Flere kvinder i STEM-fagene
Danmark sakker bagud internationalt i forhold til antallet af kvinder, der vælger en naturvidenskabelig eller teknisk videregående uddannelse. Forskningsprojektet GATE skal undersøge, hvorfor unge kvinder, der har tilvalgt naturvidenskaben i gymnasiet og klarer sig godt, ikke ender med at gøre karriere inden for STEM-feltet.

Missionen for forskningsprojektet GATE – Gender Aware Teaching for Equity in Science and Engineering – er at få flere unge kvinder til at vælge en STEM-karriere. Mange unge kvinder gennemfører naturvidenskabelige studieretninger på gymnasiet (stx og htx) med succes og med høje karakterer i matematik og naturvidenskab, men kun en tredjedel af disse vælger en videregående uddannelse inden for STEM.

Danmark har brug for markant flere unge til at forfølge en fremtid inden for naturvidenskab og teknik for at imødekomme efterspørgslen på fremtidige medarbejdere og for at løse de komplekse fremtidige udfordringer, hvor naturvidenskab og teknik spiller en vigtig og voksende rolle.

Danmark har brug for markant flere unge til at forfølge en fremtid inden for STEM-fagene. Foto: KU

I dag udgør kvinder en tredjedel af de studerende inden for naturvidenskab og ingeniørvidenskab på de videregående uddannelser med store variationer fagene imellem. Denne kønsfordeling har desværre været uændret i to årtier. Dermed placerer Danmark sig under det gennemsnitlige EU-niveau, når det kommer til antallet af kvinder, der tager en videregående uddannelse inden for naturvidenskab og ingeniørvidenskab.

"Fra international forskning ved vi, at det har stor betydning, hvad der genkendes og anerkendelse som ’rigtige måder at gøre naturvidenskab på’. Men i Danmark ved vi stadig meget lidt om, hvordan de in- og eksklusioner der finder sted i undervisningen spiller sammen med unge kvinders til- og fravalg af uddannelse. "
Poul Toft Frederiksen, programchef, Poul Due Jensens Fond

GATE-projektet vil gennem forskning undersøge, hvorfor de unge kvinder, der allerede i gymnasiet har valgt naturvidenskab, afstår fra at fortsætte på naturvidenskabelige og tekniske videregående uddannelser. På den baggrund vil GATE-projektet udvikle, afprøve og implementere en Gender Aware Teaching for Equality-tilgang i naturvidenskab på gymnasiet. Dette vil blive udviklet i tæt samarbejde med naturvidenskabelige lærere i gymnasier på stx og htx.

GATE skal åbne døren for flere kvinder i STEM

GATE skal – på grundlag af forskningsresultaterne – føre til konkrete ændringer i undervisningen i naturvidenskab på gymnasieniveau med det sigte at både unge kvinder og mænd inkluderes og understøttes i deres aspirationer for naturfagene.

"Missionen for forskningsprojektet GATE - Gender Aware Teaching for Equity in Science and Engineering - er at få flere unge kvinder til at vælge en STEM-karriere."
Poul Toft Frederiksen, programchef, Poul Due Jensens Fond

Mere generelt vil GATE udvide den nationale forståelse af, hvordan undervisningen i gymnasierne kan arbejde med at understøtte flere unge kvinder i at se sig selv i naturvidenskaben. Projektet vil desuden sikre, at resultaterne når ud til de vigtigste aktører i sektoren – blandt andet gennem to nationale konferencer og udgivelse af et kort hæfte med redskaber til kønsbevidst undervisning med henblik på ligestilling inden for naturvidenskab og teknik. Endelig tilstræber projektet at få international indflydelse gennem et tæt samarbejde med internationale forskere.

GATE ledes af lektor Henriette Tolstrup Holmegaard og lektor Lene Møller Madsen, begge ved Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, hvor projektet er forankret. Her vil der yderligere blive tilknyttet to ph.d.-studerende og en postdoc. Projektet er støttet af Poul Due Jensens Fond med 8,8 millioner kroner og løber mellem september 2022 og marts 2026.

portræt

Lektor Henriette Tolstrup Holmegaard. Foto: Jakob Helbig

Lektor Lene Møller Madsen. Foto: Jakob Helbig

 

GATE i tal

8,8m

DKK

Poul Due Jensens Fond (Grundfos Fonden) støtter projektet med 8,8 millioner kroner.

4

år

GATE-forskningsprojektet løber over fire år fra september 2022 til marts 2026.

Hvem leder projektet
GATE ledes af lektor Henriette Tolstrup Holmegaard og lektor Lene Møller Madsen, begge ved Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, hvor projektet er forankret. Her vil der yderligere blive tilknyttet to ph.d.-studerende og en postdoc.

Forskning og Læring

Poul Due Jensens Fond støtter forsknings- og læringsinitiativer inden for STEM-fagene (Science, Technology, Engineering and Mathematics).