Samarbejdspartnere
Idræt, bevægelse og fællesskab er grundstenene i DGI.

DGI som paraplyorganisation omfatter 6.300 medlemsforeninger, 100.000 frivillige ledere, trænere og instruktører samt 1,5 mio. idrætsaktive. Det udgør den organisatoriske forudsætning for indsatsens succes og muliggør mobiliseringen af et udstrakt netværk lokalt. DGI har en særlig faglighed vedrørende inklusion af ikke-foreningsvante personer. Enheden DGI Inklusion har administreret ordningen ”Foreningsliv for alle” siden 2011.

Grenaa Havn er en af Danmarks største erhvervs- og industrihavnen med fokus på bæredygtighed.

Grenaa Havn er en af Danmarks største erhvervs- og industrihavne. Grenaa Havn har specialiseret sig i at servicere syv segmenter:

  • Vind
  • Bulk
  • Projektlaster
  • Recycle & waste management
  • Færge- & liniefart
  • Stacking & maintenance
  • Udlejning

Hos Grenaa Havn er bæredygtighed en vigtig kerneværdi, økonomisk-, miljø- og samfundsmæssigt. Et af tiltagene er Bæredygtighedens Hus, som er et virksomhedsfællesskab med kontor-, produktions- samt lagerfaciliteter og et bæredygtigt værdisæt. Som en del af Rekruttering til havnen II har en filial af jobcentret lejet et kontor i Bæredygtighedens Hus.

MH24 - Foreningen Mikkel mod mobning. Verdens bedste håndboldspiller, Mikkel Hansen, har stiftet foreningen MH24 for at modvirke mobning og fremme holdånd i håndboldklubber med børne- ungdomshold.

MH24, Foreningen Mikkel mod mobning, har som formål at modarbejde mobning og øge trygheden og tolerancen blandt børn og unge i sportslige, kulturelle og sociale fællesskaber.

MH24 har udviklet redskabet Antibulli Håndbold som et værktøj til at modvirke mobning. Antibulli Håndbold er udviklet af MH24 og Mary Fonden i samarbejde med TrygFonden, Red Barnet og fem håndboldklubber. Læs mere på www.antibulli.dk.

MH24 udbreder kendskabet til Antibulli via klubbesøg i hele Danmark og arrangerer MH24 Camps, hvor børn og unge kan træne sammen med dygtige håndboldspillere – bl.a. Mikkel Hansen.

 

 

 

Norddjurs Kommune udgør den nordlige del af Djursland med kommunens centrum i den gamle købstad Grenaa. I Norddjurs bor der cirka 38.000 mennesker.
RgF blev etableret i Randers i 1872. Klubben arbejder med svømning, parkour, fitness og gymnastik som kerne-idrætsgrene, men arbejder også med boldspil, multisport og andre sportsgrene på projektbasis.

Med 3.600 medlemmer og mere end 200 frivillige er RgF en af de mere veletablerede og velorganiserede lokalforeninger i Danmark. Foreningen omsætter årligt for knap 11 mio. kr., har 8 fuldtidsansatte medarbejdere og fokuserer aktivt på at eksperimentere med, hvordan idrætten kan gøre en positiv forskel for udsatte grupper.

Foreningen har et tæt samarbejde med Randers Kommune og 18 skoler i Randers, herunder Oust Mølleskolen, et heldagstilbud for børn med så store adfærdsmæssige, sociale og psykiske problemer, at de ikke aktuelt kan rummes i den almindelige skole.

Med et indbyggertal på over 98.000 og et areal på 800 km2 er kommunen blandt landets største. Randers Kommune er en gammel købstadskommune med et lokalt handelscentrum og har siden 2007 været kommune for flere typiske landkommuner.
Med varierende tilbud til mere end 10.000 unge er Randers Ungdomsskole den største skolevirksomhed i Randers Kommune.

Med sine rødder i folkeoplysningen, sin særlige pædagogik, den fleksible rammelovgivning og det frie lærevalg er Randers Ungdomsskole en væsentlig faktor og aktør i bestræbelserne på at sikre de unge uddannelse og et godt liv i Randers Kommune.

Som skoleform er ungdomsskolen hele tiden i forandring. Tiden ændrer sig, nye opgaver og prioriteringer kommer til og andre træder i baggrunden eller forsvinder. Men formålet er overordnet for Randers Ungdomsskole det samme; nemlig at støtte udviklingen af de unges faglige, sociale og personlige kompetencer og hjælpe dem på vej mod uddannelse, job og et godt voksenliv.

Skive Kommune er en gammel købstad lige ved Limfjorden. Her bor omkring 46.500 mennesker.

Skive har 18 folkeskoler til de ca. 13% af befolkningen som er mellem 6 og 16 år. Skive Kommune huser desuden mange ungdomsuddannelser med bl.a. en erhvervsskole, men også et erhvervsakademi og en professionshøjskole.

 

Socialt Udviklingscenter (SUS) er et socialt projekt- og konsulenthus, der er organiseret som en almennyttig forening.

SUS’ mål er at forbedre livskvaliteten for mennesker, der har brug for en ekstra håndsrækning.

Syddjurs Kommune har hovedsæde i Ebeltoft og dækker de fire tidligere kommuner, der udgjorde den sydlige del af Djursland. Kommunen har omkring 43.000 indbyggere.
Underværket – en kulturel byggeplads. Underværket er et anderledes kulturhus, der i 1998 blev etableret som et EU-Urban Pilot Projekt med det sigte bl.a. at forbedre beskæftigelses-mulighederne blandt etniske minoriteter.

Underværket er en selvejende institution, og siden 2003 har stedet været drevet uden offentlig støtte.  På Underværket arbejdes der således på 20. år med integration sideløbende med arrangementer, events og oplevelser bredt inden for kultur og erhverv – med omtrent 600 ting på plakaten om året, herunder drift af byens skøjtebane i vinterhalvåret. Underværket er placeret ved Jens Otto Krags Plads i hjertet af Randers, på kanten af bydelen Tøjhushaven og som nabo til Randers Hovedbibliotek, Museum Østjylland og Randers Kunstmuseum. I huset trives skræddere fra Syrien side om side med bagere fra Balkan, en arabisk slagter, en økologisk vinimportør og en dansk restauratør, blot for at nævne nogle. Underværket er internationalt miljø, som forener kulturelle impulser med detailhandel og caféstemning.

Facebook Instagram

www.undervaerket.dk

UngNorddjurs arbejder for at alle unge i kommunen har mulighed for et liv med muligheder og drømme.

Ungdomsskolen i Norddjurs Kommune er en del af den kommunale ungeindsats, som retter sig mod unge under 25 år.