Donationer
I henhold til fundatsen kan Poul Due Jensens Fond donere penge til generelle ikke-politiske, videnskabelige, humanitære, erhvervsmæssige, miljørelaterede og sociale formål.

Hvert år i marts publicerer vi en liste over det foregående års donationer i Fondens årsskrift, hvor du også kan læse mere om hvad der er kommet ud af vores projekter.

Graf der viser fondens donationer over ti år.

Fondens donationer er mangedoblet i perioden 2014-2023

Siden 2016 har Fonden fokuseret på tre strategiske områder: Vand, Forskning og Inklusion. Læs mere om strategien under Filantropi.