En ambitiøs ejer
Fonden ønsker, at Grundfos fortsat skal være globalt førende på verdensmarkedet for avancerede pumpeløsninger og banebrydende inden for vandteknologi, som bidrager til global bæredygtighed ved at udvikle teknologier, der forbedrer folks livskvalitet og skåner miljøet.

Forventninger
Under hensyntagen til udsving i globale markedstendenser og globale, regionale og lokale udviklinger generelt giver vi Grundfos-koncernen plads til at manøvrere i den globale økonomi. På langt sigt forventer fonden dog, at Grundfos-koncernen forbliver tro mod otte overordnede mål og altid handler i overensstemmelse med de forretningsprincipper, der har bragt Grundfos op på det nuværende niveau i relation til:

  • Årlig organisk omsætningsvækst
  • Årligt overskud før skat
  • En kapitalstruktur baseret på en høj egenkapitalandel
  • Forrentning af egenkapitalen
  • Markedets bedste udvikling, produktion, salg og service af meget innovative produkter
  • En socialt ansvarlig virksomhed, der mener, at der findes forpligtelser, som går ud over hvad der er fastlagt i love og skattebetaling.
  • Bæredygtighed i produkter, produktionsmetoder og andre aktiviteter
  • Overholdelse af stifterens seks værdier.