Årsskrift
I årsskriftet ser vi tilbage på nogle af de resultater og erfaringer, der er kommet ud af Fondens projekter i årets løb.

2023: Partnerskaber i fokus

Gennem et stærkt samarbejde med forskellige partnere er indsatserne blevet mere målrettede. Især er de strategisk funderede partnerskaber og alliancer blevet styrket. Ligeledes er vores ønske om at samle flere om missionsdrevne indsatser styrket. Det udnyttes for eksempel med universiteter og andre læringsinstitutioner for at udforske og få ny viden.

 

To magasiner ovenpå hinanden

Poul Due Jensens Fonds årsskrift udgives i dansk og engelsk version. Årets udgivelse har et stort tema om hvordan vi løser fosforproblemer i de danske søer. Forsidefoto: LStudio

2022: Polykrise

Netop som vi troede, at verden var et bedre sted efter pandemien, brød krigen ud i Europa og skabte en hale af medfølgende kriser, som stigende fødevarepriser, inflation og energikrise. Efter den chokerende invasion af Ukraine handlede Grundfos og Poul Due Jensens Fond hurtigt for at støtte NGO’er og organisationer i og omkring området med hjælp til folk på flugt. Trods turbulens har året heldigvis også budt på nye samarbejder, arbejdsmetoder og viden, der vil kunne skabe nødvendige og nytænkende løsninger til gavn for alle.

Årsskrift 2022 (PDF)

2021: Globalt Medborgerskab

Fonden reviderede i årets løb strategien til at omfatte en ambition om globalt medborgerskab: Fonden ønsker at være en aktiv deltager i den globale agenda omkring vand, klima og sociale fremskridt og opmuntrer selskaberne i Grundfos-koncernen til at udleve stifterens værdier gennem lokal støtte til projekter i hele verden. Endelig skal øget synergi mellem Fondens filantropiske programområder øge vores globale engagement.

Tidligere årsskrifter

Se også Fondens nøgletal