Naturvidenskabernes Hus booster naturvidenskaben
Fonden støtter Naturvidernskabernes Hus og udviklingen af målrettede aktiviteter for lærere, lærerstuderende, skoleelever og virksomheder.

Naturvidenskabernes Hus er et non-profik videnscenter, der skaber gejstring i naturfagsundervisningen i skoler og på gymnasier.

Naturvidenskabernes Hus udvikler læringsforløb og samarbejder inden for tre søljer:

  • Tektanken der faciliterer samarbejder mellem virksomheder og elever
  • Naturfagsmaraton hvor 5.-6. klasser dyster inden for naturvidenskab
  • Besøg i huset hvor elever fra 0. klasse til studentereksamen og deres lærere kan få inspiration gennem diverse læringsforløb

I 2005 støttede Poul Due Jensens Fond opførelsen af Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro med 15 millioner kroner.

Forskningsprojekter

Se hvad fonden ellers støtter inden for forskning

Centre for Climate Robust Electronics Design

Samarbejdspartner

Danmarks Tekniske Universitet

Bedre naturfagsunder-
visning til hele Danmark

Samarbejdspartner

ASTRA - det nationale naturfagscenter

Cirkulær fosforgenindvinding (rePair)

Samarbejdspartner

Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet

Center for Digitalisering af Elektronik (CoDE)

Samarbejdspartner

Aalborg Universitet

Laserformgivning

Samarbejdspartner

Aalborg Universitet

Bæredygtig sørestaurering

Samarbejdspartner

Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Københavns Universitet

Turbulens – DTU Centre of Excellence

Samarbejdspartner

Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens pilekvist

Samarbejdspartner

Aarhus Universitet

AU Centre for Digital Twins

Samarbejdspartner

Aarhus Universitet

Microflora Danica

Samarbejdspartner

Aalborg Universitet

Open Additive Manufacturing (afsluttet)

Samarbejdspartner

Danmarks Tekniske Universitet

Permanente magneter (afsluttet)

Samarbejdspartner

Danmarks Tekniske Universitet

Digital forskning i verdensklasse i Aalborg

Samarbejdspartner

Aalborg Universitet

Laboratoriefaciliteter i verdensklasse

Samarbejdspartner

Aalborg Universitet