Donationer
I henhold til fundatsen kan Poul Due Jensens Fond donere penge til generelle ikke-politiske, videnskabelige, humanitære, erhvervsmæssige, miljørelaterede og sociale formål.

I 2016 besluttede Fonden sig for at fokusere på tre strategiske områder: Vand, Forskning og Inklusion.

Vand

Ud over at etablere fysisk adgang til vand i landdistrikter og flygtningelejre finansierer Fonden også kapacitetsudvikling i lokalsamfund for at sikre vandanlæggenes bæredygtighed og rubusthed.

Forskning

Fonden støtter udvalgte discipliner indenfor de naturvidenskabelige og tekniske forsknings- og læringsmiljøer. Dette område omfatter også priser til Grundfosmedarbejdere og Grundfosprisen.

Inklusion

Poul Due Jensens Fond ønsker at bidrage aktivt til at inkludere mennesker i fællesskaber og beskæftigelse. Vi tror på, at det at være en del af et arbejdsfælleskab ofte er afgørende for følelsen af personlig værdighed og for at høre til. Dette område omfatter også en række priser til Grundfosmedarbejdere.