God fondsledelse
Poul Due Jensens Fond er en af mange erhvervsdrivende fonde i Danmark. Alle disse fonde er underlagt Lov om Erhvervsdrivende Fonde samt Årsregnskabsloven.

Anbefalinger for God Fondsledelse
Som supplement til ovennævnte lovgivning har Erhvervsstyrelsens Komité for god Fondsledelse endvidere udstedt 17 anbefalinger om god fondsledelse og en række værktøjer baseret på best practice, som støtter op om fondenes udvikling. Poul Due Jensens Fond har som sin målsætning at følge så mange anbefalinger som muligt.

Du kan finde anbefalingerne her.

Statutory report on foundation governance
Fra og med begyndelsen af 2016 publicerer Fonden årligt en statutory report on foundation governance til Erhvervsstyrelsen – dækkende det foregående år.

Anbefalinger for God Fondsledelse

God fondsledelse giver Fonden arbejdsro til at opfylde sit primære formål med at passe godt på Grundfos og understøtte velgørende aktiviteter. Men det er ikke blot noget, vi skal gøre. Vi tror fuldt og fast på, at god fondsledelse gør os bedre til det, vi gør.

God fondsledelse hjælper os med at sikre, at vores bestyrelse forbliver professionel og uafhængig, og at vi har den rette kombination af kompetencer og erfaring.

Strategisk fokus gør det lettere at træffe beslutninger i det daglige arbejde og at følge op på dem. Udførelsen vil blive mere effektiv, når der er en klar ambition for Fondens arbejde.