Inklusion og Samfundsengagement i 2023

72m

DKK

Poul Due Jensens Fond donerede 50 millioner til inklusionsprojekter og 21,7 millioner til Community Engagement projekter i 2023.

27%

Inklusion (19%) og Community Engagement (8%) udgjorde i alt 27% af Fondens samlede donationer i 2022.

>>

Du kan læse mere om hvad der kommer ud af vores indsatser i Fondens årsskrift.

Seneste nyheder

Superligaklubber vil hjælpe unge i job

F. C. København og Lyngby Boldklub vil hjælpe ledige unge til nye fællesskaber og til at finde nye veje til uddannelse og arbejde. Det sker i nye partnerskaber med kommunernes jobcentre og Danmarks Idrætsforbund.

10 nye Community Engagement Grants

Fonden har sendt godt 4 millioner kroner (knap 530.000 euro) afsted til gode projekter over hele verden, hvor Grundfos' medarbejdere bakker op om lokale organisationer med frivilligt arbejde, heriblandt genhusning af ofre for skovbranden i Chile.

Evalueringsrapport for Mærk Jobbet

Hvordan baner vi veje til beskæftigelse for unge i udsatte positioner? Mærk Jobbet har i perioden 2021 til 2023 afprøvet og udviklet en hidtil uset model for lokal og tværsektoriel jobskabelse for unge mellem 16 og 30 år uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Socialt Udviklingscenter SUS har været evaluator og udviklingspartner.

Startblokken skal hjælpe unge i uddannelse og job

En stor gruppe unge står uden for fællesskabet på en uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Nyt samarbejde mellem aktører fra idrættens verden, fonde, kommuner og erhvervsliv skal støtte de unge til nye livsbaner.

13 community grants til Grundfos' lokale indsatser

Fonden har for nylig godkendt 13 nye Community Engagement Grants, som bakker op om Grundfos-medarbejdernes lokale engagement i hele verden.

Grundfos Fonden øger julehjælp til udsatte familier

Poul Due Jensens Fond øger igen den årlige støtte til juleindsamlinger fra 3 til 4 millioner kroner. Støtten går til Mødrehjælpen, Røde Kors, Dansk Folkehjælp og Børnehjælpsdagen.

Grants for 6,4 millioner til lokale community projekter i hele verden

Den seneste runde af Community Engagement Grants sender 6.4 millioner i omløb til projekter hvor Grundfos-medarbejdere støtter op via community engagement og samarbejde i deres lokalsamfund. Næste deadline for ansøgninger er 25. oktober.

Helhedsorienteret beskæftigelsesindsats giver flere i job og økonomisk overskud for kommunen

Donation har fået udsatte borgere i job og skabt grundlag for at gennemføre indsats som en social investering.

Idrætten klar til at hjælpe ledige unge i beskæftigelse

Nyt samarbejde mellem kommuner, foreningsliv, erhvervsliv og den professionelle idræt skal gøre civilsamfundet til en afgørende aktør i kampen for at aktivere godt 40.000 langtidsledige unge.
Se alle fondens uddelinger
Hvert år i marts publicerer vi listen over sidste års uddelinger