Filantropi
Poul Due Jensens Fonds filantropiske aktiviteter er fordelt inden for tre støtteområder: Vand, Forskning og Inklusion.

Fonden opsøger selv partnere inden for tre strategiske indsatsområder.

Inklusion på arbejdsmarkedet
Fonden gør en særlig indsats for at fremme inklusion på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland. Vi tror på, at tilknytningen til arbejdsmarkedet er vigtig, både for vores fælles sammenhængskraft i Danmark, for den enkeltes trivsel og for den værdi det skaber for samfundet.

Vi ønsker at flere får mulighed for et arbejdsliv, og at færre falder uden for og ender på passiv forsørgelse. Derfor støtter vi langsigtede partnerskaber og netværk i regionen, ligesom vi udvikler og deler redskaber, der kan skaleres op og ned.

Mere om Inklusion

Forskning
I samarbejde med udvalgte universiteter ønsker Fonden at opbygge og styrke udvalgte forsknings- og læringsmiljøer inden for tekniske og naturvidenskabelige discipliner.

Generelt tilføres der mange midler til anvendt forskning gennem offentlige forskningstilskud og erhvervssamarbejde, men den anvendte forskning er afhængig af den viden, der produceres inden for grundforskningen. Fonden har derfor valgt at fokusere på områderne grundforskning og nytteinspireret grundforskning.

Mere om Forskning

Vand
Fonden samarbejder med erfarne internationale NGO’er om at gøre sikkert og rent drikkevand tilgængeligt for verdens fattigste i landdistrikter og i verdens glemte flygtningelejre.

Vi lægger stor vægt på både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed i projekter og programmer. Derfor forbliver vi engagerede, indtil hvert enkelt vandprojekt er forankret lokalt, og der er opbygget en solid struktur, der kan sikre drift og vedligehold på langt sigt.

Mere om Vand

Du kan finde information om tidligere uddelinger her.