Forskning

Danske unge skal med til Stockholm Junior Water Prize

Hvert år uddeles i Stockholm ’vandets Nobelpris’, Stockholm Water Prize. Samtidig afholdes en konkurrence om ’Stockholm Junior Water Prize’, hvor gymnasieelever fra hele verden dyster om prisen for den bedste ide til at understøtte FNs 6. verdensmål om rent vand. I 2018 deltog 32 lande. Danmark har ikke deltaget. Vi vil med detter program sikre kvalificeret dansk deltagelse i den internationale konkurrence ved at etablere en ’Junior Water Prize – Denmark’ i forbindelse med den store, årlige ’Unge Forskere’-konkurrence.

Vi vil øge interessen for naturvidenskab hos danske unge

Fonden ønsker at øge bevidstheden hos unge mennesker om vand og vandteknologis betydning i en bæredygtig udvikling ved at gøre emnet attraktivt for brug i gymnasiet. Der udvikles derfor nyt undervisningsmateriale til gymnasier og HTX, og gynmasielærere uddannes i brugen af materialet. Dette foregår i samarbejde med DTU Miljø og Naturvidenskabernes Hus.

Desuden vil vi øge innovative og forskningsorienterede gymnasie- og HTX-elevers interesse for vand og vandteknologi ved at udbyde konkurrence under Unge Forskere; hvorfra vinderen går videre til konkurrencen i Stockholm.

Unge deltagere på Stockholm Junior Water Prize expo. Foto: Jonas Borg/SIWI

Vinderen af den nye challenge vil få rig mulighed for at møde andre science-interesserede unge fra over 30 forskellige lande, der også interesserer sig for at skabe bæredygtige løsninger med vand.  De internationale deltagere til Stockholm Junior Water Prize kan vinde Diplomas of Exellence og en check på 3.000 USD.

World Water Week 2018/ Award Ceremony/ Stockholm Junior Water Prize/ Highlights from SIWI on Vimeo.

Øvrige samarbejdspartnere

ASTRA (det nationale naturfagscenter) står for afholdelse af konkurrencen Unge Forskere

Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter evaluerer elevudbytte og tilfredshed

 

Digital forskning i verdensklasse i Aalborg

To nye internationale professorer hver med fire postdoc-årsværk til disposition. Det udvider Institut for Datalogi med takket være en stor bevilling fra Poul Due Jensens Fond. De to professorater kommer til at høre under hver sin forskningsenhed på instituttet.

Rettidig omhu

Erhvervslivet står på spring for at kapre de kandidater, universiteterne uddanner, og det ser ud til at fortsætte længe endnu. Gennem de seneste ti år har Institut for Datalogi haft en markant vækst i antallet af studerende, og med de nye professorater ønsker universitetet dels en generel styrkelse dels en fremtidssikring af området på Det Tekniske Fakultet for IT og Design. Oprustningen kommer på et godt tidspunkt, da universitetet  ønsker at fremtidssikre og at styrke de to forskningsenheder, så de konsoliderer og videreudvikler deres status som verdensklassemiljøer inden for hver deres respektive forskningsområder. AAU forventer at have nytte af de nuværende ledere af forskningsgrupperne mange år endnu – så man kan godt tale om rettidig omhu.

Det er topforskere, der i dag står i spidsen for de to forskningsgrupper, som de to nye professorater kommer til at høre ind under. Topforskerne er professor Kim Guldstrand Larsen (distribuerede, indlejrede og intelligente systemer) og professor Christian Søndergaard Jensen (databaser, programmering og web), som begge har et langt cv og mange betydelige resultater bag sig og desuden er de to mest citerede dataloger i Danmark. Kim Guldstrand modtog i 2016 den prestigefyldte Grundfospris af Poul Due Jensens Fond.

Den digitale fremtid

Aalborg Universitet (AAU) har markeret sig med banebrydende løsninger til effektiv håndtering og analyse af temporale, spatiale, og multidimensionelle data i relation til fx transport og grøn energi samt med effektiv og automatiseret validering og optimering af software indlejret i produkter, som eksempelvis sikkerhedskritisk software i biler og intelligente trafikstyringsanlæg.

– Datalogi er et meget vigtigt område for AAU, hvor vi altid har været helt i front, og digitalisering bliver uden tvivl den største teknologiske forandringskraft i samfundet i det kommende tiår. Med styrkelsen af området sikrer vi, at AAU fortsat kan levere brugbar viden og kandidater til samfundet. Det er meget glædeligt, siger rektor Per Michael Johansen.

Fakta

Poul Due Jensens Fond har bevilliget i alt 17 millioner kroner, som dækker de to stillinger frem til år 2023. Derefter overtager AAU den fulde finansiering af ansættelserne, så de to professorater dermed er fremtidssikret.

 

Inspirerende naturvidenskab for lærere og elever

“Inspirerende naturvidenskab for lærere og elever” skal bidrage til at skabe mere begejstring i naturfagsundervisningen i danske skoler og gymnasier. På langt sigt er formålet at øge interessen og søgningen til naturvidenskabelige uddannelser blandt unge danskere.

Naturvidenskabernes Hus udvikler og tester læringsforløb inden for fire hovedområder:

 • Inspiration til lærere og lærerstuderende
 • Temadage og aktivitetsdage for elever, eksempelvis Engineering Day og Girls’ Day in Science
 • Udvikling af nye læringsredskaber og undervisningsforlæb, som kan anvendes direkte i undervisningen
 • Bedre kommunikation og markedsføring af husets tilbud

I 2005 støttede Poul Due Jensens Fond opførelsen af Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro med 15 millioner kroner.

Verdensklasse forskningmiljø inden for vandrensning på AU

WATEC åbnede i oktober 2017 som en interdisciplinær forskningsstrategisk satsning, der samler og styrker forskningen inden for vandteknologier i bred forstand – fra kortlægning af vandressourcer og naturens vandkredsløb til spildevandshåndtering og udvikling af sensorer, der kan anvendes til at kontrollere vandrensning og afsløre skadelige stoffer i vandet.

Centret skal skabe ny indsigt via grundforskning, og bruge den til at skabe nye og bedre løsninger via anvendt forskning inden for vandteknologier.

”Forskningen vil på én gang løse vigtige samfundsopgaver og skabe et betydeligt potentiale for dansk industri – både for eksisterende og nye virksomheder inden for den danske vandsektor,” siger dekan for Science and Technology på Aarhus Universitet, Niels Chr. Nielsen.

De fire donationer fra Poul Due Jensens Fond spiller direkte ind i det strategiske forskningscenters strategier.

Pengene skal gå til:

 • Et nyt professorat og to postdocs inden for forskning i vandbehandling
 • Et professorat og to postdocs til forskning og udvikling af vandkvalitetssensorer
 • Opbygning af et avanceret sensorlaboratorium
 • Ansættelse af to-tre postdocs, der skal styrke WATEC bredt, med nye og originale ideer på tværs af centrets emner og felter.

WATEC ledes af professor Niels Peter Revsbech, som i 2013 modtog Grundfos-prisen for sin udvikling af avancerede sensorer og forskning i sammenhængen mellem mikroorganismer og de naturforhold, de lever under. Fundamentet under WATEC er da også i høj grad hans meritter som både grundforsker og opfinder.

WATEC Aarhus University Centre for Water Technology

Laboratoriefaciliteter i verdensklasse

Klimaforandringer, befolkningstilvækst og den stadige urbanisering lægger et massivt pres på de urbane infrastrukturer, der benyttes til transport af vand, spildevand og energi. Forøget forskning i systemer, der både fungerer optimalt og er tilstrækkeligt robuste er omfattende, men mangler laboratorie faciliteter, der kan simulere disse systemer.
Med de ønskede fleksible laboratoriefaciliteter bliver det muligt at simulere forskellige vandinfrastrukturer så som vandforsyning, spildevandshåndtering, fjernvarme og fjernkøling, men det er også hensigten at koble laboratoriet til modeller af energiforsyningsinfrastrukturen, så energieffekter kan afdækkes.

Projektsamarbejdet mellem Aalborg Universitet og Poul Due Jensens Fond igangsættes i 2017. Projektet forventes afsluttet i 2019.

 

Mission: “nul-energi” trådløse transceivere

Aarhus Universitet investerer massivt i opbygningen af ingeniørvidenskab fra 2015-2025; dette omfatter et stærkt fokus på digitalisering og kunstig intelligens / big data. Institut for Ingeniørvidenskab opbygger opbygger verdensklasse forsknings- og undervisningsmiljø inden for “Integrated Circuits & Electronics (ICE)” til at understøtte den voksende digitale kultur: Internet of Things (IoT). Dette kræver fremragende nøgleforskere udstyret med state-of-the-lab faciliteter. De øvrige store områder er materialevidenskab og industriel bioteknologi.

Fonden har støttet i flere omgange

 • I 2016 blev samarbejdet sparket i gang og Fonden og AU Engineering blev enige om at co-finansiere forskningsgruppe og laboratorium. Professor Domenico Zito flyttede i den forbindelse til Aarhus fra Irland for at lede arbejdet.
 • I 2018 finansierede Fonden rekrutteringen af funded en PhD i Wireless Transceivers. Italiensfødte Michele Spasaro ankom i maj og vil spille en vigtig rolle i Professor Zito’s forskningsprogram Towards “zero” power wireless transceivers.

Milepæle siden 2016

Man bygger ikke bare et verdensklasse forskningsmiljø fra den ene dag til den anden i et ungt akademisk miljø. Ikke desto mindre har Domenico Zito nået flere milepæle på kort tid:

 • Nye undervisningsmoduler udvider eksisterende MSc programmer i Electrical Engineering;
 • Vigtigt bidrag til udvikling af et nyt BSc program som rulles ud med start sommer 2019;
 • 15+ publikationer i vigtige internationale tidsskrifter og på internationale konferencer
 • Den første kandidat blev færdig i september 2018. Hans speciale publiceres og præsenteres på flagskibskonferencen IEEE Circuits and Systems Society i december 2018.
 • Første skridtThe first step of the research programme toward low-power wireless transceivers has started and the first PhD student, Michele Spasaro, begun in May 2018.