06. Feb. 2024
En stor gruppe unge står uden for fællesskabet på en uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Nyt samarbejde mellem aktører fra idrættens verden, fonde, kommuner og erhvervsliv skal støtte de unge til nye livsbaner.

40.000. Omtrent så mange danskere mellem 18 og 29 år er ikke i uddannelse og står uden for arbejdsmarkedet. Udfordringen er forsøgt løst i årtier gennem flere indsatser og reformer, uden at det har rykket andelen af unge uden for arbejde og uddannelse markant. Derfor kalder problemet på nytænkning af rammer, kulturer og strukturer.

Netop de ændringer håber initiativet, der går under navnet Startblokken, at kunne skabe gennem nyskabende partnerskaber. Og ved at samle førende aktører håber det nye initiativ at være med til at knække kurven. Samskabelsen sker under ledelse af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og udfolder sig lokalt i de professionelle idrætsklubber.

“Danmark har brug for de unge. De er en ressource for vores samfund, hvis vi hjælper dem ordentligt på vej. Idrættens fællesskaber kan noget helt særligt i den forbindelse og med koblingen til de professionelle klubbers erhvervsnetværk tror vi på, at vi kan løfte opgaven ved at give de unge nye netværk ind i de virksomheder, som loyalt støtter op om de professionelle klubber weekend efter weekend,” siger Frans Hammer, næstformand i DIF.

Med Startblokken, Danmarks Idrætsforbunds nye initiativ, går civilsamfundet forrest for at skabe varig og strukturel ændring, så de unge igen kan finde fodfæste og fællesskab i job eller uddannelse.

Med Startblokken, Danmarks Idrætsforbunds nye initiativ, går civilsamfundet forrest for at skabe varig og strukturel ændring, så de unge igen kan finde fodfæste og fællesskab i job eller uddannelse.

Tværgående partnerskab vil skabe holdbar løsning

Med udgangspunkt i Danmarks Idrætsforbund (DIF) er initiativet udviklet i et tværgående partnerskab bredt repræsenteret fra fonde, idrætten, civilsamfund, offentlige parter og erhvervsliv. Initiativet er muliggjort med donationer fra flere fonde.

Ambitionen er at udforske og skabe de rette strukturer, hvor kommuner, erhvervsliv og idrætsklubber lokalt danner partnerskaber for at kunne hjælpe de 40.000 unge godt videre i livet.

"Idrætsklubberne er en vigtig integreret del af samfundet, hvor der er fællesskaber og rummelighed. Også for de unge. Med Startblokken ønsker vi at diskutere løsningerne – og ikke problemerne. Startblokken skal løfte sig til en national struktur for at skabe en større bevægelse. Det kræver at turde prøve nye veje af, hvor civilsamfundet, erhvervslivet og det offentlige spiller sammen og skaber tillidsfulde rum til de unge at udfolde sig i."
Kim Nøhr Skibsted, direktør, Grundfos Fonden.

Startblokken ønsker at favne og bygge videre på de gode erfaringer, man har fra andre idrætsindsatser for unge uden uddannelse og job. Bl.a. i Malmø FF og store britiske klubber som Liverpool og Arsenal, og i Fondens tidligere projekt, Mærk Jobbet.

Erfaringer sat i system

Startblokken udfolder sig lokalt i professionelle idrætsklubber frem for i jobcentre. I den lokale professionelle idrætsklub vil den unge møde en Startblokken-brobygger og indgå i et fællesskab med andre unge i samme situation.

I Startblokken bliver de unge hjulpet gennem fire faser, kaldet øvebaner, som er tilrettelagt til den enkelte unge. Formålet med de fire øvebaner er at give de unge succesoplevelser, fællesskab, selvtillid og modne den unge til en hverdag med enten uddannelse eller job.

I den første øvebane handler det om at aktivere de unge gennem forskellige former for idrætsaktiviteter og hjælpe dem til at blive en del af et fællesskab med andre unge i samme situation. Løbende bliver forløbet intensiveret og inkluderer eksempelvis praktikforløb, virksomhedsbesøg og småjob i sportsklubberne samt i de virksomheder, som indgår i de professionelle klubbers erhvervsnetværk.

"I Startblokken bliver de unge hjulpet gennem fire faser, kaldet øvebaner, som er tilrettelagt til den enkelte unge. Formålet med de fire øvebaner er at give de unge succesoplevelser, fællesskab, selvtillid og modne den unge til en hverdag med enten uddannelse eller job."

I foråret 2023 offentliggjorde Reformkommissionen (en enhed nedsat af regeringen med fokus på at løse komplekse udfordringer i samfundet) en ny rapport, der understreger, at civilsamfundet skal på banen, hvis man skal lykkes med at få de omkring 40.000 langtidsledige unge på arbejdsmarkedet.

Det er 27-årige Kristine Petersen fra Rødkærsbro, der ligger i Viborg kommune, enig i. Hun har selv bokset med at finde den rette hylde, og for hende har rammerne betydning:

“Jeg har det med kommunen, som jeg har det med banken. Man bliver lidt kvalt, når man er der. Det er ligegyldigt, hvor sød en sagsbehandler, man har. Det er stadigvæk de stive, rene omgivelser, hvor man er i en boks og bare er endnu et nummer. Det er rart, hvis man kan komme ud i andre omgivelser og undgå det samme hvide lokale med det samme bord og de samme stole.”

27-årige Kristine Petersen fra Rødkærsbro er i målgruppen for at blive en del af Startblokkens indsatser.

27-årige Kristine Petersen fra Rødkærsbro er i målgruppen for at blive en del af Startblokkens indsatser, der skal hjælpe unge i job eller uddannelse. (Foto: Viborg FF)

En række lokale idrætsprojekter har tidligere med succes hjulpet unge. DBU’s Fodbold for fremtiden har sammen med jobcentre skabt fællesskaber for unge langtidsledige for at rykke dem tættere på arbejdsmarkedet. Professionelle klubber som FC Midtjylland og Randers FC er gode til henholdsvis at aktivere deres erhvervsnetværk til at skabe jobmatches med ledige unge og til at styrke den unges personlige udvikling. Og Sportucation, der er udviklet i et samarbejde mellem Bikubenfonden og DGI Sydøstjylland, har gode erfaringer med at bruge idrættens fællesskaber til at hjælpe unge, der er i risiko for ikke at få en uddannelse.

Med Startblokken har man samlet erfaringerne med tværgående samarbejder mellem idrætsklubber, kommuner og erhvervsliv, og ønsker at udvikle en mere systematiseret tilgang til ungegruppen, der kan rulles ud i hele landet ved at forankre initiativet i de professionelle idrætsklubber, som i forvejen har en høj profil og anerkendelse i lokalområdet.

”Vi er godt på vej med Startblokken og vil de kommende måneder rulle initiativet ud i flere professionelle idrætsklubber. Vi håber også, at flere vil være med til at udvikle en solid model for aktiveringen af de unge fremover,” siger Frans Hammer, næstformand i DIF.

Inklusion og samfundsengagement

Vi tror, det er vigtigt for alle mennesker at være en del af et fællesskab.