11. Apr. 2024
Hvordan baner vi veje til beskæftigelse for unge i udsatte positioner? Mærk Jobbet har i perioden 2021 til 2023 afprøvet og udviklet en hidtil uset model for lokal og tværsektoriel jobskabelse for unge mellem 16 og 30 år uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Socialt Udviklingscenter SUS har været evaluator og udviklingspartner.

I mange år har det været en udfordring at reducere andelen af unge uden for arbejdsmarkedet. I 2021 var ca. 77.000 unge i alderen 15-29 år ikke i job eller uddannelse, hvilket svarer til 7,6 procent af aldersgruppen – en andel, der stort set har været uforandret siden 2010.

Til trods for at årsagerne til denne udfordring har været anerkendt og forsøgt løst, har det altså ikke haft den ønskede effekt, når man alene kigger på gruppens størrelse. Evalueringen af Mærk Jobbet antyder, at modellen med fordel kan bruges som inspiration til, hvordan vi kan bane vej til job og uddannelse for mange unge, som har stået uden for i lang tid.

  • Evalueringsrapporten (eksternt link) præsenterer den vigtigste læring fra arbejdet med at etablere lokale partnerskaber og 9 anbefalinger til, hvordan arbejdet kan gribes an på en god måde.
"Mærk Jobbet udspringer af et unikt partnerskab bestående af Poul Due Jensens Fond, FlexFabrikken (projektejer), håndboldklubber fra Kvindeligaen med Divisionsforeningen i ryggen samt en række lokale jobcentre."

Modellen virker

Mærk Jobbet lykkedes med at få 68 % af de unge i job, uddannelse eller praktik. Det vurderes at være et godt resultat sammenlignet med gennemsnittet for målgruppen. Resultatet indikerer, at modellen virker – særligt når forudsætningerne for at de involverede aktører kan “spille hinanden gode” er til stede.

Unge deltagere i Mærk Jobbet med skilte hvorpå deres drømmejobs er skrevet

Unge deltagere i Mærk Jobbet. Foto: Flexfabrikken.

Så hvad var det, der så ud til at virke? Her peger evalueringen på, at der i særlig grad blev skabt resultater, når der var tæt samarbejde og løbende koordinering mellem underviserne i kursusforløbet og ressourcepersonerne i håndboldklubberne, og når håndboldklubberne fungerede som døråbnere til virksomheder fra deres sponsornetværk.

  • Evalueringsrapporten (eksternt link) præsenterer den vigtigste læring fra arbejdet med at etablere lokale partnerskaber og 9 anbefalinger til, hvordan arbejdet kan gribes an på en god måde.

Desuden var det virksomt, at medarbejderne omkring de unge arbejdede med afsæt i en kombination af stærke relationelle kompetencer og evne til at tale ind i virksomhedernes virkelighed for at hjælpe dem til at se potentialet i at ansætte en ung fra Mærk Jobbet.

"Mærk Jobbet har givet værdifulde læring, som med fordel kan bruges i videreudviklingen af, hvordan vi skal hjælpe unge, der har stået udenfor i lang tid, med at tage skridt henimod uddannelse og job."

Projekt Mærk Jobbet er nu lukket, men Fonden har taget de gode erfaringer og projektpartnere med videre i den landsdækkende satsning, Startblokken.