Socialt Udviklingscenter SUS, Herning Kommune, Randers Kommune og Aarhus Universitet  skal stå for det første eksperiment i en dansk kontekst med kollektive, borgerstyrede budgetter.

Der er hvert år en stor gruppe sårbare og udsatte unge i Danmark, der står uden uddannelse eller job, og som har brug for inspiration, støtte og nye konkrete muligheder for at komme ind på en ny livsbane. Lytter man til nogle af landets største kommuner, herunder Randers, Herning, Esbjerg og Aarhus Kommune, er særligt de såkaldt ’aktivitetsparate’ unge (dvs. unge, der ikke vurderes at være uddannelsesparate, fordi de har problemer af faglig, social og/eller helbredsmæssig karakter) nogle af de borgere, som kommunerne har sværest ved at hjælpe ud af offentlig forsørgelse og videre i livet.

"Knap 50.000 unge i alderen 15-24 år er hverken undervejs eller færdige med en ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse. Hvert år bliver 7% af alle unge i en ungdomsårgang en del af denne gruppe. "
Mathias Bruhn Lohmann, chefkonsulent, Socialt Udviklingscenter SUS

Idéen bag projektet “Kollektive Ungebudgetter” er at udforske og afprøve kollektive, borgerstyrede ungebudgetter i kombination med lokale uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede oplevelser og forløb for ledige unge i udsatte positioner.

"I alt 80 unge fra de to kommuner vil deltage i projektet i mindre grupper med budgetter på op til 60.000 kr. som de kan investere ud fra ét simpelt kriterie om, at de selv kan se for sig, at investeringerne på kort eller lang sigt vil bringe dem tættere på uddannelse og beskæftigelse. "

Kombinationen af to elementer – en oplevelsesfase efterfulgt af en budgetfase – skal give ledige unge nye og værdifulde erfaringer og kompetencer, der kan hjælpe dem videre i livet og skabe grundlag for en langvarig og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Projektet skal desuden bidrage med et innovativt løsningsforslag til, hvordan beskæftigelsesindsatsen bliver mere fælleskabsbaseret, relationsbåret og præget af reel medbestemmelse.

Unge holder i hånd og kigger på pil der er malet på jorden

Unge skal selv finde vej til uddannelse og job gennem projektet Kollektive Ungebudgetter. Foto: Emma Frances Logan/unsplash

Projektet vil blive gennemført over en samlet periode på 3 år i et samarbejde mellem Socialt Udviklingscenter SUS, Herning Kommune, Randers Kommune, Aarhus Universitet (v. Lars Skipper, lektor i Økonomi) og Poul Due Jensens Fond. Indsatsen er overordnet designet ud fra 3 centrale hypoteser om forandring:

  1. Borgerstyrede budgetter giver udsatte unge selvtillid, handlekraft og en oplevelse af muligheder
  2. Nye oplevelser og relationer skaber afklaring og konkrete jobmuligheder for udsatte unge
  3. Inkluderende fællesskaber er en katalysator for motivation og forandring hos udsatte unge

Sammensætningen af de tre variable i én samlet indsats gør projektet og indsatsen nyskabende og eksperimenterende – og styrker potentialet for et positivt bidrag til de unges vej. Desuden er der en stærk målsætning om at formidle projektet til relevante målgrupper undervejs gennem:

  1. Strategisk formidling og spredning af metoden gennem oplæg og møder i/med udvalgte fora og aktører;
  2. Nedsættelse af en følgegruppe i projektet, der kan understøtte formidling- og spredning;
  3. Belysning af lovgivningsmæssige muligheder og hindringer for implementering af metoden på nationalt plan;
  4. Eventuel klargøring af indsatsen til social effektinvestering.

Kollektive ungebudgetter

5,8

mio.

Projektet er støttet med 5,8 millioner af Poul Due Jensens Fond.

3

år

Projektet løber over tre år fra 2022 til 2025.

5

partnere

Projektet er et samarbejde mellem Socialt Udviklingscenter SUS, Herning Kommune, Randers Kommune, Aarhus Universitet (v. Lars Skipper, lektor i Økonomi) og Poul Due Jensens Fond.