06. Jan. 2023
Poul Due Jensens Fond støtter anden fase af Projekt Jobløft, som skal øge andelen af beboere i udsatte boligområder i job eller uddannelse gennem et tæt og konstruktivt samarbejde mellem boligselskaber, jobcentre og boligselskabernes underleverandører.

I de seneste to år har partnerne bag Jobløft – boligorganisationer, det boligsociale, jobcentre og uddannelsesinstitutioner i hhv. Silkeborg og Viborg – udviklet nye og virkningsfulde metoder og samarbejdsmodeller. De gode resultater udløser nu en donation på 2,9 millioner kroner til projektets fase 2, som skal bygge videre på de gode erfaringer og udbrede kendskabet blandt de danske boligselskaber.

Projekt Jobløft logo

Projekt Jobløft er et partnerskab bestående af bl.a. boligselskaber og jobcentre i Viborg og Silkeborg. Konsulenthuset DISCUS bidrager med koordinering og fremdrift på tværs af de to byer.

Jobsamtaletræning og håndværkercaféer

Ideen i projektet er at etablere et tæt og konstruktivt samarbejde med boligorganisationernes leverandørvirksomheder om jobskabelse. Ud over at udvikle arbejdsgange til at håndtere konkrete jobmatch, har projektet arbejdet med tiltag, hvor leverandørvirksomhederne byder ind på andre måder, når beboere langt fra arbejdsmarkedet skal have et jobløft.Partnerne deler løbende erfaringer og idéer og tilpasser dem til de lokale forhold og muligheder.

  • I Viborg har man fx indført jobsamtaletræning, hvor lokale virksomhedsledere fra Viborg holder rådgivnings- og sparringssamtaler med ledige for at styrke deres motivation og tro på, at der også er job til dem.
  • I Silkeborg har man afholdt jobløft-caféer, hvor lokale håndværkere fortæller unge om deres fag og dermed inspirerer dem til at tage en erhvervsuddannelse.
Håndværkercafé i Silkeborg.

Håndværkercafé i Silkeborg. Foto: DISCUS

Fokus på videndeling og best practice i fase 2

Den grundlæggende samarbejdsmodel og en række metoder er nu på plads. I de kommende to år vil partnerne videreudvikle indsats og metoder – særligt med fokus på jobsamtaletræning, fremme interessen for erhvervsuddannelser blandt unge samt etablering af ’træningsbaner’ for ledige beboere, som har en lidt længere vej til arbejdsmarkedet.

Partnerne vil desuden udbrede viden og erfaringer fra projekt Jobløft til andre udsatte boligområder i Danmark, både gennem BL (Danmarks Almene Boliger) og Landsbyggefonden og i et netværk af boligsociale aktører fra andre udsatte boligområder. Forventningen er at møderne i netværket også vil bidrage til udviklingen af Jobløft, da der i mange udsatte boligområder er gang i nye spændende ideer og initiativer, der skal støtte beboere i at komme i job og uddannelse.

"Vi sagde straks ja, da vi blev præsenteret for idéen om at samarbejde med vores leverandører om at skabe job til vores beboere. Det giver rigtig god mening og vi forventer, det vil få en positiv betydning for vores lokalmiljø. Særligt i vores eget boligområde, men også i kommunen som helhed. Og vi tror, erfaringerne fra dette projekt også kan være med til at løfte almene boligområder andre steder i landet. "
Klaus Madsen, forvaltningsdirektør i Boligselskabet Sct. Jørgen

Virksomheder vil gøre en forskel

Job og uddannelse øger de ledige beboeres livschancer og medvirker til at bryde negativ social arv. Det både kan og vil leverandørvirksomhederne gerne bidrage til. Særligt når projektet henvender sig med fokus på partnerskab og socialt ansvar – og ikke alene om konkrete jobåbninger.

Direktør i BE Installationer, Brian Bryrup.

Direktør i BE Installationers Viborg-afdeling Brian Bryrup var en af de første som sagde ja til at indgå i en jobsamtaletræning. Han var meget positivt overrasket over kandidaternes motivation og fleksibilitet. Foto: Poul Due Jensens Fond

Det gælder både de lokale håndværkere, som løser drift- og vedligeholdelsesopgaver samt entreprenører mv., der står for større renoveringsopgaver. Også lokale butikker og virksomheder, der ligger i området, men ikke nødvendigvis er leverandører til boligorganisationerne, ønsker at bidrage ved at tage et socialt ansvar.

Samarbejdspartnerne i projektet er BoligViborg, Boligselskabet Sct. Jørgen, AAB Silkeborg, Arbejderens Byggeforening, Boligsocial Helhedsplan i Viborg, Boligsocial Helhedsplan i Silkeborg, Jobcenter Silkeborg og Jobcenter Viborg samt Mercantec Viborg. Projektet, som løbende evalueres af DISCUS, støttes af Grundfos Fonden i 4 år fra 2021-2024.