Anti-mobning skaber vindere
Hej Fonden vil i et samarbejde med danske håndboldklubber gøre en indsats for at skabe en sund og rummelig kultur på de yngste spilleres hold.

Hej Fonden har noget på hjerte. Ikke blot spilteknik, taktikker og næste sejr. Mikkel Hansen arbejder også for at håndboldspil skal handle om kammeratskab, om træning med sjov og glæde, og om at være gode holdkammerater, der får det bedste ud af fællesskabet. Håndboldstjernerne Mie Højlund og Mathias Gidsel er derfor gået sammen med Mikkel Hansen om at øge inklusionen og nedbringe mobning blandt børn og unge i håndboldmiljøet.

Det er nødvendigt at rette større opmærksomhed mod trivslen i børne- og ungdomshåndbold. I dag stopper hvert 8. barn til en sportsgren på grund af mistrivsel og mobning. Det viser en undersøgelse, som Center for Ungdomsstudier har foretaget for Mary Fonden.

"I dag stopper hvert 8. barn til en sportsgren på grund af mistrivsel og mobning."

Klubindsats mod mistrivsel

Hej Fondens frivillige har været på klubbesøg hos mere end 60 håndboldklubber i landet, og noget tyder på, at arbejdet har en effekt.

Poul Due Jensens Fond støtter Hej Fondens indsats mod mobning i klubber over hele landet. Hej Fonden benytter sig af redskabet Antibulli Håndbold, som er udviklet af MH24 og Mary Fonden i et samarbejde med Trygfonden, Red Barnet og flere håndboldklubber. Redskabet indeholder øvelser og gode råd til såvel børnene, forældrene og klubbens trænere.

Hej Fonden arrangerer også håndboldcamps, hvor børnene træner sammen med Mikkel og andre dygtige trænere. Her er fokus ikke blot på at lære nye teknikker, at skrue bolden rigtigt, men også at lære om fællesskabets styrker og værdien af holdets enkelte spillere.

"Hvis de dygtige spillere hjælper snarere end griner af de mindre heldige talenter, bliver holdet stærkere. Kammeratskab vokser, og spillerne udvikler sig."

På camps deltager forældre, der lærer, hvordan de kan understøtte den gode tone og kultur i klubberne. Ved siden af opvarmning, boldspil og spilleglæde bliver der plads til at bringe Antibullis forskellige værktøjer i spil over for de deltagende. – Alt sammen for også at vinde over mobning, sårende tilråb eller den dårlige tone.

"Med støtten ønsker Poul Due Jensens Fond at understøtte trivsel, den gode tone og teamånd blandt vores yngste håndboldspillere. Dermed modvirker vi, at børn forlader fællesskabet og idrætslivet, fordi de føler sig udelukket fra klubbernes kammeratskab. Det er vigtig lærdom at give de yngste: Alle skal føle sig respekterede og værdsatte."

Hej Fonden afholder bl.a. sportscamps for børn og unge. Foto: Greve Foto

Inklusion og fællesskaber

Poul Due Jensens Fond støtter projekter, som giver flere mulighed for at bidrage til fællesskabet.

Idrætten skaber livsbaner

Samarbejdspartner

DIF

Relationel Velfærd

Samarbejdspartner

Den Sociale Investeringsfond (DSI)

Et stærkt Børns Vilkår i Vestdanmark

Samarbejdspartner

Børns Vilkår

Kollektive Ungebudgetter

Samarbejdspartner

Socialt Udviklingscenter (SUS)

Mærk Jobbet

Samarbejdspartner

Flexfabrikken

Job i almene boligområder II

Samarbejdspartner

BoligViborg, DISCUS

Rekruttering til havnen II (afsluttet)

Samarbejdspartner

Norddjurs Kommune, Grenaa Havn

Rekruttering til havnen (afsluttet)

Samarbejdspartner

Norddjurs Kommune

Socialt Jobmatch (afsluttet)

Samarbejdspartner

Syddjurs Kommune, Socialt Udviklingscenter (SUS), Randers Kommune

Uddannelsesparat (afsluttet)

Samarbejdspartner

Skive Kommune

Foreningsliv for alle

Samarbejdspartner

DGI