Forundersøgelse om afstand mellem ledige og job
I Norddjurs Kommune er der mange arbejdspladser på havnen, som er en af de ti største erhvervshavne i Danmark. Tillige er man ambitiøse og vil gerne være den førende grønne havn i Danmark med cirkulær økonomi og stor viden om genanvendelse. Kommunen, havnen og Region Midt samarbejder om en masterplan for udvikling og vækst. Skal det lykkes, skal der være medarbejdere, der kan løfte de jobs, der vil opstå, når planerne realiseres.

Arbejde på havnen. Foto: Niels Åge Skovbo/FOKUS FOTO

I Norddjurs Jobcenter har man ledige med års erfaring i at være uden for arbejdsmarkedet. Det er en af jobcentrets fornemste opgaver at hjælpe disse mennesker ind på arbejdsmarkedet. Nogle af disse mennesker kunne være oplagte som arbejdskraft på havnen.

I Norddjurs søsætter man nu en undersøgelse af, hvor langt der er fra de ønsker, virksomhederne på havnen har til medarbejdere, og de færdigheder og kompetencer som kommunens ledige kan tilbyde. Det forventes, at der vil være forskelle i udbud og efterspørgsel. Det indgår derfor også, at virksomhedernes ønsker skal udfordres:

  • Hvad har de brug for lige nu?
  • Hvad har de brug for om en årrække?

Det skal også undersøges, om forskellige kortere tilbud om yderligere kvalificering kan mindske afstanden mellem virksomhederne og de ledige. Eller måske tegner der sig en helt tredje løsning?

"Der vil sandsynligvis være tale om en kløft mellem de færdigheder og kompetencer, som potentielle arbejdstagere besidder og de job, der skal kunne besættes i fremtiden. Derfor må vi tænke opkvalificering med ind i billedet. Samtidig må vi også forholde os til, hvad virksomhederne ønsker, hvad de ikke vil have og hvad man eventuelt klarer sig med, og udvikle kommunens tiltag derfra."
Else Søjmark, formand for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, Norddjurs Kommune

 

Konkret plan for flere job

Det er Norddjurs Kommune, der har hånd i hanke med undersøgelsen, hvor de bl.a. vil hente hjælp udefra til at få stillet virksomhederne og ledige de rigtige spørgsmål. I foråret vil undersøgelsens resultater blive fremlagt på en workshop/konference. Deltagerne, som bl.a. vil være fagforeninger, uddannelsesinstitutioner med flere, skal bidrage til yderlige kvalificering af undersøgelsen.

Målet er, at undersøgelsen skal munde ud i en konkrete plan for, hvordan man over en 5-årig periode kan skabe minimum 500 jobs, som kan blive besat med fortrinsvis langtidsledige.

"Virksomhederne på havnen har potentiale til at skabe lokal vækst, men de har et stigende behov for arbejdskraft, især faglært arbejdskraft. Derfor er det godt at undersøge og afprøve nye muligheder for at hjælpe og styrke de eksisterende virksomheder og i sidste ende tiltrække nye virksomheder til havnen."
Henrik Carstensen, administrerende direktør, Grenaa Havn A/S

Inklusion på arbejdsmarkedet

Poul Due Jensens Fond støtter projekter som hjælper flere ind på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland.

Idrætten skaber livsbaner

Samarbejdspartner

DIF

Relationel Velfærd

Samarbejdspartner

Den Sociale Investeringsfond (DSI)

Et stærkt Børns Vilkår i Vestdanmark

Samarbejdspartner

Børns Vilkår

Kollektive Ungebudgetter

Samarbejdspartner

Socialt Udviklingscenter (SUS)

Mærk Jobbet

Samarbejdspartner

Flexfabrikken

Job i almene boligområder II

Samarbejdspartner

BoligViborg, DISCUS

Rekruttering til havnen II (afsluttet)

Samarbejdspartner

Norddjurs Kommune, Grenaa Havn

Antibulli Håndbold

Samarbejdspartner

Hej Fonden

Socialt Jobmatch (afsluttet)

Samarbejdspartner

Syddjurs Kommune, Socialt Udviklingscenter (SUS), Randers Kommune

Uddannelsesparat (afsluttet)

Samarbejdspartner

Skive Kommune

Foreningsliv for alle

Samarbejdspartner

DGI