Forskningsindsatsen i 2023

68

mio.

Fonden donerede 68 millioner kroner til forskning og læring i 2023.

27 %

27% af Fondens samlede donationer gik til forskning i 2023.

>>

Du kan læse mere om vores indsatser i Fondens årsskrift.

Historisk stor bevilling til Naturviden-
skabernes Hus

13,65 millioner kroner i en enkelt bevilling fra Poul Due Jensens Fond. Det er det største beløb, Naturvidenskabernes Hus til dato har modtaget på én gang. Pengene skal inspirere flere børn og unge til STEM-uddannelse og -jobs.

Forskningsseminar: Circular Phosphorus Recovery

Fonden afholder seminar om cirkulær fosforgenindvinding den 22. og 23. maj. Seminaret er åbent for offentligheden, enten personligt eller online.

Liv og Anne fra Egå Gymnasium skal dyste i Stockholm Junior Water Prize

I et spændende projekt har Anne Gammelmark Therkildsen og Liv Kanstrup Arami fra Egaa Gymnasium beskrevet mulighederne for at gøre planter salttolerante, så planterne kan vandes med saltholdigt vand og vi kan gøre planterne mindre sårbare over for oversvømmelser med havvand. Derfor sender Fonden gruppen til Stockholm i August, hvor de sammen med unge fra hele verden skal dyste i Stockholm Junior Water Prize.

Fondsdonation skal øge børn og unges interesse i klima, vand og bæredygtighed

Fonden har valgt at støtte det nationale naturfagscenter Astra med 7,5 mio. kr. over to år. Donationen går til initiativer, der skal styrke børn og unges interesse for naturfag og motivation til at bidrage til et bæredygtigt samfund med innovative ideer til at løse udfordringer for bl.a. klima, vand og affald.

Nyt forskningsprojekt undersøger dilemmaet mellem ansvarlig og værdiskabende AI

Kunstig intelligens (AI) er blevet en stor del af samfundsdebatten, og udviklingen af AI-teknologier har medført en række nye muligheder og dilemmaer. Det vil forskere fra Aalborg Universitet (AAU) undersøge på tværs af fagdiscipliner i et nyt stort fireårigt forskningsprojekt støttet af Grundfos Fonden med 24 millioner kroner.

Nanna vinder Stockholm Junior Water Prize Denmark

Med sit ambitiøse seniorprojekt 'Let there be (optimal) light' har Nanna Elizabeth Rosa Kalmar fra Egaa Gymnasium leveret et meget spændende og relevant projekt om vertikalt landbrug.

Big Bang: Sammen om naturfag for fremtiden

Poul Due Jensens Fond støtter afholdelsen af årets Big Bang-konference d. 22.-23. marts i Odense.

Udvidelse af forskningsprojekter i Ormstrup Sø

Sammen med en række forskningspartnere har Fonden siden 2020 arbejdet med karakterisering, modellering og bæredygtig forvaltning af Ormstrup Sø. Samarbejdet er nu udvidet til at omfatte to søsterprojekter: rePair og Bæredygtig Søforvaltning II. Sidsnævnte har Fonden netop besluttet at allokere 20 millioner til.

5 millioner til Naturviden-
skabernes Hus

Poul Due Jensens Fond har bevilget 5 millioner til Naturvidenskabernes Hus' langvarige indsatser for at inspirere børn og unge til at dyrke interessen for naturvidenskab. Husets indsatser engagerer mindst 40.000 børn og unge hvert eneste år, og gennem kompetenceudvikling af lærere og understøttelse af kommunale konsulenter når den praksisnære undervisning ud til langt flere elever. 
Alle uddelinger
Hvert år i marts publicerer vi listen over sidste års uddelinger
Det støtter vi
Fonden støtter udvalgte forskningsmiljøer med det formål at accelerere deres udvikling hen imod eller bidrage til at fastholde eksisterende status som verdensklasse inden for deres forskningsfelt.