Diversitetsrapport

Jævnfør dansk lov og anbefalinger for god fondsledelse publicerer fonden en statusrapport over diversiteten blandt bestyrelsesmedlemmerne hvert år i januar.

Hent fondens seneste diversitetsrapport: PDJF Diversity Report 2019