Fonden bidrager til juleindsamlinger hos en række danske NGO'er
For Danmarks fattigste er julen en svær tid. Rådighedsbeløbene er små, og det kan være umuligt at få plads i budgettet til julemad og gaver. Poul Due Jensens Fond håber at bidraget kan lyse lidt op i den mørke tid, hvor forskellene mellem rig og fattig i Danmark bliver ekstra tydelige. I 2023 øger vi desuden støtten til langsigtede familieindsatser hos Røde Kors og Mødrehjælpen.

Fonden støttede følgende organisationer i 2022:

Mødrehjælpen (500.000 kr.)

Mødrehjælpens julehjælp går til enlige forsørgere med lav indkomst/et lavt rådighedsbeløb, der ofte ikke er højere end et par tusind kroner om måneden. Mødrehjælpens Julehjælp er en økonomisk hjælp, der dækker udgifter til bl.a. julemad og julegaver. Hertil er julehjælpen også en langsigtet indsats, hvor børnefamilierne har mulighed for at få rådgivning samt deltage i lokale aktiviteter.

"De forældre, der søger julehjælp hos os, er ofte på kontanthjælp, de har sjældent det store netværk, og de kæmper med psykiske og fysiske udfordringer. Samtidig fortæller forældrene os, at de i år er ekstra ramt på økonomien, fordi priserne på dagligvarer, el og gas er steget. Med rekordmange ansøgninger i 2022 har vi derfor mere end nogensinde brug for donationer fra danskerne, hvis børnefamilierne skal kunne holde jul."
Ninna Thomsen, direktør i Mødrehjælpen

I 2021 rakte Mødrehjælpens indsamlede midler til at give i alt 13.121 af landets fattigste børn i 7.186 familier børn mulighed for at fejre jul. Det er 39 % flere end i 2020. Over 14.000 børnefamilier har i år søgt om julehjælp fra Mødrehjælpen. Mere om Mødrehjælpens julehjælp

Frelsens Hær (500.000 kr.)

Frelsens Hærs julehjælp går til udsatte familier (og enlige) på baggrund af en vurdering af deres finansielle situation. Hjælpen består af godter, gaver og gavekort til supermarkeder (minus alkohol). Efter julen arbejdes der på at skabe relationer til de hjulpne familier, således at Frelsens Hær kan bistår med hjælp til selvhjælp.

I 2021 fik Frelsens Hær ca. 11.300 ansøgninger, hvoraf lidt over 8.000 familier fik tildelt julehjælp.

Røde Kors (500.000 kr.)

Røde Kors er verdens største humanitære organisation med 11 millioner frivillige i 191 lande. Alene i Danmark er der 34.000 frivillige. Organisationen uddeler fortrinsvist julehjælp til økonomisk trængte børnefamilier. I de fleste tilfælde hjælper kommunen med at vurdere, hvilke familier der har mest brug for julehjælpen. Julehjælpen varierer fra afdeling til afdeling, men består hovedsagligt af et gavekort til madvarer eller en julekurv med lækre julevarer.

Røde Kors nåede ud til 15.000 udsatte familier med julehjælp i 2021.

"Ofte er det svært at komme i kontakt med de socialt udsatte familier, fordi de er isolerede. Her er julehjælpen en god indgang for os til at invitere familierne med ind i nye fællesskaber gennem de aktiviteter, vi tilbyder resten af året, som familienetværk, ferielejre og støtte til børnenes fritidsaktiviteter."
Røde Kors

Julefester for anbragte børn

Børnehjælpsdagen afholder hvert år en lang række julefester for anbragte børn og unge, med i alt over 1000 deltagere på nogle af landets førende kulturinstitutioner: ARoS Aarhus KunstmuseumDanmarks BorgcenterHEARTKUNSTENKoldinghusMøntergårdenStatens Museum for Kunst og Vikingeskibsmuseet. Deltagerne er børn og unge fra 2-23 år, og siden 2019 er julefesterne blevet realiseret med økonomiske midler alene fra Poul Due Jensens Fond.

Fonden donerede 100.000 til Børnehjælpsdagens julefester i 2022, 250.000 i 2021 og 500.000 i 2018.

Tidligere år har Fonden også støttet julehjælp gennem de hjemløses organisation, SAND.

Inklusion og fællesskaber

Poul Due Jensens Fond støtter projekter der hjælper udsatte ind i fællesskaber og på arbejdsmarkedet.

Idrætten skaber livsbaner

Samarbejdspartner

DIF

Relationel Velfærd

Samarbejdspartner

Den Sociale Investeringsfond (DSI)

Et stærkt Børns Vilkår i Vestdanmark

Samarbejdspartner

Børns Vilkår

Kollektive Ungebudgetter

Samarbejdspartner

Socialt Udviklingscenter (SUS)

Mærk Jobbet

Samarbejdspartner

Flexfabrikken

Job i almene boligområder II

Samarbejdspartner

BoligViborg, DISCUS

Rekruttering til havnen II (afsluttet)

Samarbejdspartner

Norddjurs Kommune, Grenaa Havn

Antibulli Håndbold

Samarbejdspartner

Hej Fonden

Rekruttering til havnen (afsluttet)

Samarbejdspartner

Norddjurs Kommune

Socialt Jobmatch (afsluttet)

Samarbejdspartner

Syddjurs Kommune, Socialt Udviklingscenter (SUS), Randers Kommune

Uddannelsesparat (afsluttet)

Samarbejdspartner

Skive Kommune

Foreningsliv for alle

Samarbejdspartner

DGI