07. May. 2024
F. C. København og Lyngby Boldklub vil hjælpe ledige unge til nye fællesskaber og til at finde nye veje til uddannelse og arbejde. Det sker i nye partnerskaber med kommunernes jobcentre og Danmarks Idrætsforbund.

Superligaklubberne F. C. København og Lyngby Boldklub træder ind i det nye initiativ, Startblokken, der støtter ledige 18-29-årige på vejen ind i fællesskabet på arbejdsmarkedet eller en uddannelse. Startblokken er et nationalt initiativ, der er forankret i DIF, og som samarbejder tværgående med kommuner, idrætsklubber, fonde, erhvervsliv, eksisterende indsatser og flere aktører på området.

Tue Lundøer og Christian Traoré

Billedtekst: Tue Lundøer og Christian Traoré skal som brobyggere i Lyngby Boldklub og F. C. København støtte ledige unge i udsatte positioner til nye livsbaner i Københavns og Lyngby-Taarbæk Kommune. (Foto: DIF)

At danne nye partnerskaber, hvor civilsamfundet er med til at løse udfordringen med landets omkring 40.000 ledige 18-29-årige, bygger på en klar anbefaling fra Reformkommissionen, der er sat i værk af regeringen for at komme med løsningsforslag på komplekse samfundsproblemer.

I slutningen af maj begynder de første unge i forløbet Startblokken hos F. C. København og hos Lyngby Boldklub. Her skal de arbejde med mental og fysisk trivsel, finde styrke i fællesskabet med andre unge og udvikle en større tro på sig selv i forskellige arbejdsopgaver hos FCK og Lyngby Boldklub.

Tværgående samarbejder er et grundelement i initiativet Startblokken, som er forankret i DIF og blev lanceret i februar 2024. I Viborg er de unge allerede i gang med forløbet hos Viborg FF, og nu vil Københavns og Lyngby-Taarbæk Kommunes jobcentre kunne visitere ledige unge til at deltage i Startblokkens forløb.

" Vi har allerede et godt samarbejde med DIF og Københavns Kommune omkring andre indsatser, så det giver rigtig god mening for os at være en del af Startblokken og tilbyde de unge fællesskaber, opkvalificering og netværk. Vi glæder os til at få en masse unge i huset."
Brian Månsson, Director of Venue, F. C. København

Brobyggere skal støtte de unge til nye livsbaner
De to lokale brobyggere arrangerer idrætsaktiviteter og forløb med personlig udvikling for de unge. De unge vil blive støttet i at få succesoplevelser med mindre arbejdsopgaver til kampdage. Og fodboldklubbernes erhvervsnetværk vil kunne tilbyde praktikpladser og på sigt måske et fast job til de unge.

I FCK er det den tidligere professionelle fodboldspiller Christian Traoré, der bliver brobygger på den unges vej fra ledighed til en uddannelse eller et job.

“Det er en vigtig del af vores strategi, at vi vil bidrage til at gøre København til en endnu bedre by for alle, og vi ved, at beskæftigelse er vigtigt for livskvaliteten. Vi har allerede et godt samarbejde med DIF og Københavns Kommune omkring andre indsatser, så det giver rigtig god mening for os at være en del af Startblokken og tilbyde de unge fællesskaber, opkvalificering og netværk. Vi glæder os til at få en masse unge i huset sammen med Christian,siger Director of Venue i F. C. København, Brian Månsson.

Lyngby Boldklub har ansat Tue Lundøer som brobygger. Han har en baggrund som coach med bred erfaring inden for ungemålgruppen og vil som noget af det første stå for fællesskabende idræts- og undervisningsaktiviteter.

“I Lyngby Boldklub har vi en klar strategi om at være aktive og gå forrest i lokalområdet. Det gælder både på og uden for banen, og vi glæder os til at brede vores lokale arbejde endnu mere ud via Startblokken, hvor vi i en unik konstellation får muligheden for at invitere endnu flere unge ind i idrættens fællesskaber. Med Tue ombord er vi helt sikre på, at klubben bliver et trygt læringsrum for de unge, der via fællesskabet får en unik vej til at komme tættere på job og uddannelse – til gavn for både vores klub, vores samarbejdspartnere og vores lokalområde,” siger kommerciel chef i Lyngby Boldklub, Kristian Maimann.

"Det er en kæmpe samfundsmæssig udfordring, at 43.000 unge står plantet i livets startblok med lim på sålerne. Med det her initiativ får de fut i fødderne og hjælp fra sportens fællesskaber til at løbe de første runder i deres arbejdsliv."
Jens-Kristian Lütken, beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune (V)

Kommuner samarbejder om nytænkende unge-initiativ

Københavns og Lyngby-Taarbæk Kommune er med til at gå forrest i Startblokkens ambition om at støtte unge til at finde nye veje ind på arbejdsmarkedet eller en uddannelse med lokale partnerskaber mellem professionelle idrætsklubber og kommuner.

“Det er en kæmpe samfundsmæssig udfordring, at 43.000 unge står plantet i livets startblok med lim på sålerne. Med det her initiativ får de fut i fødderne og hjælp fra sportens fællesskaber til at løbe de første runder i deres arbejdsliv. Det er vigtigt. Fordi virkeligheden virker. Og fordi de færreste får kilometer i benene af at sidde på sofaen. Jeg er helt sikker på, at Startblokken kan hjælpe med at få flere af de her unge ud over stepperne,” siger beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune, Jens-Kristian Lütken (V).

Startblokken et forløb under trygge ramme med gode oplevelser, der tydeliggør de unges kompetencer, og kan åbne døre til en lysere fremtid.

"Vi er er glade for at kunne tilbyde vores unge en ny mulighed for at komme tættere på uddannelse og job. Mange af vores unge savner fællesskaber. Og netop det at få positive erfaringer med at deltage i et forpligtende fællesskab med andre unge igennem idrætten kan være dét, der giver dem modet og lysten til at træde ind over dørtærsklen på en uddannelse eller en arbejdsplads. Sammen med de individuelle indsatser og den støtte vi tilbyder de unge i forvejen, tror vi på, at dette partnerskab kan være med til at give vores unge endnu bedre muligheder."
Kamille Godrim Jakobsen, afdelingschef for Ungeenheden i Lyngby-Taarbæk Kommune

I Startblokken kommer Lyngby-Taarbæk og Københavns Kommune løbende til at dele erfaringer i tæt samarbejde med brobyggerne og klubberne, faciliteret af DIF.

”Vi er enormt glade for de nye partnerskaber og den tværgående samskabelse af Startblokken. Vi ved, at idrættens fællesskaber kan øge unges trivsel og sociale liv, og vi tror på, at Startblokkens forløb kan give en vigtig ny start for de alt for mange unge, der lige nu står uden for fællesskabet på et arbejde eller en uddannelse,” siger næstformand i DIF, Frans Hammer.

Om Startblokken

Det overordnede formål med ”Startblokken: Idræt Skaber Livsbaner” er at få unge i alderen 18-29 år, som ikke er i uddannelse eller beskæftigelse, ind på en livsbane, hvor de trives, får en uddannelse eller et job og bliver en integreret del af det danske samfund.

Startblokken er et nationalt initiativ, der er forankret i DIF, og som samarbejder tværgående med kommuner, idrætsklubber, fonde, erhvervsliv, eksisterende indsatser og flere aktører på området.

Forløbet for de unge i Startblokken benytter idrættens styrker til at skabe fællesskaber, hvor de unge motiveres og får selvværd, tro på egen evner, succesoplevelser, sociale kompetencer og større netværk. Startblokkens brobygger skaber øvebaner i trygge rammer for unge, der skal finde en vej livet.

Løbende evalueres Startblokkens lokale indsatser af konsulent- og videnshuset Enact:Lab i samarbejde med Syddansk Universitet for at dele viden på tværs af landet og stå sammen om at skabe et nationalt initiativ, der er meningsfyldt og bæredygtigt.

Læs mere på startblokken.dk

FONDSSTØTTE

Startblokken er i øjeblikket støttet med 44,5 millioner kroner.

  • Grundfos Fonden – 25 millioner kroner.
  • Bikubenfonden via Sportucation – 10 millioner kroner.
  • Det Obelske Familiefond – 6 millioner kroner.
  • Spar Nord Fonden – 4,4 millioner kroner.