Årsskrift
Hvad skete der i Poul Due Jensens Fond i årets løb?

2018

Fondens filantropiske indsats gav en række spændende resultater i det forgangne år. Fonden arbejde fortsat målrettet for partnerskaber og projekter der støtter FN’s verdensmål, og vi forventer at dette vil fortsætte fremover. Bestyrelsen i Poul Due Jensens Fond drøftede hvordan hvordan Fonden bedst forvalter sit ansvar som aktiv ejer af Grundfos. Dette skabte klarhed omkring den strategiske retning, men også ændringer i Fondens bestyrelse og ledelse.

Årsskrift 2018

Fondes årsskrift er så miljøvenligt at det kan spises. Foto: PDJF

2017

Poul Due Jensens Fond har over en længere periode gennemført omfattende ændringer og 2017 var ingen undtagelse. Ud over at implementere de aftalte strategier for Fondens filantropiske arbejde, fik Fonden i 2017 ny Bestyrelsesformand samt et nyt bestyrelsesmedlem.

Årsskrift 2017

2016

Først og fremmest blev det et år i strategiens tegn, da fondsbestyrelsen vedtog en ny og mere fokuseret donationsstrategi. Det blev også året, hvor man fandt de to nye bestyrelsesmedlemmer, der fremover skal være med til at sikre Fondens diversitet og uafhængighed.

Årsskrift 2016

2015

Det første år, hvor Poul Due Jensens Fond udgav et selvstændigt årsskrift. I årsskriftet kan du blive klogere på, hvad vi har doneret penge til, hvordan vi forvalter ejerskabet af Grundfos, og hvad vi opfatter som god fondsledelse.

Bæredygtighed gennemsyrer alt, hvad fonden foretager sig, om det er i forhold til vandprojekter, forskningsstøtte eller sociale projekter i Danmark, eller om det gælder forholdet til fondens ejerskab af Grundfos-koncernen.

Årsskrift 2015

Se også Fondens nøgletal