Diversitetsrapport
Jævnfør dansk lov og anbefalinger for god fondsledelse publicerer fonden en statusrapport over diversiteten blandt bestyrelsesmedlemmerne hvert år.

Diversitetsrapporten dækker det foregående år og baserer sig på oplysningerne i bestyrelsesmedlemmernes CV’er.

Fondsbestyrelsen tilstræber balance i kønsfordelingen blandt de otte valgte medlemmer*. Fondens fire medarbejderrepræsentanter er valgt af Grundfos’ medarbejdere i Danmark og EU, og derfor har bestyrelsen ikke fuld kontrol over den overordnede kønsfordeling.

Grafik fra fondens årsskrift / graphic from the annual review

Illustrationen er hentet fra fondens årsskrift 2018. Kønsbalancen var uændret i 2022.