Samarbejdspartnere
BoligViborg er en almen boligorganisation stiftet den 15. november 1940, som det første boligselskab i Viborg. 
DISCUS er optaget af at løse udfordringer på velfærdsområdet. Særligt i krydsfeltet mellem beskæftigelse og social-, sundheds- og uddannelsesområdet. DISCUS har indgående kendskab og forståelse for kontekst – fra politik over implementering til brugerens oplevelse.

DISCUS ser FN’s verdensmål som driver for udvikling af løsninger på aktuelle samfundsmæssige udfordringer. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af forskellige mål. Verdensmålene benyttes strategisk og arbejde for at samle parter med forskellige roller, ansvar og interesser i partnerskaber for handling.

DISCUS arbejder fokuseret med verdensmål 4, 8, 10 og 17, der handler om kvalitetsuddannelse, anstændige jobs og økonomisk vækst, mindre ulighed og partnerskaber for handling.

“Vi har stor erfaring med at analysere problemfelter, understøtte vidensbaserede indsatser og forandringsprocesser for at nå strategiske mål. Vores processer bygger på forskningsbaserede metoder og egne modeller og vi udvikler og forfiner løbende vores redskaber. Vi omsætter indsigter fra analyser og eksisterende praksis og indgår i tværfaglige samarbejder og designprocesser for at skabe innovation og bæredygtig forandring.”

 

Grenaa Havn er en af Danmarks største erhvervs- og industrihavnen med fokus på bæredygtighed.

Grenaa Havn er en af Danmarks største erhvervs- og industrihavne. Grenaa Havn har specialiseret sig i at servicere syv segmenter:

  • Vind
  • Bulk
  • Projektlaster
  • Recycle & waste management
  • Færge- & liniefart
  • Stacking & maintenance
  • Udlejning

Hos Grenaa Havn er bæredygtighed en vigtig kerneværdi, økonomisk-, miljø- og samfundsmæssigt. Et af tiltagene er Bæredygtighedens Hus, som er et virksomhedsfællesskab med kontor-, produktions- samt lagerfaciliteter og et bæredygtigt værdisæt. Som en del af Rekruttering til havnen II har en filial af jobcentret lejet et kontor i Bæredygtighedens Hus.

MH24 - Foreningen Mikkel mod mobning. Verdens bedste håndboldspiller, Mikkel Hansen, har stiftet foreningen MH24 for at modvirke mobning og fremme holdånd i håndboldklubber med børne- ungdomshold.

MH24, Foreningen Mikkel mod mobning, har som formål at modarbejde mobning og øge trygheden og tolerancen blandt børn og unge i sportslige, kulturelle og sociale fællesskaber.

MH24 har udviklet redskabet Antibulli Håndbold som et værktøj til at modvirke mobning. Antibulli Håndbold er udviklet af MH24 og Mary Fonden i samarbejde med TrygFonden, Red Barnet og fem håndboldklubber. Læs mere på www.antibulli.dk.

MH24 udbreder kendskabet til Antibulli via klubbesøg i hele Danmark og arrangerer MH24 Camps, hvor børn og unge kan træne sammen med dygtige håndboldspillere – bl.a. Mikkel Hansen.

 

 

 

Norddjurs Kommune udgør den nordlige del af Djursland med kommunens centrum i den gamle købstad Grenaa. I Norddjurs bor der cirka 38.000 mennesker.
Med et indbyggertal på over 98.000 og et areal på 800 km2 er kommunen blandt landets største. Randers Kommune er en gammel købstadskommune med et lokalt handelscentrum og har siden 2007 været kommune for flere typiske landkommuner.
Skive Kommune er en gammel købstad lige ved Limfjorden. Her bor omkring 46.500 mennesker.

Skive har 18 folkeskoler til de ca. 13% af befolkningen som er mellem 6 og 16 år. Skive Kommune huser desuden mange ungdomsuddannelser med bl.a. en erhvervsskole, men også et erhvervsakademi og en professionshøjskole.

 

Socialt Udviklingscenter (SUS) er et socialt projekt- og konsulenthus, der er organiseret som en almennyttig forening.

SUS’ mål er at forbedre livskvaliteten for mennesker, der har brug for en ekstra håndsrækning.

Syddjurs Kommune har hovedsæde i Ebeltoft og dækker de fire tidligere kommuner, der udgjorde den sydlige del af Djursland. Kommunen har omkring 43.000 indbyggere.