Community Engagement Grant
Fonden allokerer 20m DKK årligt til lokale initiativer i Grundfos' selskaber, som bidrager til inklusion af udsatte i fællesskaber og på arbejdsmarkedet samt projekter der bakker op om klimadagsordenen.

Poul Due Jensens Community Engagement Grant skal støtte Grundfos-selskabernes engagement og samarbejde med lokale NGO’er, institutioner, myndigheder om aktiviteter og initiativer til gavn for lokalsamfundet hvor som helst i verden Grundfos opererer. Grundtanken med puljen er at styrke og øge Grundfos’ tradition for at engagere sig socialt og fremme godt naboskab i hele verden.

"Grundfos har altid involveret sig i samfundet og taget et socialt ansvar for særligt udsatte."
Kim Nøhr Skibsted, fondsdirektør
  • Fonden må jf. Fondsloven ikke donere penge til Grundfos’ selskaber, derfor er det vigtigt at aktiviteterne foregår i partnerskab med en ekstern organisation
  • Fonden bør desuden nævnes i forbindelse med kommunikation om projekterne (fx pressemeddelelser, skiltning eller i andre medier).

Ansøgningsproces

De støttede projekter skal være i overensstemmelse med de seks Grundfos-værdier, der er grundlæggende for hvordan virksomheden opererer globalt.

FANT works to improve life opportunities for young people in Ghana and Sierra Leone.

FANT – Football for A New Tomorrow arbejder for at forbedre unges levevilkår i Ghana og Sierra Leone. Foto: Christian Als