Donationer
I henhold til fundatsen kan Poul Due Jensens Fond donere penge til generelle ikke-politiske, videnskabelige, humanitære, erhvervsmæssige, miljørelaterede og sociale formål.

I 2016 besluttede Fonden sig for at fokusere på tre strategiske områder: Vand, Forskning og Inklusion.

Vand

Ud over at etablere fysisk adgang til vand i landdistrikter og flygtningelejre finansierer Fonden også kapacitetsudvikling i lokalsamfund for at sikre vandanlæggenes bæredygtighed og rubusthed. Vi donerede 47,9 millioner til vandprojekter i 2019.

Forskning

Fonden støtter udvalgte discipliner indenfor de naturvidenskabelige og tekniske forsknings- og læringsmiljøer. Dette område omfatter også priser til Grundfosmedarbejdere og Grundfosprisen. Vi donerede 54,4 millioner til forskning og læring i 2019.

Inklusion

Poul Due Jensens Fond ønsker at bidrage aktivt til at inkludere mennesker i fællesskaber og beskæftigelse. Vi tror på, at det at være en del af et (arbejds)fællesskab ofte er afgørende for følelsen af personlig værdighed og for at høre til. Området modtog 6,6 millioner i 2019.

Samfundsengagement

Fonden har alle dage engageret sig i samfundet. Det betyder, at vi af egen drift også giver donationer til både lokale og globale indsatser, der bidrager til bæredygtig samfundsudvikling. Disse uddelinger kategoriseres fra 2019 under overskriften Samfundsengagement.