Diversitetsrapport

Jævnfør dansk lov og anbefalinger for god fondsledelse publicerer fonden en statusrapport over diversiteten blandt bestyrelsesmedlemmerne hvert år i januar.

Fondsbestyrelsen tilstræber balance i kønsfordelingen blandt de otte valgte medlemmer*. Fondens fire medarbejderrepræsentanter er valgt af Grundfos’ medarbejdere i Danmark og EU, og derfor har bestyrelsen ikke fuld kontrol over den overordnede kønsfordeling.

*Illustrationen er hentet fra fondens årsskrift. Christian Schønau trådte ud af fondsbestyrelsen i marts og Flemming Konradsen tiltrådte i september 2019.