Diversitetsrapport

Jævnfør dansk lov og anbefalinger for god fondsledelse publicerer fonden en statusrapport over diversiteten blandt bestyrelsesmedlemmerne hvert år i januar.

Fondsbestyrelsen tilstræber balance i kønsfordelingen blandt de otte valgte medlemmer*. Fondens fire medarbejderrepræsentanter er valgt af Grundfos’ medarbejdere i Danmark og EU, og derfor har bestyrelsen ikke fuld kontrol over den overordnede kønsfordeling.

* Illustrationen er fra 2018. Christian Schønau trådte ud af fondsbestyrelsen i marts og bestyrelsen arbejder p.t. på at finde en afløser til det fjerde sæde blandt de eksternt valgte medlemmer.