Et partnerskab bestående af bl.a. boligselskaber og jobcentre i Viborg og Silkeborg vil øge inklusion af ledige beboere fra almene boligområder i de virksomheder, der jævnligt løser opgaver for boligforeningerne, eller alternativt i de virksomheder som er beliggende i boligområdet.

Der er en overrepræsentation af ledige i udsatte almene boligområder, og også i en række andre almene boligområder, som ikke pt. betegnes som udsatte boligområder. Det gælder på landsplan, og det gælder i de almene boligområder i Viborg og Silkeborg, som står bag dette projektsamarbejde.

"Projektet skal udvikle en model og en praksis for inklusion af ledige beboere fra udsatte almene boligområder. Det skal ske i et tæt og forpligtende samarbejde mellem virksomheder, boligorganisationer og jobcentre."

Projektet tager afsæt i et tidligere pilotprojekt som satte rammerne for samarbejdet med en afdækning af interesse og behov blandt de tre store interessenter:

  • Virksomhederne ønsker klare arbejdsgange, der kan sikre et godt match mellem virksomhed og ledig beboer. Og de lægger vægt på, at de hurtigt skal kunne få hjælp, hvis der opstår problemer undervejs i ansættelsen af en ledig fra boligområderne.
  • Boligselskaberne har stor interesse i, at flere af beboerne i de udsatte boligområder kommer i beskæftigelse. Og de lægger stor vægt på, at deres stabile og professionelle relationer til deres leverandørvirksomheder også fungerer i fremtid, og at der fremadrettet skal udvikles holdbare og langsigtede løsninger for inklusion.
  • Jobcentrets kerneopgave er at få ledige i beskæftigelse. Og de lægger stor vægt på fremadrettet koordinering og tæt samarbejde mellem parterne, så der kan sikres de rette match mellem jobåbninger i virksomhederne og de ledige beboere.

Jobåbningerne kan være lære- eller elevpladser, fuldtidsjob, fleksjob eller job med få lønnede timer.

Parallel modeludvikling

Det er op til den lokale arbejdsgruppe og den lokale styregruppe i hhv. Silkeborg og Viborg i løbet af projektet at udvikle og afprøve den bedste og mest virkningsfulde praksismodel for samarbejdet om job-match-making i netop deres kommune.

Partnere i Silkeborg:

Partnere i Viborg:

DISCUS indgår i projektudviklingen som samarbejdspartner og bidrager med koordinering og fremdrift på tværes af de to byer, løbende erfaringsopsamling  til dokumentation og kvalificering af indsatsen i projektperioden. Og endelig til slutevaluering af projektet og til modelbeskrivelse. Det er ambitionen, at modellen forankres efter projektafslutning.

Finansiering

Fonden har i første omgang støttet del 1 af det 4-årige projekt med 2 millioner kroner.

  • del 1 af projektet på 2 år løber fra januar 2021 til december 2022
  • del 2 af projektet på yderligere 2 år løber fra januar 2023 til december 2024

Målsætninger

120

beboere

Med projektet vil 120 flere beboere i udsatte almene boligområder få tilknytning til arbejdsmarkedet

  • 60 i job
  • 60 i praktik- / lærepladser
60

virksomheder

60 virksomheder i Silkeborg og Viborg får øget deres samarbejde via boligorganisationer og jobcentre

Inklusion og samfundsengagement

Fonden støtter projekter der inkluderer udsatte i fællesskaber og på arbejdsmarkedet.

Idrætten skaber livsbaner

Samarbejdspartner

DIF

Relationel Velfærd

Samarbejdspartner

Den Sociale Investeringsfond (DSI)

Et stærkt Børns Vilkår i Vestdanmark

Samarbejdspartner

Børns Vilkår

Kollektive Ungebudgetter

Samarbejdspartner

Socialt Udviklingscenter (SUS)

Mærk Jobbet

Samarbejdspartner

Flexfabrikken

Rekruttering til havnen II (afsluttet)

Samarbejdspartner

Norddjurs Kommune, Grenaa Havn

Antibulli Håndbold

Samarbejdspartner

Hej Fonden

Rekruttering til havnen (afsluttet)

Samarbejdspartner

Norddjurs Kommune

Socialt Jobmatch (afsluttet)

Samarbejdspartner

Syddjurs Kommune, Socialt Udviklingscenter (SUS), Randers Kommune

Uddannelsesparat (afsluttet)

Samarbejdspartner

Skive Kommune

Foreningsliv for alle

Samarbejdspartner

DGI