Collective impact projekt i Silkeborg Kommune
Innovation Silkeborg bliver epicenteret i et ambitiøst collective impact-projekt, der skal skabe mere fællesskab for unge i Silkeborg.

Forekomsten af ensomhed er høj i ungdomsårene (12%), og problemet er stigende. Tallet er særlig højt i Region Midtjylland, for unge der hverken er i uddannelse eller arbejde (25%). Ensomhed øger samtidig risikoen for sygdom (depression, hjertesygdom mv.) og dermed sygefravær. Ensomhed har derfor negative konsekvenser for både den enkelte og samfundet. I værste fald udgør ensomhed i ungdomsårene starten på et liv præget af ensomhed, hvor man typisk lever alene og er på kanten af arbejdsmarkedet.

"Flere i Fællesskaber handler i sin essens om at tage ansvar for en generation, hvor mange desværre mistrives. Når man føler sig isoleret og ekskluderet er det vanskeligt at mestre livet, herunder uddannelse, arbejde og parforhold. "

Projektet skal afhjælpe ensomhed i Silkeborg Kommune ved at tilbyde unge en vej ind i fællesskaber gennem et såkaldt collective impact-projekt (metode fra Stanford University), som fremmer nye arbejdsformer mellem det offentlige, civilsamfund, erhvervsliv og vidensmiljøer. Det bærende element er en struktureret proces, hvor aktørerne sætter fælles mål og indgår i partnerskaber – i dette tilfælde om ”Flere i Fællesskaber”.

Mange partnere

Bag projektet står Silkeborg Kommune, DEFACTUM – Region Midtjylland, Ventilen, Ældre Sagen, Frivilligcenter Silkeborg, InnovationSilkeborg, Silkeborg Højskole, Selvhjælp Silkeborg, Come Together og Jysk børneforsorg/Fredehjem, der har forpligtet hinanden på at arbejde sammen om at bekæmpe ensomhed. Partnerne er trådt sammen, fordi der er brug for alles viden, kompetencer og kapacitet.

Projektet er finansieret af Danske Regioner, Poul Due Jensens Fond (Grundfos Fonden), Tryg Fonden, Silkeborg Kommune, Ældresagen, Helsefonden, Fonden Ensomme Gamles Værn og DEFACTUM i Region Midtjylland.

Poul Due Jensens Fond støtter projektet med 2.524.500 kr. til projektledelse, aktiviteter og udvikling af indsatser til ensomme unge og generationsmøder.