24. Apr. 2024
I et spændende projekt har Anne Gammelmark Therkildsen og Liv Kanstrup Arami fra Egaa Gymnasium beskrevet mulighederne for at gøre planter salttolerante, så planterne kan vandes med saltholdigt vand og vi kan gøre planterne mindre sårbare over for oversvømmelser med havvand. Derfor sender Fonden gruppen til Stockholm i August, hvor de sammen med unge fra hele verden skal dyste i Stockholm Junior Water Prize.

Klima og vand er tæt forbundet. Klimaforandringerne skaber større risiko for tørke og oversvømmelser. Oversvømmelser medfører ofte indtrængning af saltvand, hvilket forøger jordens indhold af salt, mindsker mængden af ferskvand, og bidrager til at ødelægge planter, der ikke kan tåle saltet. Problemstillingen er omdrejningspunktet for det projekt, som har sendt Liv og Anne fra 2.g på Egå Gymnasium videre fra Unge Forskere til Stockholm Junior Water Prize, hvor de kan glæde sig til at blive del af et stærkt fællesskab med unge fra hele verden, der også interesserer sig for at løse verdens vandudfordringer.

Fire personer på scene med t odiåplomer og en stribet kuffert.

Fra venstre: Biolog og videnskabsjournalist Lene Friis Frederiksen, vinderne Anne Gammelmark Therkildsen og Liv Kanstrup Arami samt fondsbestyrelsesmedlem Elsebeth Gerner Nielsen. Foto: Thomas Evaldsen.

De teoretiske overvejelser i projektet er grundige, og forskningsspørgsmålet er yderst relevant. Projektgruppen forklarer i deres rapport, hvordan salt påvirker planter, og beskrive hvorfor nogle planter har en større salttolerance end andre. De foreslår at man kan genmodificere planter og derved øge deres salttolerance, så de kan tåle højere havvand hvorved vi bedre kan sikre fødevareproduktion i en forandret verden.

"En af styrkerne ved elevernes arbejde er gruppens refleksioner, især over hvordan deres ide kan påvirke omgivelserne. De har overvejet hvordan vanding med havvand vil påvirke jordens egenskaber og de mikroorganismer, der lever i jorden. De har medtaget en diskussion af den lovgivning, der i dag eksisterer for brugen af genmodificerede planter."
fra Juryens udtalelse

I projektet har de desuden medtaget forskellige eksperimentelle forsøg, som de har udført for at undersøge planters og jordens respons på høje saltkoncentrationer. Gruppen nævner desuden muligheden for at anvende salttolerante planter i vertikalt landbrug for derved at reducere behovet for ferskvand til fødevareproduktion.

The winners of Stockholm Junior Water Prize Denmark - 2024

Under finalen i Unge Forskere har finalisterne fremvist deres projekt for besøgende og jurymedlemmer ved Science Expo fra den 21.-23. april. Foto: Tor Birk Trads

Stærkt felt af vand- og klimaprojekter

Fondens jury har i år bemærket at der var flere rigtig gode projekter med i feltet, og derfor har det heller ikke været helt let at vælge, hvem vi skulle sende videre. Fonden vil derfor gerne takke de mange unge som har valgt at fokusere på vand- og klimaproblematikker og særligt fremhæve følgende “runner-up”-projekter:

  • Dråbens lyd, hvor Theodor Sivager fra 3. g på HTX Roskilde har arbejdet med en en god og relevant problemstilling, nemlig hvordan vi kan skabe mere præcise klimamodeller.
  • Brug af sekundavand, hvor Simon Nguyen, Sebastian Jensen og Peter Nguyen fra 2.g på Aarhus Gymnasium ser på optimeret brug af regnvand til toiletskyl i stedet for drikkevand.

Desuden håber Fonden at projekterne Giving wastewater a second chance, Muslingers indvirkning på iltsvind i de danske farvande, Skråvinklet fotokatalyse, Friction Free Energy og Mere Effektiv CO2-optagelse vender stærkt tilbage næste år.

Theodor Sivager fremvider eksperimentdetaljer

Blandt de tre bedste projekter i kategorien var også Theodor Sivager fro HTX Roskilde med sit projekt, Dråbens Lyd. Foto: Tor Birk Trads