Samarbejdspartnere
Aarhus 2017's mission skaber bæredygtig udvikling – kulturel, menneskelig og økonomisk vækst - og inspirerer borgerne til at leve, arbejde og tage del i den europæiske region.

Fonden Aarhus 2017, organisationen bag Europæisk Kulturhovedstad 2017, har blandt andet haft en frivilligorganisation, som har understøttet de mange projekter, events og begivenheder. Som de selv beskriver det: ”Aarhus 2017 er en bevægelse, og vi inviterer alle til at skabe forandring gennem kunst og kultur; til at styrke identiteten i vores region; til at opbygge, opleve og deltage i kulturaktiviteter af høj kvalitet; til at ændre spillets regler”.

Poul Due Jensens Fond har haft et samarbejde om at integrere flere i det frivillige arbejde.

Idræt, bevægelse og fællesskab er grundstenene i DGI.

DGI som paraplyorganisation omfatter 6.300 medlemsforeninger, 100.000 frivillige ledere, trænere og instruktører samt 1,5 mio. idrætsaktive. Det udgør den organisatoriske forudsætning for indsatsens succes og muliggør mobiliseringen af et udstrakt netværk lokalt. DGI har en særlig faglighed vedrørende inklusion af ikke-foreningsvante personer. Enheden DGI Inklusion har administreret ordningen ”Foreningsliv for alle” siden 2011.

RgF blev etableret i Randers i 1872. Klubben arbejder med svømning, parkour, fitness og gymnastik som kerne-idrætsgrene, men arbejder også med boldspil, multisport og andre sportsgrene på projektbasis.

Med 3.600 medlemmer og mere end 200 frivillige er RgF en af de mere veletablerede og velorganiserede lokalforeninger i Danmark. Foreningen omsætter årligt for knap 11 mio. kr., har 8 fuldtidsansatte medarbejdere og fokuserer aktivt på at eksperimentere med, hvordan idrætten kan gøre en positiv forskel for udsatte grupper.

Foreningen har et tæt samarbejde med Randers Kommune og 18 skoler i Randers, herunder Oust Mølleskolen, et heldagstilbud for børn med så store adfærdsmæssige, sociale og psykiske problemer, at de ikke aktuelt kan rummes i den almindelige skole.

Med varierende tilbud til mere end 10.000 unge er Randers Ungdomsskole den største skolevirksomhed i Randers Kommune.

Med sine rødder i folkeoplysningen, sin særlige pædagogik, den fleksible rammelovgivning og det frie lærevalg er Randers Ungdomsskole en væsentlig faktor og aktør i bestræbelserne på at sikre de unge uddannelse og et godt liv i Randers Kommune.

Som skoleform er ungdomsskolen hele tiden i forandring. Tiden ændrer sig, nye opgaver og prioriteringer kommer til og andre træder i baggrunden eller forsvinder. Men formålet er overordnet for Randers Ungdomsskole det samme; nemlig at støtte udviklingen af de unges faglige, sociale og personlige kompetencer og hjælpe dem på vej mod uddannelse, job og et godt voksenliv.

Underværket – en kulturel byggeplads. Underværket er et anderledes kulturhus, der i 1998 blev etableret som et EU-Urban Pilot Projekt med det sigte bl.a. at forbedre beskæftigelses-mulighederne blandt etniske minoriteter.

Underværket er en selvejende institution, og siden 2003 har stedet været drevet uden offentlig støtte.  På Underværket arbejdes der således på 20. år med integration sideløbende med arrangementer, events og oplevelser bredt inden for kultur og erhverv – med omtrent 600 ting på plakaten om året, herunder drift af byens skøjtebane i vinterhalvåret. Underværket er placeret ved Jens Otto Krags Plads i hjertet af Randers, på kanten af bydelen Tøjhushaven og som nabo til Randers Hovedbibliotek, Museum Østjylland og Randers Kunstmuseum. I huset trives skræddere fra Syrien side om side med bagere fra Balkan, en arabisk slagter, en økologisk vinimportør og en dansk restauratør, blot for at nævne nogle. Underværket er internationalt miljø, som forener kulturelle impulser med detailhandel og caféstemning.

Facebook Instagram

www.undervaerket.dk

UngNorddjurs arbejder for at alle unge i kommunen har mulighed for et liv med muligheder og drømme.

Ungdomsskolen i Norddjurs Kommune er en del af den kommunale ungeindsats, som retter sig mod unge under 25 år.