Donationer
I henhold til fundatsen kan Poul Due Jensens Fond donere penge til generelle ikke-politiske, videnskabelige, humanitære, erhvervsmæssige, miljørelaterede og sociale formål.

Hvert år i marts publicerer vi en liste over det foregående års donationer i Fondens årsskrift, hvor du også kan læse mere om hvad der er kommet ud af vores projekter.

Over de seneste ti år er Fondens uddelinger steget fra 15 millioner til 237 millioner.

Siden 2016 har Fonden fokuseret på tre strategiske områder: Vand, Forskning og Inklusion. Læs mere om strategien under Filantropi.