Donationer
I henhold til fundatsen kan Poul Due Jensens Fond donere penge til generelle ikke-politiske, videnskabelige, humanitære, erhvervsmæssige, miljørelaterede og sociale formål.

Hvert år i marts publicerer vi en liste over det foregående års donationer i Fondens årsskrift. Du kan finde donationslister tilbage til 2016 nedenfor:

Siden 2016 har Fonden fokuseret på tre strategiske områder: Vand, Forskning og Inklusion. Læs mere om strategien under Filantropi.

grafik

Fondens donationer er steget over årene.