansk lov og anbefalinger for god fondsledelse, publiceret en statusrapport over diversiteten blandt bestyrelsesmedlemmerne.

Statusrapport 2018