Filantropi
Poul Due Jensens Fonds filantropiske aktiviteter er fordelt inden for tre hovedområder: Vand, Forskning og Inklusion. Fonden opsøger som udgangspunkt selv partnere inden for tre strategiske indsatsområder.

Inklusion

Poul Due Jensens Fond ønsker at bidrage aktivt til at inkludere mennesker i fællesskaber og beskæftigelse. Fonden støtter projekter, der har en positiv effekt på menneskers evne til og mulighed for at finde en plads i samfundet, få livskvalitet og blive selvforsørgende. Fonden ønsker at se socialt ansvar udlevet.

Mere om Inklusion

Forskning

I samarbejde med udvalgte universiteter ønsker Fonden at opbygge og styrke udvalgte forsknings- og læringsmiljøer inden for tekniske og naturvidenskabelige discipliner. Vi støtter desuden aktiviteter i grundskoler og på ungdomsuddannelser som skal fremme interesse og begejstring for naturvidenskab og teknik.

Mere om Forskning

Vand

Fonden samarbejder med erfarne internationale NGO’er om at gøre rent drikkevand tilgængeligt for verdens fattigste i landdistrikter og i verdens glemte flygtningelejre. Vi lægger stor vægt på både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed i projekter og programmer.

Mere om Vand

Du kan finde information om tidligere uddelinger her.