24. May. 2023
Nyt samarbejde mellem kommuner, foreningsliv, erhvervsliv og den professionelle idræt skal gøre civilsamfundet til en afgørende aktør i kampen for at aktivere godt 40.000 langtidsledige unge.

Danmark er i dag i fare for at miste grebet om en gruppe af de mest udsatte unge, som ikke er en del af et fællesskab på en uddannelsesinstitution, på arbejdsmarkedet eller i civilsamfundet, hvilket har afgørende betydning for de unges overgang til voksenlivet og deres muligheder fremover.

Hidtil har velfærdssamfundet ikke formået at aktivere og rumme målgruppen, der i skrivende stund tæller godt 40.000 unge i alderen 18-29 år, men civilsamfundet og foreningsdanmark har potentialet til at gøre en forskel for disse unge.

Sådan lyder budskabet nu i Reformkommissionens dugfriske udmelding om en af samfundets store sociale udfordringer, og den bold er Danmarks Idrætsforbund klar til at gribe med et hold af stærke medspillere.

"Det seneste år har vi arbejdet intenst på at udvikle et alternativ eller supplement til de traditionelle jobcentre og andre aktører, der har haft svært ved at aktivere de unge, der står uden for arbejds- og uddannelsesfællesskabet. Alle brikker er endnu ikke på plads, men med Reformkommissionens nye anbefalinger af civilsamfundet som en afgørende spiller for at lykkes, vil vi gerne markere, at vi er langt med en model, som vi er overbeviste om kan gøre en afgørende forskel for de langtidsledige unge."
Frans Hammer, næstformand, DIF

Med en ny og ambitiøs beskæftigelsesindsats for de unge melder DIF sig således på banen med en tværsektoriel indsats, der er blevet arbejdet med intenst det seneste år.

I indsatsen aktiveres det etablerede foreningsliv og en bred vifte af professionelle klubber, der på tværs af sportsgrene vil gå sammen om at tilbyde en ny vej for Danmarks ledige unge, der er faret vild i tilværelsen og i dag står på kanten af samfundet.

Idrætten skaber trygge fællesskaber

Ambitionen er at lancere indsatsen ultimo 2023, hvorfra indsatsen skal videreudvikles de kommende år. Konkret skal de ledige unge i et samspil med kommunerne visiteres ud i trygge aktivitetsfællesskaber med fokus på at styrke de unges livsduelighed og trivsel.

Bag disse aktiviteter står dedikerede idrætsforeninger og professionelle sportsklubber, der tilbyder den struktur og rytme, som skal styrke den enkelte til at mestre en forpligtende hverdag, der kan øge beskæftigelsesparatheden. Derfra matches de unge via ansatte ’brobyggere’ med sportens erhvervsnetværk, der kan sluse de ledige unge ud på arbejdspladser og/eller styrke dem til at komme i uddannelse.

Solid erfaringsbase

Inspirationen til modellen kommer blandt andet fra Veteran Match-indsatsen, hvor DIF Soldaterprojekt sammen med kommuner og professionelle fodbold-, ishockey- og håndboldklubber de seneste tre år har hjulpet skadede veteraner ud i jobforløb hos klubbernes erhvervsnetværk som en del af et styrket fokus på at tage et større samfundsansvar. Denne model danner også grundlag for idrættens indsats for ledige unge, som også er inspireret af DBU’s ’Fodbold for Fremtiden’, ’FCM Samfund’ og ’Flexfabrikken’, der alle har hjulpet borgere i beskæftigelse.

DIF's Veteran match banner på ishockeybanen

I september afvikler DIF Soldaterprojekt (fra Danmarks Idrætsforbund) sammen med klubber fra 3F Superligaen, HTH Herreligaen og Metal Ligaen kampe, hvor danske krigsveteraners indsats i globale brændpunkter hyldes og anerkendes. Foto: Henning Bagger

Derudover har DIF høstet erfaringer fra succesfulde sociale initiativer i Premier League-klubberne Liverpool FC, Brentford FC samt den svenske fodboldklub Malmø FF, som har haft stor succes med at hjælpe borgere i job sammen med Malmø Kommune. Læs mere her.

Fondsstøtte sikrer indsats

Indsatsens etablerende fase skal finansieres af en række dedikerede fonde, som er direkte involveret i udviklingsprocessen. Disse fonde, som blandt andre tæller Poul Due Jensens Fond og Det Obelske Familiefond, skal blandt andet finansiere ansættelsen af decentrale brobyggere, der over hele landet skal agere bindeled mellem DIF, kommune, ledige unge og aktørerne fra idrætsverdenen og erhvervslivet.

"Mange af de unge, som slår sig på uddannelsessystemet, savner et fællesskab, hvor de kan udvikle sig i trygge rammer og danne stærke relationer til andre. Mange sportsklubber gør en prisværdig indsats for at række ud til udsatte unge i det omgivende samfund, men der er potentiale til at løfte både metoder og resultater. Derfor bakker vi op om en mere koordineret indsats for at lykkes med at få udsatte grupper i samfundet med i fællesskabet og ind på arbejdsmarkedet."
Kim Nøhr Skibsted, fondsdirektør.

Fonden har gennem flere år støttet inklusionsindsatser i sportens verden.

“Vi er involveret i udviklingen af det nationale initiativ, fordi det kan bidrage til at løse et af vores store komplekse samfundsfundsproblemer. I dag er der unge, som ikke er en del af et fællesskab – hverken gennem uddannelse, arbejde eller fritidsinteresser – og det har store negative konsekvenser for de unges muligheder fremover. Med et konkret fokus på livsduelighed, trivsel og arbejdsfællesskaber kan idrætten potentielt skabe nye livsbaner for udsatte unge,” siger John Amund Tønnes, direktør i Det Obelske Familiefond.

Målet er, at indsatsen ved udgangen af en fireårig periode kan forankres permanent på lokalt og nationalt niveau.

Inklusion og samfundsengagement

Fonden bakker op om indsatser, der hjælper udsatte ind i fællesskabet og på arbejdsmarkedet.