Kontakt – Inklusion
Har du ideer til et nyt projekt, som skal foregå i samarbejde med Grundfos lokalt? Tag fat i Community Grant Koordinatoren. Har du spørgsmål til de projekter, Poul Due Jensens Fond støtter inden for inklusion på arbejdsmarkedet? Kontakt Fondens vicedirektør. Fondens kommunikationsmedarbejder kan hjælpe med udvikling af kommunikation om Fondens projekter.
Jesper Richter Rasmussen
Community Grant Koordinator

Jesper Richter Rasmussen er tovholder på alle Community Engagement Grant ansøgninger. Kontakt ham, hvis du har en idé til et nyt lokalt projekt.

Christian Toft Ramsbøl
Vicedirektør

Christian Toft Ramsbøl er hovedansvarlig for Fonden filantropiske aktiviteter på tværs af de tre programområder Vand, Forskning og Inklusion samt for at udvikle nye partnerskaber.

 

Anne Bisgaard Christensen
Kommunikationsspecialist

Anne er din go-to-person, hvis du har brug for hjælp til kommunikation af fondsstøttede projekter. Hun er ansvarlig for Fondens website og sociale medier, billed- og videoarkiv og GDPR-compliance mv. Hun er desuden hovedansvarlig for fondens årsskrift og for at planlægge og afvikle Grundfosprisen.