Fonden bidrager til juleindsamlinger hos en række danske NGO'er
For Danmarks fattigste er julen en svær tid. Rådighedsbeløbene er små, og det kan være umuligt at få plads i budgettet til julemad og gaver. Poul Due Jensens Fond håber at bidraget kan lyse lidt op i den mørke tid, hvor forskellene mellem rig og fattig i Danmark bliver ekstra tydelige.

Fonden støttede følgende organisationer i 2020:

Mødrehjælpen (500.000 kr.)

Mødrehjælpens julehjælp går til enlige forsørgere med lav indkomst/et lavt rådighedsbeløb, der ofte ikke er højere end et par tusind kroner om måneden. Mødrehjælpens Julehjælp er en økonomisk hjælp, der dækker udgifter til bl.a. julemad og julegaver. Hertil er julehjælpen også en langsigtet indsats, hvor børnefamilierne har mulighed for at få rådgivning samt deltage i lokale aktiviteter.

I 2019 rakte Mødrehjælpens indsamlede midler til at give i alt 6.245 børn i over 3.000 familier en jul, og i år håber Mødrehjælpen på at kunne hjælpe endnu flere familier. Mere om Mødrehjælpens julehjælp

"De forældre der ansøger om vores julehjælp, slås tit med problemer, der rækker ud over økonomien. Årsagerne til deres ansøgning kan være mange. Det kan blandt andet handle om kronisk sygdom hos børnene eller forældrene, en hård skilsmisse eller et manglende socialt netværk, der gør det endnu mere vanskeligt at overskue en presset økonomisk situation."
Ninna Thomsen, direktør i Mødrehjælpen

Frelsens Hær (500.000 kr.)

Frelsens Hærs julehjælp går til udsatte familier (og enlige) på baggrund af en vurdering af deres finansielle situation. Hjælpen består af godter, gaver og gavekort til supermarkeder (minus alkohol). Efter julen arbejdes der på at skabe relationer til de hjulpne familier, således at Frelsens Hær kan bistår med hjælp til selvhjælp.

Frelsens Hær modtog 11.000 ansøgninger i 2019, og hjælpen rakte til 8.000 familier. Mere om Frelsens Hærs julehjælp

Frelsens Hær - uddeling af julehjælp

Frelsens Hær – uddeling af julehjælp

Røde Kors (500.000 kr.)

Røde Kors er verdens største humanitære organisation med 11 millioner frivillige i 191 lande. Alene i Danmark er der 34.000 frivillige. Organisationen uddeler fortrinsvist julehjælp til økonomisk trængte børnefamilier. I de fleste tilfælde hjælper kommunen med at vurdere, hvilke familier der har mest brug for julehjælpen. Julehjælpen varierer fra afdeling til afdeling, men består hovedsagligt af et gavekort til COOP på en værdi af 800 kr. eller en julekurv med lækre julevarer.

Røde Kors har en ambition om at nå ud til 12.000 udsatte familier i 2020 med julehjælp. Mere om Røde Kors’ julehjælp

"Ofte er det svært at komme i kontakt med de socialt udsatte familier, fordi de er isolerede. Her er julehjælpen en god indgang for os til at invitere familierne med ind i nye fællesskaber gennem de aktiviteter, vi tilbyder resten af året, som familienetværk, ferielejre og støtte til børnenes fritidsaktiviteter."
Røde Kors

De hjemløses landsorganisation SAND (500.000 kr.)

De hjemløse i Danmark er siden 2007 blevet talt hvert 2. år. Senest var i 2019, hvor der blev registreret 6.431 borgere i en hjemløshedssituation. Hjemløsetællingen er imidlertid et minimumstal da man kun har talt de hjemløse, der er i kontakt med systemet. SAND mener det rigtige tal er et sted imellem 10-12.000. Ca. 25% af alle hjemløse er kvinder og næsten hver 5. hjemløse er mellem 18 – 24 år.

Hos SAND er man både glad og taknemmelig for fondens uventede donation, som giver nye muligheder for at række ud til de hjemløse. Organisationen forventer at bruge 300.000 i 2020 og gemme resten af beløbet tli 2021.

“Vi får rigtig mange tilbagemeldinger på, hvor ufatteligt meget de gavekort betyder for den enkelte hjemløse. Det er altid svært at fravælge nogle af de steder, der søger, og vi håber hvert år på at kunne samle penge nok til at glæde endnu flere,” siger Ask Svejstrup, sekretariatsleder i SAND.

I december 2018 uddelte SAND 443 voksen-gavekort à 200 kr. til Netto/Bilka/Føtex og 149 børne-gavekort à 200 kr. til BR og H&M. I alt blev der uddelt for 118.400 kr.

Det betød at:

  • 86 hjemløse kunne give deres i alt 149 børn en julegave. Desuden fik de 16, der skulle have samvær med deres børn, et gavekort til Netto til indkøb af mad og drikke.
  • Der var et gavekort til hver af de 110 hjemløse, der julenat overnattede på en af de 6 natvarmestuer, som det lykkedes at tilgodese.
  • 53 gadeplansmedarbejdere og andre samarbejdspartnere kunne give et gavekort til 317 særligt udsatte hjemløse, der ikke benytter natvarmestuerne.

Besøg SANDs hjemmeside

Hvem støttede vi sidste år?

I 2019 støttede fonden følgende juleindsamlinger:

  • Røde Kors (500.000 kr.)
  • Dansk Folkehjælp (500.000 kr.)
  • Frelsens Hær (500.000 kr.)
  • Mødrehjælpen (500.000 kr.)

Fonden finansierer Børnehjælpsdagens julefester

Børnehjælpsdagen holder hvert år traditionsrige julefester i Aarhus, Aalborg, Herning, Kolding, København, Odense, Roskilde og Vordingborg for omkring 1000 anbragte børn og unge, der bor på døgninstitutioner og opholdssteder i hele landet. Aldersgruppen er fra 2-23 år.

Fondens donation på 500.000 fra 2018 rækker også til at finansiere aktiviteterne i 2020. Dog bliver de traditionsrige julefester i år erstattet af en julekaravane, som kommer på besøg på institutionerne i stedet for at samles på de store kulturinstitutioner. Mere om Børnehjælpsdagens julefester

Inklusion og fællesskaber

Poul Due Jensens Fond støtter projekter der hjælper udsatte ind i fællesskaber og på arbejdsmarkedet.

Kollektive Ungebudgetter

Samarbejdspartner

Socialt Udviklingscenter (SUS)

DIF Veteran Match

Samarbejdspartner

DIF Soldaterprojekt

Mærk Jobbet

Samarbejdspartner

Flexfabrikken

Job i almene boligområder II

Samarbejdspartner

BoligViborg, DISCUS

Rekruttering til havnen II

Samarbejdspartner

Norddjurs Kommune, Grenaa Havn

Rekruttering til havnen (afsluttet)

Samarbejdspartner

Norddjurs Kommune

Socialt Jobmatch (afsluttet)

Samarbejdspartner

Syddjurs Kommune, Socialt Udviklingscenter (SUS), Randers Kommune

Uddannelsesparat

Samarbejdspartner

Skive Kommune

Foreningsliv for alle

Samarbejdspartner

DGI

Fuld fart

Samarbejdspartner

Randers Gymnastiske Forening

RUN

Samarbejdspartner

Randers Ungdomsskole, UngNorddjurs

Vild med Dansk (afsluttet)

Samarbejdspartner

Underværket

Aarhus 2017 (afsluttet)

Samarbejdspartner

Aarhus 2017