Fonden bidrager til juleindsamlinger hos en række danske NGO'er
For Danmarks fattigste børnefamilier er julen en svær tid. Rådighedsbeløbene er små, og det kan være umuligt at få plads i budgettet til julemad og gaver. Poul Due Jensens Fond håber at bidraget kan lyse lidt op i den mørke tid, hvor forskellene mellem rig og fattig i Danmark bliver ekstra tydelige.

I 2018 støtter fonden følgende juleindsamlinger:

Mødrehjælpen (500.000 kr.)

Mødrehjælpens julehjælp går til enlige forsørgere med lav indkomst/et lavt rådighedsbeløb, der ofte ikke er højere end et par tusind kroner om måneden. Derudover skal de også have været udsat for en særlig social hændelse inden for det seneste år og være i generel mistrivsel. En typisk ansøger, der er enlig forsørger med to børn, vil modtage 1.200 kr., der dækker over 400 kr. pr. barn til køb af julegaver og 300 kr. + 100 kr. for hvert ekstra barn til mad og julegodter.

Mødrehjælpen uddelte julehjælp til 6.161 børn (ca. 3.000 familier) i 2017.

Mere om Mødrehjælpens julehjælp

Frelsens Hær (500.000 kr.)

Frelsens Hærs julehjælp går til udsatte familier på baggrund af en vurdering af deres finansielle situation. Hjælpen består af godter, gaver og gavekort til supermarkedere (minus alkohol). Efter julen arbejdes der på at skabe relationer til de hjulpne familier, således at Frelsens Hær kan bistår med hjælp til selvhjælp.

Frelsens Hær ydede hjælp til ca. 9000 udsatte familier i 2017. Antallet har været stigende de seneste år. Især kontanthjælpsloftet har betydet en stigning i fattige familier.

Mere om Frelsens Hærs julehjælp

Børnehjælpsdagen (500.000 kr.)

Børnehjælpsdagen holder julefester for anbragte børn og unge (fra 2 til 23 år), der bor på døgninstitutioner og opholdssteder i hele landet. Julefesterne foregår på kulturinstitutioner i større byer, hvor børnene får frokost, rundvisning eller opgavejagt, levende musik og flotte julegaver til hver enkelt. Gaverne uddeles af Børnehjælpsdagens ambassadører og andre kendte idoler fra den danske underholdningsbranche.

Der holdes hvert år julefester i Aarhus, Aalborg, Herning, Kolding, København, Odense, Roskilde og Vordingborg for omkring 1000 anbragte børn og unge.

Mere om Børnehjælpsdagens julefester

Dansk Folkehjælp (500.000 kr.)

Dansk Folkehjælp er en non-profit, upolitisk hjælpeorganisation, der yder akut hjælp og langsigtet bistand til udsatte grupper i Danmark og udlandet. Organisationen har rødder i den danske arbejderbevægelse. Modtagerne er enlige forsørgere på overførselsindkomst med hjemmeboende børn under 18 år.

Hjælpen består af en kolonialvarekurv til en værdi á 500 kr., 1 x gavekort til børnene til legetøj værdi á 500 kr., 1 x gavekort til børnene til sportstøj værdi á 500 kr.

Julehjælpen nåede mere end 9.500 familier i 2017

Mere om Dansk Folkehjælps julehjælp

Inklusion på arbejdsmarkedet

Poul Due Jensens Fond støtter social inklusion på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland.

Rekruttering til havnen

Samarbejdspartner

Norddjurs Kommune

Socialt Jobmatch

Samarbejdspartner

Syddjurs Kommune, Socialt Udviklingscenter (SUS), Randers Kommune

Uddannelsesparat

Samarbejdspartner

Skive Kommune

Foreningsliv for alle

Samarbejdspartner

DGI

Fuld fart

Samarbejdspartner

Randers Gymnastiske Forening

RUN

Samarbejdspartner

Randers Ungdomsskole, UngNorddjurs

Vild med Dansk (afsluttet)

Samarbejdspartner

Underværket

Aarhus 2017 (afsluttet)

Samarbejdspartner

Aarhus 2017