Årsskrift
Hvad skete der i Poul Due Jensens Fond i årets løb?

2016

Først og fremmest blev det et år i strategiens tegn, da fondsbestyrelsen vedtog en ny og mere fokuseret donationsstrategi. Det blev også året, hvor man fandt de to nye bestyrelsesmedlemmer, der fremover skal være med til at sikre Fondens diversitet og uafhængighed.

Årsskrift 2016

2015

Det første år, hvor Poul Due Jensens Fond udgav et selvstændigt årsskrift. I årsskriftet kan du blive klogere på, hvad vi har doneret penge til, hvordan vi forvalter ejerskabet af Grundfos, og hvad vi opfatter som god fondsledelse.

Bæredygtighed gennemsyrer alt, hvad fonden foretager sig, om det er i forhold til vandprojekter, forskningsstøtte eller sociale projekter i Danmark, eller om det gælder forholdet til fondens ejerskab af Grundfos-koncernen.

Årsskrift 2015

Se også Fondens nøgletal