Filantropi
Poul Due Jensens Fonds filantropiske aktiviteter er fordelt inden for tre strategiske hovedområder: Vand, Forskning og Inklusion.

Ifølge fundatsen kan Poul Due Jensens Fond Fonden yde bidrag til almene upolitiske, videnskabelige, humanistiske, erhvervs- og miljømæssige samt sociale formål.

Fonden opsøger som udgangspunkt selv projektpartnere inden for tre strategiske indsatsområder.

Inklusion og Samfundsengagement

Poul Due Jensens Fond ønsker at bidrage aktivt til at inkludere mennesker i fællesskaber og beskæftigelse. Fonden støtter projekter, der har en positiv effekt på menneskers evne til og mulighed for at finde en plads i samfundet, få livskvalitet og blive selvforsørgende. Fonden ønsker at se socialt ansvar udlevet, både lokalt i Danmark og globalt via Poul Due Jensens Community Engagement grant.

Mere om Inklusion

Forskning og Læring

I samarbejde med udvalgte universiteter ønsker Fonden at opbygge og styrke udvalgte forsknings- og læringsmiljøer inden for tekniske og naturvidenskabelige discipliner. Vi støtter desuden aktiviteter i grundskoler og på ungdomsuddannelser som skal fremme interesse og begejstring for naturvidenskab og teknik.

Mere om Forskning

Vand og Bæredygtig Udvikling

Fonden samarbejder med erfarne internationale NGO’er om at gøre rent drikkevand tilgængeligt for verdens fattigste i landdistrikter og i verdens glemte flygtningelejre. Vi lægger stor vægt på både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed i projekter og programmer. Desuden støtter vi initiativer der fremmer bæredygtig udvikling globalt.

Mere om Vand

Globalt medborgerskab

Fondens (og Grundfos’) stifter var af den overbevisning, at en virksomhed bør engagere sig og gøre en positiv forskel i verden. Fonden styrker Grundfos-kulturen og fremmer Grundfos’ værdier blandt medarbejderne. Derfor har Fonden stiftet en række medarbejderpriser og stiller desuden en pulje til rådighed for Grundfos-selskaber der ønkser at engagere sig lokalt: Community Engagement Grant.

Øvrige ressourcer: