Samarbejdspartnere
BoligViborg er en almen boligorganisation stiftet den 15. november 1940, som det første boligselskab i Viborg. 
DIF Soldaterprojekt laver idrætstilbud rundt om i hele Danmark for både fysisk og psykisk skadede veteraner. Specifikt støtter Fonden aktiviteterne omkring veteraners overgang fra militæret til det civile arbejdsmarked.

I centrum for projektet er veteranerne, som DIF Soldaterprojekt forsøger at støtte og inspirere til at finde et selvstændigt og meningsfyldt liv. Projektet anvender idræt og det fællesskab, som er omkring dette til at understøtte veteranernes reintegration med fokus på at skabe sociale netværk og øge livsindholdet for den enkelte veteran.

DISCUS er optaget af at løse udfordringer på velfærdsområdet. Særligt i krydsfeltet mellem beskæftigelse og social-, sundheds- og uddannelsesområdet. DISCUS har indgående kendskab og forståelse for kontekst – fra politik over implementering til brugerens oplevelse.

DISCUS ser FN’s verdensmål som driver for udvikling af løsninger på aktuelle samfundsmæssige udfordringer. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af forskellige mål. Verdensmålene benyttes strategisk og arbejde for at samle parter med forskellige roller, ansvar og interesser i partnerskaber for handling.

DISCUS arbejder fokuseret med verdensmål 4, 8, 10 og 17, der handler om kvalitetsuddannelse, anstændige jobs og økonomisk vækst, mindre ulighed og partnerskaber for handling.

“Vi har stor erfaring med at analysere problemfelter, understøtte vidensbaserede indsatser og forandringsprocesser for at nå strategiske mål. Vores processer bygger på forskningsbaserede metoder og egne modeller og vi udvikler og forfiner løbende vores redskaber. Vi omsætter indsigter fra analyser og eksisterende praksis og indgår i tværfaglige samarbejder og designprocesser for at skabe innovation og bæredygtig forandring.”

 

Flexfabrikken har i seks år beskæftiget mere end 350 fleksjobbere via et bredt kundegrundlag. Fra dag 1 har vi tænkt, at vi skal sørge for at virksomhederne har brug for os. Kun på den måde kan vi skabe jobs til de ledige. Vi mener, at de stærke relationer, vi bygger med de ledige, er opskriften på at lykkes – plus at vi tror på at der er et job til alle; vi skal blot finde det rette match.

FlexFabrikken er et anpartsselskab, men bygger på et socialøkonomisk grundlag, da vores fokus ikke lægger på profit, men på at kunne beskæftige endnu flere mennesker, som lige nu er uden for arbejdsmarkedet. 90% af vores ansatte er fleksjobbere og vi opfylder alle betingelser for at kunne være en registreret socialøkonomisk virksomhed, men vi har ikke gjort dette efter råd fra vores revisor i forhold til virksomhedens værdi, såfremt vi på et tidspunkt ønsker at sælge virksomheden.

Grenaa Havn er en af Danmarks største erhvervs- og industrihavnen med fokus på bæredygtighed.

Grenaa Havn er en af Danmarks største erhvervs- og industrihavne. Grenaa Havn har specialiseret sig i at servicere syv segmenter:

  • Vind
  • Bulk
  • Projektlaster
  • Recycle & waste management
  • Færge- & liniefart
  • Stacking & maintenance
  • Udlejning

Hos Grenaa Havn er bæredygtighed en vigtig kerneværdi, økonomisk-, miljø- og samfundsmæssigt. Et af tiltagene er Bæredygtighedens Hus, som er et virksomhedsfællesskab med kontor-, produktions- samt lagerfaciliteter og et bæredygtigt værdisæt. Som en del af Rekruttering til havnen II har en filial af jobcentret lejet et kontor i Bæredygtighedens Hus.

MH24 - Foreningen Mikkel mod mobning. Verdens bedste håndboldspiller, Mikkel Hansen, har stiftet foreningen MH24 for at modvirke mobning og fremme holdånd i håndboldklubber med børne- ungdomshold.

MH24, Foreningen Mikkel mod mobning, har som formål at modarbejde mobning og øge trygheden og tolerancen blandt børn og unge i sportslige, kulturelle og sociale fællesskaber.

MH24 har udviklet redskabet Antibulli Håndbold som et værktøj til at modvirke mobning. Antibulli Håndbold er udviklet af MH24 og Mary Fonden i samarbejde med TrygFonden, Red Barnet og fem håndboldklubber. Læs mere på www.antibulli.dk.

MH24 udbreder kendskabet til Antibulli via klubbesøg i hele Danmark og arrangerer MH24 Camps, hvor børn og unge kan træne sammen med dygtige håndboldspillere – bl.a. Mikkel Hansen.

 

 

 

Norddjurs Kommune udgør den nordlige del af Djursland med kommunens centrum i den gamle købstad Grenaa. I Norddjurs bor der cirka 38.000 mennesker.