Flere med en aktiv fritid
Idræt i fællesskab giver mulighed for at møde nye rollemodeller fra andre livsverdner. DGI Inklusion arbejder for mangfoldighed i idrætsforeninger og dermed for at inkludere målgrupper, der kun sjældent dyrker foreningsidræt

Fysisk fællesskab

Projektet ”Foreningsliv for alle” er målrettet økonomisk, dårligt stillede og tilbyder en mulighed for at deltage i foreningsidræt. Foreningsidrætten tilbyder såvel fysisk aktivitet som fællesskab, som er to elementer, der fremmer den mentale sundhed. Hvis den mentale sundhed vokser kan der banes en vej for at tage ejerskab for sit liv i tilgift med, at der vil være ressourcer til at påvirke den enkeltes livssituation.

Nødvendige tilskud

DGI og Poul Due Jensens Fond har siden 2015 haft et samarbejde om at tilbyde en økonomisk håndsrækning til grupper, der har vanskeligt ved selv at kunne betale f.eks. et kontingent. Gennem årene er behovet ikke faldet. Snarere tværtimod. Socialstyrelsen og andre foreninger har haft lignende muligheder, som ikke eksisterer længere. Blandt andet kan det være vanskeligt for asylansøgere og flygtninge at finde midlerne til at deltage. Herom siger Per Frost Henriksen, medlem af DGIs hovedbestyrelse og politisk ansvarlig for DGI Inklusion ”Det er voksne mennesker med masser af kompetencer, som på længere sigt kan blive en styrke for foreningen”.

Det praktiske

Det er den enkelte idrætsforening, der på søger hos DGI for det enkelte medlem. Der kan søges om støtte til kontigent, udstyr og deltagelse i f.eks. stævner m.v. De mere detaljerede oplysninger om, hvem der kan søges for, findes på DGIs hjemmeside.  Her findes også ansøgningsskemaet.

Poul Due Jensens Fond støtter projekter inden for Inklusion på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland

Andre programmer

Se hvilke Projekter vi også støtter under området Inklusion

RUN

Samarbejdspartner

Randers Ungdomsskole, UngNorddjurs

Vild med Dansk

Samarbejdspartner

Underværket

Aarhus 2017

Samarbejdspartner

Aarhus 2017

Fuld fart

Samarbejdspartner

Randers Gymnastiske Forening