Et nyt samarbejde mellem DRC Integration, Viborg og Herning Kommune og Poul Due Jensens Fond skal gennem to år udvikle og dokumentere en ny social investeringsmodel. Forventningen er, at modellen på sigt kan hjælpe med at få den restgruppe af ledige i arbejde, som p.t. ikke har gavn af de eksisterende tilbud.

Fra 2020-2022 skal 60 personer med en ikke-vestlig baggrund og lang ledighed i bagagen, som endnu ikke har profiteret tilstrækkeligt af kommunale indsatser til at komme ind på arbejdsmarkedet, følge et særligt tilrettelagt forløb hos DRC Integration (Dansk Flygtningehjælp).

De ledige kommer fra Viborg og Herning kommuner. De skal deltage i et programforløb, som tager afsæt i metoderne fra DRC’s Business Training program kombineret med metoden Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS). Det er forventningen af 50 procent af personerne vil komme i hel eller delvis forsørgelse i løbet af projektperioden. Viborg og Herning Kommunes jobcentre begynder at visitere personer til projektet i august 2020.

To projektspor

Projektet kaldes for SIB og tager afsæt i 2 spor. Værdien af at bringe ledige fra Viborg og Herning ind på arbejdsmarkedet skal ikke blot dokumenteres som menneskelige gevinster, men også som økonomiske, der kan danne baggrund for en egentlig investeringsmodel:

Dokumentation og vidensdeling

Gevinsten ved at investere i individuelt tilrettelagte forløb for personer, der generelt kan have udfordringer ved at skulle genvinde eller etablere sig på arbejdsmarkedet skal dokumenteres i samarbejde med COWI. Derudover har Kammeradvokaten og COI (Center for Offentlig Information) også meldt sig på banen med rådgivning og videreformidling af projektets resultater.

Projektet er i det daglige forankret hos DRC Integration, som har lang erfaring med forløb for flygtninge og indvandrere.

”Brugen af sociale investeringer er endnu ikke kommet op at flyve i Danmark. Flere arbejder med modeller, og der har været gjort flere forsøg rundt omkring i landet. Vi ønsker med dette projektsamarbejde at stå med en eller flere modeller, der kan komme ud at leve blandt potentielle investorer,” forklarer Maja Gammelgaard, programansvarlig projektleder hos DRC Integration.

Maja Gammelgaard, programansvarlig projektleder hos DRC Integration. Foto: Poul Due Jensens Fond.

Besøg DRC Integration
Vil du vide mere om DRC Integrations projekter, så besøg hjemmesiden