Civilsamfundet hjælper udsatte i uddannelse og job
Under overskriften 'Idrætten skaber livsbaner' gemmer der sig to initiativer som med udganspunkt i idrætten skal hjælpe hhv. unge langtidsledige og tidligere udsendte tættere på et aktivt liv med uddannelse og job.

Startblokken

Det overordnede formål med ”Startblokken: Idræt Skaber Livsbaner” er at få unge i alderen 18-29 år, som ikke er i uddannelse eller beskæftigelse, ind på en livsbane, hvor de trives, får en uddannelse eller et job og bliver en integreret del af det danske samfund.

Dette formål indfries ved at skabe en ny civilsamfundsløsning, der anvender idrætten med dens nationale infrastruktur af lokale foreninger og professionelle idrætsklubber til at styrke de unges trivsel, livsmestring, motivation, kompetencer og muligheder.

Med Startblokken, Danmarks Idrætsforbunds nye initiativ, går civilsamfundet forrest for at skabe varig og strukturel ændring, så de unge igen kan finde fodfæste og fællesskab i job eller uddannelse.

Med Startblokken, Danmarks Idrætsforbunds nye initiativ, går civilsamfundet forrest for at skabe varig og strukturel ændring, så de unge igen kan finde fodfæste og fællesskab i job eller uddannelse.

Under styring af Danmarks Idrætsforbund (DIF) vil idrætsforeningerne og idrætsklubberne i samarbejdet med deres erhvervsnetværk og landets kommuner med andre ord blive øvebaner for de unge, der skal finde en vej i livet.

 Startblokken er forankret i Danmarks Idrætsforbund (DIF) og drives af et tværgående partnerskab med partnere og aktører fra fonde, idrætten, civilsamfund, offentlige parter og erhvervsliv:

  • Styregruppe med 11 medlemmer fra både erhvervsliv, idrættens verden og sociale aktører – herunder Dansk Boldspilsunion (DBU), Bikubenfonden, Den Sociale Investeringsfond, Reformkommissionen og Dansk Industri.
  • Politisk følgegruppe med bred repræsentation fra politiske partier.
  • Følgegruppe med brede faglige kompetencer ind i initiativet.

Veteran Match

DIF Soldaterprojekt laver idrætstilbud rundt om i hele Danmark for både fysisk og psykisk skadede veteraner. Tilbuddene spænder fra lokale Safe Zones, over hjælp ind i det lokale foreningsliv til camps for både veteraner og pårørende.

"For mellem 15-20% af de hjemvendte veteraner har udsendelsen givet udslag i et liv med fysiske og psykiske mén, der har resulteret i depressioner, social angst, misbrug og skam."

For alle veteraner er det gældende at de på et tidspunkt skal videre på deres rejse fra en militær til en civil tilværelse. Heldigvis kommer langt de fleste veteraner styrkede hjem fra udsendelser til verdens brændpunkter, men for mellem 15-20% af de hjemvendte veteraner har udsendelsen givet udslag i et liv med fysiske og psykiske mén, der har resulteret i depressioner, social angst, misbrug og skam.

DIF sportsaktiviteter for veteraner

DIF Soldaterprojekt hjælper skadede veteraner tilbage i fællesskabet. Foto: DIF

I centrum for soldaterprojektet er veteranerne, som støttes og inspireres til at finde et selvstændigt og meningsfyldt liv. Projektet anvender idræt og det fællesskab, som er omkring dette til at understøtte veteranernes reintegration med fokus på at skabe sociale netværk og øge livsindholdet for den enkelte veteran, herunder aktiviteter som hjælper veteranerne med at finde tilbage på det danske arbejdsmarked.

Veteran Match

Veteran Match har flere formål. Vigtigst er det at skabe fundamentet for et liv med mening og indhold for de deltagende veteraner, skadede såvel som ledige. Visionen er, via befolkningens anerkendelse og eliteklubbernes loyale erhvervsnetværk, at gøre en forskel på beskæftigelsesområdet, samt at hjælpe og motivere veteraner på deres vej fra militær til civil.

Veteran Match 2021

Veteran Match er et tilbud til både skadede og ledige veteraner. Foto: DIF

Fondens bidrag til projektet sikrer, at tiltaget omkring Veteran Match udvikles og kvalitetssikres, således at flere sportsgrene og ikke mindst flere kommuner og deres veteraner kan inkluderes. Midlerne vil gå til såvel national koordinering som lokale indsatser, metodeudvikling, monitorering, kommunikation og aktiviteter for og med målgruppen.

"Samarbejdet med Poul Due Jensens Fond/Grundfos er helt essentielt for, at vi overhovedet kan have Veteran Match fremadrettet som en del af vores arbejde med de danske veteraner. Det betyder endvidere, at vi nu kan kvalitetssikre dette gode tiltag for de danske veteraner samtidig med, at vi kigger ind i muligheden for inden for en overskuelig fremtid at udvide til andre målgrupper. "
Rune Oland Tanggaard, projektchef, DIF Soldaterprojekt

Om DIF Soldaterprojekt

Med støtte fra Forsvarsministeriet hjælper Danmarks Idrætsforbund (DIF) de soldater, der har betalt en høj pris under udsendelse i internationale militære missioner.

Projektet skal være fundamentskabende i idrættens aktiviteter og idrætstilbud med henblik på at genetablere den nødvendige livsbalance, som kræves i overgangen fra militær til civil.

Støtte og synergi
Fonden har gennem e årrække samarbejdet om projektet Mærk Jobbet med Flexfabrikken og SUS, som bidrager aktivit ind i Startblokken. Mærk Jobbet afsluttes i begyndelsen af 2024.