Diversitetsrapport
Jævnfør dansk lov og anbefalinger for god fondsledelse publicerer fonden en statusrapport over diversiteten blandt bestyrelsesmedlemmerne hvert år.

Diversitetsrapporten dækker det foregående år og baserer sig på oplysningerne i bestyrelsesmedlemmernes CV’er.

Fondsbestyrelsen tilstræber balance i kønsfordelingen blandt de otte valgte medlemmer. Fondens fire medarbejderrepræsentanter er valgt af Grundfos’ medarbejdere i Danmark og EU, og derfor har bestyrelsen ikke fuld kontrol over den overordnede kønsfordeling.

grafik over kønsrepræsentationen i fondsbestyrelsen

Der var seks kvinder og seks mænd i bestyrelsen for Fonden i 2023.