Årsskrift
I årsskriftet ser vi tilbage på nogle af de resultater og erfaringer, der er kommet ud af Fondens projekter i årets løb.

2021: Globalt Medborgerskab

Fonden reviderede i årets løb strategien til at omfatte en ambition om globalt medborgerskab: Fonden ønsker at være en aktiv deltager i den globale agenda omkring vand, klima og sociale fremskridt og opmuntrer selskaberne i Grundfos-koncernen til at udleve stifterens værdier gennem lokal støtte til projekter i hele verden. Endelig skal øget synergi mellem Fondens filantropiske programområder øge vores globale engagement.

Årsskrift 2021 (PDF)

photo of books on a table top

Årsskrift 2021. Cover foto: Christian Als.

2020

Den globale COVID-19 pandemi ændrede med et slag virkeligheden og skabte helt nye behov og udfordringer, der måtte adresseres hurtigt og fleksibelt. Pandemien viste hvor sårbar verden også er, og hvor vigtigt ansvarlighed, dialog og samarbejde er for et samfunds stabilitet og bæredygtige udvikling.

I årsskriftet for 2020 kan du læse om de mange forskellige tiltag for at mindske de sociale og sundhedsmæssige konsekvenser af pandemien, som Fonden har støttet.

2019

I årsskriftet fra 2019 kan du bl.a. dykke ned i en række interessante projekter, der skal skabe plads til flere i fællesskaber og på arbejdsmarkedet. Nogle af vores store forskningsinvesteringer var så småt begyndt at vise resultater, og vi udvidede aktiviteterne inden for naturvidenskabelig læring og formidling.  I 2019 kunne vi desuden – efter tre års arbejde – indvie det sidste vandværk i Nyarugusu flygtningelejren og fejre at vi nu leverer rent drikkevand med solenergi til mindst 200.000 mennesker i det vestlige Tanzania – både i og uden for lejren.

Tidligere årsskrifter

Se også Fondens nøgletal