Samarbejdspartnere
Idræt, bevægelse og fællesskab er grundstenene i DGI.

DGI som paraplyorganisation omfatter 6.300 medlemsforeninger, 100.000 frivillige ledere, trænere og instruktører samt 1,5 mio. idrætsaktive. Det udgør den organisatoriske forudsætning for indsatsens succes og muliggør mobiliseringen af et udstrakt netværk lokalt. DGI har en særlig faglighed vedrørende inklusion af ikke-foreningsvante personer. Enheden DGI Inklusion har administreret ordningen ”Foreningsliv for alle” siden 2011.

Grenaa Havn er en af Danmarks største erhvervs- og industrihavnen med fokus på bæredygtighed.

Grenaa Havn er en af Danmarks største erhvervs- og industrihavne. Grenaa Havn har specialiseret sig i at servicere syv segmenter:

  • Vind
  • Bulk
  • Projektlaster
  • Recycle & waste management
  • Færge- & liniefart
  • Stacking & maintenance
  • Udlejning

Hos Grenaa Havn er bæredygtighed en vigtig kerneværdi, økonomisk-, miljø- og samfundsmæssigt. Et af tiltagene er Bæredygtighedens Hus, som er et virksomhedsfællesskab med kontor-, produktions- samt lagerfaciliteter og et bæredygtigt værdisæt. Som en del af Rekruttering til havnen II har en filial af jobcentret lejet et kontor i Bæredygtighedens Hus.

MH24 - Foreningen Mikkel mod mobning. Verdens bedste håndboldspiller, Mikkel Hansen, har stiftet foreningen MH24 for at modvirke mobning og fremme holdånd i håndboldklubber med børne- ungdomshold.

MH24, Foreningen Mikkel mod mobning, har som formål at modarbejde mobning og øge trygheden og tolerancen blandt børn og unge i sportslige, kulturelle og sociale fællesskaber.

MH24 har udviklet redskabet Antibulli Håndbold som et værktøj til at modvirke mobning. Antibulli Håndbold er udviklet af MH24 og Mary Fonden i samarbejde med TrygFonden, Red Barnet og fem håndboldklubber. Læs mere på www.antibulli.dk.

MH24 udbreder kendskabet til Antibulli via klubbesøg i hele Danmark og arrangerer MH24 Camps, hvor børn og unge kan træne sammen med dygtige håndboldspillere – bl.a. Mikkel Hansen.

 

 

 

Norddjurs Kommune udgør den nordlige del af Djursland med kommunens centrum i den gamle købstad Grenaa. I Norddjurs bor der cirka 38.000 mennesker.
Med et indbyggertal på over 98.000 og et areal på 800 km2 er kommunen blandt landets største. Randers Kommune er en gammel købstadskommune med et lokalt handelscentrum og har siden 2007 været kommune for flere typiske landkommuner.
Skive Kommune er en gammel købstad lige ved Limfjorden. Her bor omkring 46.500 mennesker.

Skive har 18 folkeskoler til de ca. 13% af befolkningen som er mellem 6 og 16 år. Skive Kommune huser desuden mange ungdomsuddannelser med bl.a. en erhvervsskole, men også et erhvervsakademi og en professionshøjskole.

 

Socialt Udviklingscenter (SUS) er et socialt projekt- og konsulenthus, der er organiseret som en almennyttig forening.

SUS’ mål er at forbedre livskvaliteten for mennesker, der har brug for en ekstra håndsrækning.

Syddjurs Kommune har hovedsæde i Ebeltoft og dækker de fire tidligere kommuner, der udgjorde den sydlige del af Djursland. Kommunen har omkring 43.000 indbyggere.