Udvikling af model for partnerskabsaftale
Dette pilotprojekt afsøgte mulighederne for at almene boligforeninger i Randers, Silkeborg og Viborg indgår partnerskaber med lokale entreprenør- og håndværksvirksomheder om at ansætte ledige beboere fra de udsatte boligområder.

Boligforeningerne kan allerede i dag stille krav til deres leverandørvirksomheder om at ansætte ledige i job eller oprette elevpladser. Men der er kun få erfaringer med at udvikle partnerskaber, der er langtidsholdbare og hvor det i praksis er beboere fra boligforeningen, der ansættes. Pilotprojektet skal med en kortlægning af mulighederne sikre et godt grundlag for de konkrete tiltag i et hovedprojekt, hvor ledige beboere skal matches konkrete jobs.

I løbet af foråret 2020 satte 3 styregrupper – en i hver by – mål og rammer for jobskabelsen. Både boligforeninger og virksomheder kommer med input til, hvordan en partnerskabsaftale kan se ud. Projektet vil også trække på erfaringer fra andre byer med samarbejde mellem boligforeninger og leverandørvirksomheder.

"Pilotprojektet viste klart, at der er interesse i en række af de lokale virksomheder, som jævnligt løser opgaver for boligorganisationerne, for at indgå partnerskabsaftaler med boligorganisationerne, jobcentrene og Den Boligsociale Indsats om inklusion af ledige beboere fra de udsatte boligområder. "

Projektets målsætninger er inspireret af FNs verdensmål:

  • Flere beboere i udsatte almen boligområder får tilknytning til arbejdsmarkedet i job eller lærepladser (Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst samt Mål 4: Kvalitetsuddannelse)
  • Forebyggelse af marginalisering, kriminalitet og sociale problemer i udsatte boligområder via job og uddannelse til flere beboere (Mål 10: Mindre ulighed og Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund)
  • Øget rekrutteringsgrundlag for virksomheder, der oplever mangel på arbejdskraft via netværksdannelse og samarbejde mellem boligforeninger og virksomheder, der løser opgaver for boligforeningerne (Mål 17: Partnerskab for handling)

Læs mere: Projektbeskrivelse Job i udsatte boligområder (eksternt link)