Årsskrift
I årsskriftet ser vi tilbage på nogle af de resultater og erfaringer, der er kommet ud af Fondens projekter i årets løb.

2022: Polykrise

Netop som vi troede, at verden var et bedre sted efter pandemien, brød krigen ud i Europa og skabte en hale af medfølgende kriser, som stigende fødevarepriser, inflation og energikrise. Efter den chokerende invasion af Ukraine handlede Grundfos og Poul Due Jensens Fond hurtigt for at støtte NGO’er og organisationer i og omkring området med hjælp til folk på flugt. Trods turbulens har året heldigvis også budt på nye samarbejder, arbejdsmetoder og viden, der vil kunne skabe nødvendige og nytænkende løsninger til gavn for alle.

Årsskrift 2022 (PDF)

Two books laid out flat on a table.

Poul Due Jensens Fonds årsskrift udgives i dansk og engelsk version. Udgivelsen sætter desuden fokus på den globale vandkrises betydning for kvinder og piger, som rammes hårdere, da de oftest gøres ansvarlige for at hente vand – en tung og tidskrævende opgave – og dermed i højere grad udsættes for fare og frarøves både uddannelse og indkomst. Forsidefoto: Avijit Ghosh

2021: Globalt Medborgerskab

Fonden reviderede i årets løb strategien til at omfatte en ambition om globalt medborgerskab: Fonden ønsker at være en aktiv deltager i den globale agenda omkring vand, klima og sociale fremskridt og opmuntrer selskaberne i Grundfos-koncernen til at udleve stifterens værdier gennem lokal støtte til projekter i hele verden. Endelig skal øget synergi mellem Fondens filantropiske programområder øge vores globale engagement.

2020

Den globale COVID-19 pandemi ændrede med et slag virkeligheden og skabte helt nye behov og udfordringer, der måtte adresseres hurtigt og fleksibelt. Pandemien viste hvor sårbar verden også er, og hvor vigtigt ansvarlighed, dialog og samarbejde er for et samfunds stabilitet og bæredygtige udvikling.

I årsskriftet for 2020 kan du læse om de mange forskellige tiltag for at mindske de sociale og sundhedsmæssige konsekvenser af pandemien, som Fonden har støttet.

Tidligere årsskrifter

Se også Fondens nøgletal