Strategi – Inklusion
Vi tror, det er vigtigt for alle mennesker at være en del af et fællesskab. Mennesker, der af den ene eller anden grund er faldet udenfor vores fællesskaber, ønsker vi at hjælpe tilbage i fællesskabet (uanset om der er tale om et arbejds-, uddannelses – eller andet socialt fællesskab).

I 1968, da Poul Due Jensen oprettede et af verdens første  privatejede beskyttede værksteder, flexværkstedet på Grundfos, skabte det rum og plads på arbejdsmarkedet for særligt udfordrede mennesker. Det var en helt ny måde at anskue menneskelige ressourcer på og skabte nye fællesskaber.

Poul Due Jensens Fonds inklusionsprogram står på skuldrene af denne historie. Vi vil gerne sikre at denne tænkning udbredes og samtidig være med til at skabe ’fremtidens flexværksteder’ ved at udvikle tilgange der kan løse sociale udfordringer, som vi i samfundet endnu ikke har fundet de rette løsninger for.

Sådan støtter vi inklusion og samfundsengagement

Hvad? Fonden ønsker at tilbyde mennesker på kanten af samfundet en mulighed for at vende tilbage og deltage aktivt i et eller flere fællesskaber.

Vi vil finde nye veje til at løse sociale udfordringer og investere i nye økonomiske modeller og fokusere på forankring og formidling af gode resultater, så de kan skaleres.

Hvordan? Fonden samarbejder med flere partnere, virksomheder, NGO’er, kommuner og andre fonde, om at udvikle projekter og metoder, der kan gøre en forskel og inkludere flere på arbejdsmarkedet.

Fonden ser gerne nytænkende projekter og nye partnerskaber, der gavner udsatte grupper, så de enten kan komme ind på eller fastholdes på arbejdsmarkedet. I disse år er der særligt fokus på
sociale effektinvesteringer, socialøkonomiske virksomheder og andre konstellationer, som giver nye muligheder for at adressere samfundet udfordringer.

Hvem? Poul Due Jensens Fond ønsker, at bevillingerne hjælper særligt udsatte grupper ind på  arbejdsmarkedet (eller et andet fællesskab).
Hvorfor? Der er en række problemstillinger i samfundet, som vi har kendt til i årtier, men endnu ikke fundet gangbare løsninger for. Vi vil bryde sådanne mønstre så udviklingen vendes og mennesker der på den ene eller anden måde er røget udenfor fællesskabet
igen inviteres indenfor.

Community Engagement i Grundfos

Fonden sætter hvert år en pulje af til projekter i lokalsamfund verden over, som kan søges af medarbejdere i Grundfos-koncernen på vegne af lokale samarbejdspartnere.

Det kan du læse mere om her.

Harvested rainwater is used to water gardens in the communities.

Medarbejdere i Grundfos Argentina laver i fattige communities, der sikrer adgang til rent drikkevand og laver regnvandsopsamling til fx skolehaver. Foto: Grundfos Argentina.