Filantropi
Poul Due Jensens Fonds filantropiske aktiviteter er fordelt inden for tre strategiske hovedområder: Vand, Forskning og Inklusion.

Ifølge fundatsen kan Poul Due Jensens Fond Fonden yde bidrag til almene upolitiske, videnskabelige, humanistiske, erhvervs- og miljømæssige samt sociale formål. Fonden opsøger som udgangspunkt selv projektpartnere inden for tre strategiske indsatsområder.

Globalt medborgerskab

Fondens (og Grundfos’) stifter var af den overbevisning, at en virksomhed bør engagere sig og gøre en positiv forskel i verden. Fonden styrker Grundfos-kulturen og fremmer Grundfos’ værdier blandt medarbejderne. Derfor har Fonden stiftet en række medarbejderpriser og stiller desuden en pulje til rådighed for Grundfos-selskaber der ønsker at engagere sig lokalt: Community Engagement Grant.

Inklusion (og Samfundsengagement)

I 1968, da Poul Due Jensen oprettede et af verdens første privatejede beskyttede værksteder, flexværkstedet på Grundfos, skabte det rum og plads på arbejdsmarkedet for særligt udfordrede mennesker. Det var en helt ny måde at anskue menneskelige ressourcer på og skabte nye fællesskaber.

Poul Due Jensens Fonds inklusionsprogram står på skuldrene af denne historie. Vi vil gerne sikre at denne tænkning udbredes og samtidig være med til at skabe ’fremtidens flexværksteder’ ved at udvikle tilgange der kan løse sociale udfordringer, som vi i samfundet endnu ikke har fundet de rette løsninger for.

Mere om Inklusion

Forskning (og Læring)

Udvikling af innovative og banebrydende pumpeteknologier og vandløsninger har altid været Grundfos’ opskrift på succes med et tæt samarbejde med førende forskere som integreret komponent. Ifølge FN er teknologiske fremskridt nøglen til bæredygtige løsninger på både økonomiske og miljømæssige udfordringer. Mere bæredygtig industri og investeringer i naturvidenskabelig forskning og innovation er vigtige elementer på vejen mod bæredygtig udvikling.

Adgang til forskning og kandidater i international klasse er essentielt for Grundfos og andre teknologidrevne virksomheder. Men forskningen kan ikke fungere på langt sigt uden en ”fødekæde” af unge, der vælger en karriere inden for naturvidenskab og teknik og derigennem bidrager til en bæredygtig fremtid.

Klimaforandringerne kan true verdenssamfundets stabilitet, og klimaforandringernes konsekvenser handler næsten altid om vand. Derfor er klimarelateret vandforskning af stigende vigtighed, også for Poul Due Jensens Fond.

Mere om Forskning

Vand (og Bæredygtig Udvikling)

Poul Due Jensen sagde: ’Verden er fuld af problemer, der kan løses på en bedre måde.’ Selvom det er mange år siden, er det stadig højaktuelt. Ifølge FN lever to tredjedele af verdens befolkning under forhold, hvor de oplever alvorlig vandmangel mindst en måned om året.

Omkring en halv milliard mennesker oplever alvorlig vandmangel hver dag. Erfaringerne viser, at det ikke er nok bare at installere en vandforsyning og forvente at tingene kører af sig selv derefter. Fonden ønsker en mere holistisk tilgang til vandprojekter. Vi har indtil nu ikke fundet én metode der virker alle steder, men vi har dygtige  partnere, som deler hvad de oplever af udfordringer og erfaringer i deres arbejde med implementering af vandprojekter.

Vi vil fremover bruge flere ressourcer på at lære, dokumentere og formidle vores erfaringer, samt vi vil have en øget fokus på at skabe job i og omkring vores vandprojekter.

Mere om Vand