Ny social effektinvestering skal hjælpe sårbare familier i Viborg Kommune
Boligsocialt samarbejde på tværs af sektorer vil gøre vejen til den rette støtte kortere og nemmere for sårbare familier i Viborg. Indsatsen skal styrke borgernes beskæftigelse, uddannelse, trivsel og livschancer samt øge sammenhængskraften og medborgerskabet i områderne.

I de viborgensiske boligområder Houlkær, Ellekonebakken og Karup Kølvrå oplever mange familier at have svære og sammensatte problemer, hvor flere har sager forskellige steder i kommunen.

En styrket boligsocial indsats skal fremme kontakten mellem familierne og velfærds- og fritidstilbud ved at etablere tværfaglige netværk på tværs af kommunen og boligorganisationerne, så familierne får den bedste og mest helhedsorienteret støtte.

“Vi kan se, at mange kommuner har svært ved at håndtere borgere og familier med komplekse problemer i den normale struktur. Med denne indsats bryder vi strukturen og arbejder på tværs både internt i kommunen og sammen med andre. Med udgangspunkt i familiernes bopæl, rykker vi tættere på dem, og laver en samlet plan,” siger Søren Aakjær, direktør i Viborg Kommune og formand for den boligsociale helhedsplans bestyrelse, Viborg.

Formålet er at etablere tværfaglige teams, der skal opbygge relationer til områdernes beboere og lokalsamfund samt sagsbehandle og træffe myndighedsbeslutninger. Det vil lette byrden for borgeren, da én enkelt medarbejder bliver indgangen til systemet og hjælper med at koordinere de mange tilbud.

"Mennesker i udsatte boligområder bliver ofte kastebold mellem mange forskellige instanser, hvor de selv skal navigere mellem de mange tilbud og kontaktpersoner. Hvis man i forvejen kæmper med sygdom og sociale eller økonomiske problemer, kan det virke fuldstændig uoverskueligt. Derfor er vi glade for at kunne bakke op om at gå nye veje i Viborg Kommune. "
Kim Nøhr Skibsted, fondsdirektør, Poul Due Jensens Fond/Grundfos Fonden

Skal styrke borgerens livschancer

Målene med indsatsen er at øge beboernes beskæftigelsesgrad og mindske skolefraværet blandt børnene i familierne. Indsatsen skal være med til at øge familiernes trivsel og styrke borgerens livschancer.

Derudover skal indsatsen være med til at styrke sammenhængskraften og medborgerskabet i områderne, så den positive forandring gøres permanent i boligområderne.

”Vi ved, at uddannelse og beskæftigelse har en stor betydning for den enkeltes livskvalitet og fremtidige muligheder. Samtidig er der store samfundsøkonomiske gevinster at hente. Ved hjælp af en social effektinvestering gives kommunerne et større økonomisk spillerum til at tænke i nye baner, som i dette tilfælde kan være med til at styrke flere borgeres muligheder for et bedre liv, og som sætter et positivt samfundsøkonomisk aftryk,” siger Camilla Bjerre Damgaard, fondschef i Den Sociale Investeringsfond.

Bredt samarbejde skal skabe varig forandring

Indsatsen er en del af en social effektinvestering, hvor Den Sociale Investeringsfond (DSI) med penge fra Poul Due Jensens Fond og Landsbyggefonden finansierer indsatsen. Kommunen betaler investeringen tilbage, hvis der opnås de ønskede resultater, der både giver gevinst for den enkelte familie og for kommunens budgetter.  En del af midlerne geninvesteres i det lokale boligsociale samarbejde. Modellen er med til at styrke kommunernes mulighed for at afprøve nye løsninger sammen med boligorganisationerne og civilsamfundet.

“Vi er meget optagede af at udvikle løsninger på komplekse udfordringer i vores velfærdssamfund og vores byer. Derfor er vi rigtig glade for det brede samarbejde i Viborg, som vi har stor tiltro til vil skabe varig forandring. Den sociale effektinvestering er nu sat i gang, så vi styrker tilknytningen til arbejdsmarkedet og trivslen i boligområderne. Det er vi stolte af,” siger Aviaja Julie Sigsgaard, afdelingschef i Landsbyggefonden.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil besøgte aktivitetshuset i Houlkær den 13. november 2023. Besøget er startskuddet til den sociale effektinvestering, hvor vi over de næste tre år vil investere 6 millioner kroner i at: 👣forkorte vejen fra ledighed til job eller uddannelse 🧡gøre livet lettere for nogle af de medborgere, der har flest udfordringer i dagligdagen 🎒give børn et bedre liv med mere skolegang og mindre fravær Og samtidig spare penge sammenlignet med den måde, kommuner traditionelt har arbejdet på.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil besøgte aktivitetshuset i Houlkær den 13. november 2023. Besøget var startskuddet til den sociale effektinvestering i Relationel Velfærd. Foto: Emil Overgaard Bruhn/Socialt Udviklingscenter SUS

Relationel Velfærd i tal

460

personer

Borgerne i målgruppen er alle bosat i et af tre boligområder i Viborg Kommune: Houlkær, Ellekonebakken
og Karup Kølvrå. Der er i alt ca. 5.000 borgere i de tre boligområder, og det forventes, at ca. 460 borgere eller deres familie vil modtage indsatsen i løbet af indsatsperioden.

9

partnere

Fonden gennemfører projektet med i alt ni partnere, herunder Den Sociale Investeringsfond, Landsbyggefonden, Viborg Kommune, Boligselskabet Sct. Jørgen, BoligViborg,  Socialt Udviklingscenter SUS og Aarhus Universitet.

2,6

m

Poul Due Jensens Fond finansierer kommunalt personale samt kontorfaciliteter i boligområderne og implementeringsunderstøttelse i form af et såkald aktionslæringsforløb med en bevilling på 2,6 millioner.

Det samlede projektbudget er på 5,9 millioner kroner

Inklusion og samfundsengagement

Fonden støtter projekter og indsatser som bringer udsatte mennesker tilbage i fællesskabet, i uddannelse eller arbejde.

Idrætten skaber livsbaner

Samarbejdspartner

DIF

Et stærkt Børns Vilkår i Vestdanmark

Samarbejdspartner

Børns Vilkår

Kollektive Ungebudgetter

Samarbejdspartner

Socialt Udviklingscenter (SUS)

Mærk Jobbet

Samarbejdspartner

Flexfabrikken

Job i almene boligområder II

Samarbejdspartner

BoligViborg, DISCUS

Rekruttering til havnen II (afsluttet)

Samarbejdspartner

Norddjurs Kommune, Grenaa Havn

Antibulli Håndbold

Samarbejdspartner

Hej Fonden

Rekruttering til havnen (afsluttet)

Samarbejdspartner

Norddjurs Kommune

Socialt Jobmatch (afsluttet)

Samarbejdspartner

Syddjurs Kommune, Socialt Udviklingscenter (SUS), Randers Kommune

Uddannelsesparat (afsluttet)

Samarbejdspartner

Skive Kommune

Foreningsliv for alle

Samarbejdspartner

DGI