02. Dec. 2022
Poul Due Jensens Fond øger den årlige støtte til juleindsamlinger fra 2 til 3 millioner kroner. Støtten fordeles i 2022 mellem fire organisationer: Mødrehjælpen, Røde Kors, Dansk Folkehjælp og Børnehjælpsdagen.

Julen er hjerternes fest. Mens de fleste børn og voksne glæder sig til julen, så er højtiden for mange udsatte børn og unge i Danmark forbundet med store bekymringer og afsavn. De har ikke råd til julemiddag, juletræ eller gaver. Ikke mindst for børnene er julen forbundet med følelsen af at stå udenfor.

Børnehjælpsdagen: 100.000 kr

Fonden har siden 2018 sponsoreret Børnehjælpsdagens traditionsrige julefester i Aarhus, Aalborg, Herning, Kolding, København, Odense, Roskilde og Vordingborg for omkring 1000 anbragte børn og unge, der bor på døgninstitutioner og opholdssteder i hele landet. Aldersgruppen er fra 2-23 år.

“Julefesterne er for mange af børnene en tilbagevendende og positiv tradition i en ellers til tider svær tid for netop denne målgruppe. For mange er julen familiernes fest, men det kan være svært, hvis ens egne familierelationer er brudte eller fyldt med udfordringer. Derfor er det ekstra vigtigt at skabe et trygt forum, hvor julens glæde kan sænke sig og vi kan få fyldt børnene og de unge op med begejstring, glæde, gode relationer og et stærkt fællesskab,” forklarer Ida Lissau Jacobsen, Projekt- og Arrangementschef hos Børnehjælpsdagen

Røde Kors: 1,2 millioner

Julehjælpen fra Røde Kors består af en julepakke eller et gavekort til dagligvarer (900 kr.), som uddeles af Røde Kors’ frivillige i 195 lokalafdelinger, hvilket gør uddelingen stort set landsdækkende.

”I Røde Kors har vi oplevet en voldsom stigning i antallet af henvendelser om julehjælp. Ansøgerne er presset af stigende inflation og energiudgifter. Vi prøver at imødekomme alle relevante ansøgninger, men det bliver svært i år,” siger Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors.

Røde Kors’ julehjælp støtter ikke kun familien i julen. Når julen er slut, inviteres børnefamilierne indenfor og tilbydes hjælp og støtte, så de får mere overskud i hverdagen.

“Vi hjælper bl.a. familierne til at danne netværk og til at finde vej i det offentlige system. Vi inviterer børnene på ferielejre, hjælper dem med lektierne og giver tilskud til, at de kan få en god og aktiv fritid på lige fod med andre børn,” fortsætter Ander Ladekarl.

I 2021 modtog 15.000 børnefamilier julehjælp fra Røde Kors.

Julenise fra Mødrehjælpen.

Mødrehjælpen: 1,2 millioner

Mødrehjælpens julehjælp går til forældre med lav indkomst/et lavt rådighedsbeløb, der ofte ikke er højere end et par tusind kroner om måneden. Mødrehjælpens Julehjælp er en økonomisk hjælp, der dækker udgifter til bl.a. julemad og julegaver. Derudover er julehjælpen også en langsigtet indsats, hvor børnefamilierne har mulighed for at få rådgivning samt deltage i lokale aktiviteter.

"De forældre, der søger julehjælp hos os, er ofte på kontanthjælp, de har sjældent det store netværk, og de kæmper med psykiske og fysiske udfordringer. Samtidig fortæller forældrene os, at de i år er ekstra ramt på økonomien, fordi priserne på dagligvarer, el og gas er steget. Med rekordmange ansøgninger i 2022 har vi derfor mere end nogensinde brug for donationer fra danskerne, hvis børnefamilierne skal kunne holde jul."
Ninna Thomsen, direktør i Mødrehjælpen

I 2021 rakte Mødrehjælpens indsamlede midler til at give i alt 13.121 af landets fattigste børn i 7.186 familier mulighed for at fejre jul. Det er 39 % flere end i 2020.

Over 14.000 børnefamilier har i 2022 søgt om julehjælp fra Mødrehjælpen.

Dansk Folkehjælp: 500.000

Dansk Folkehjælp er Danmarks største formidler af julehjælp og kunne i 2021 yde støtte til 12.632 fattige og udsatte børnefamilier i form af en julekurv eller et gavekort til dagligvarer (800 kr.) samt et gavekort på 1.000 kr. til indkøb af gaver.

"Skellet mellem rig og fattig i Danmark er blevet større, og tusindvis af børn lider afsavn i deres hverdag. De rekordhøje prisstigninger presser udsatte børnefamilier ekstra hårdt. Derfor er det vigtigt, at børnene én dag om året kan føle sig som deres jævnaldrende og nyde en glædelig juleaften."
Dansk Folkehjælp

Med julehjælpen kommer også et tilbud til familierne om at blive tilknyttet et netværksforløb hos Dansk Folkehjælp, som skal bidrage til at forbedre familiernes livssituation.

Se sidste års juledonationer her.

Inklusion og samfundsengagement

Fonden støtter initiativer og organisationer, der hjælper udsatte tilbage i fællesskabet.